L'Estratègia 6.25 per a la reducció de plàstic complix dos anys

Mercadona accelera la reducció de plàstic des de fa dos anys a través de la seua Estratègia 6.25

23 de setembre de 2022
  • Amb una inversió de 140 milions d'euros, Mercadona es va proposar fa dos anys un pla ambiciós per a reduir el plàstic i millorar la gestió dels residus d'este material a les seues botigues; que també han sigut transformades en l'últim any a un model més sostenible
  • L'Estratègia 6.25 consta de sis accions concretes per a aconseguir, fins a 2025, un triple objectiu: reduir un 25 % de plàstic en els envasos, que tots els envasos de plàstic siguen reciclables i reciclar tot el seu residu plàstic
  • La companyia ja ha eliminat el parament i les bosses de plàstic d'un sol ús i continua reduint plàstic en els envasos, fomentant la reciclabilitat i aportant informació als "Caps" (clients) per a ajudar-los a reciclar
  • La cadena du a terme la seua Estratègia 6.25 per a la reducció de plàstic i la gestió del seu residu i en menys d'un any ha transformat tots els seus centres al model Botiga 6.25.

Mercadona, fidel al seu compromís ''Sí a continuar cuidant el planeta'', a més de reforçar els seus sistemes ja consolidats de reutilització i reciclatge d'envasos comercials, desenvolupa l'Estratègia 6.25 per a la reducció del plàstic i l'adequada gestió dels residus.

L'estratègia consta de sis accions concretes per a aconseguir en 2025 un triple objectiu: reduir un 25 % de plàstic en els seus envasos, que tots els envasos de plàstic siguen reciclables i reciclar tots els residus plàstics.

Amb este objectiu, la companyia ja ha eliminat les bosses de plàstic d'un sol ús en totes les seccions, que ha substituït per bosses compostables d'origen vegetal (3.200 t/any); també ha eliminat els productes de plàstic d'un sol ús, que ha substituït per parament sostenible fabricat amb materials més respectuosos amb el medi ambient (-3.000 t/any). Mercadona i els seus proveïdors també estan millorant la reciclabilitat dels envasos, com per exemple en la família de Farinetes de fruita variada, ara en envàs monomaterial reciclable; o les Creïlles braves, en els quals s'ha substituït la base negra de l'envàs per una transparent que facilita la detecció òptica a la planta de selecció, una vegada dipositada al contenidor groc, pas previ al seu reciclatge

Mercadona està immersa en la reducció de plàstic en els envasos de marca pròpia a través de diferents estratègies com l'eliminació del plàstic que no aporta valor, la substitució per altres materials (sempre que no afecte la qualitat i seguretat alimentària), la reducció, la reutilització o la incorporació de material reciclat en la seua composició per a disminuir l'ús de materials verges i fomentar l'economia circular.

A més, la companyia continua millorant progressivament la informació que proporciona en els envasos sobre reciclatge (pictogrames) amb l'objectiu d'ajudar els clients a separar residus correctament perquè es reciclen posteriorment, tant a les botigues com a casa.

L'empresa està impulsant canvis per a buscar opcions més sostenibles i innovadores en la seua aposta per fomentar l'economia circular i la reutilització dels materials i recursos. Alguns dels exemples més recents són l'Oli verge extra en esprai, en el qual s'ha eliminat l'sleever de plàstic (-65 t/any), la família completa de pizzes en format doble, als envasos de les quals s'ha aplicat una reducció d'un 23 % de plàstic (-170 t/any). Altres exemples són aquells en els quals s'ha substituït el plàstic per altres materials, com és el cas de la salsa Thai Chili, que canvia d'envàs de plàstic a vidre (-33 t/any); de la mateixa manera que la Crema d'avellana-cacau (-97 t/any) i les maioneses (-774 t/any); o el cas dels Ambientadors de cotxe, que canvien de plàstic a cartó (-27 t/any).

Una altra estratègia de la companyia per a reduir l'ús de plàstic verge és la incorporació de material reciclat en els envasos, de manera que es dona una segona vida a les matèries primeres. Per exemple, el Paper de cuina o el Paper higiènic, en els quals s'ha incorporat un 33 % de plàstic reciclat (-174 t/any i -421 t/any, respectivament).

A més, la companyia aposta per la reutilització d'envasos a través de refillers, com el Sabó de mans i les Cremes facials Regen i Prevent, i així s'evita l'ús de 90 t de plàstic verge.

Diferents exemples de canvi d'envasos de MercadonaExemples de la reducció de plàstic que Mercadona du a terme en els seus envasos.

La companyia invertirà més de 140 milions d'euros en l'Estratègia 6.25, un reforç del seu compromís de continuar cuidant el planeta

En els dos últims anys la companyia ha treballat intensament per a aconseguir les dos primeres accions de l'estratègia i complir el compromís de convertir tots els seus centres en Botigues 6.25 en menys d'un any, la qual cosa ha suposat una inversió de 30 milions d'euros.

El desenvolupament de l'Estratègia 6.25 comporta modificacions en diferents processos de la companyia, des del redisseny dels envasos del futur en coordinació amb els proveïdors, a l'adaptació de les botigues i la logística, el procés de gestió de residus, etc. Es tracta d'un pla ambiciós, transversal a totes les àrees de la companyia, per la qual cosa Mercadona preveu invertir més de 140 milions d'euros fins a 2025 per a dur a terme tots els moviments.

Mercadona va transformar l'any passat totes les seues botigues al nou model "Botiga 6.25", que oferix als "Caps" informació sobre reciclatge, noves bosses de secció, pictogrames indicatius en els envasos per a facilitar la correcta separació, noves papereres per a reciclar en les seccions, en les entrades i en la secció A Punt per a Menjar. A més, per a este nou model s'ha millorat el sistema de gestió de residus i s'ha ampliat amb la recollida de càpsules de café.

Cal destacar l'esforç de la companyia per a desenvolupar una correcta gestió dels residus que es generen a les botigues. Gràcies a la logística inversa i al seu model de gestió d'envasos comercials, Mercadona recicla el film plàstic i el reutilitza, en part, per a elaborar les bosses reutilitzables de compra, i evita així l'ús de més de 180.000 tones a l'any de materials d'un sol ús.

Els sistemes de reutilització i reciclatge ja consolidats en l'empresa, les seues estratègies de prevenció del desaprofitament alimentari i redistribució d'excedents i l'Estratègia 6.25 fan que Mercadona recupere anualment més de 267.000 tones de materials reciclables que passen a ser de nou matèries primeres en cicles productius i permeten avançar de manera eficient, i en col·laboració amb ''Els Caps'', cap a l'economia circular.

La cadena va començar a treballar en l'Estratègia 6.25 l'any 2019 implicant tots els treballadors de l'empresa en el repte de Continuar Cuidant el Planeta i fent més sostenibles diferents processos de la cadena de muntatge. En este sentit, l'empresa disposa d'un equip de treball que coordina totes les àrees d'actuació de l'estratègia i està format per treballadors i treballadores dels diferents processos de la companyia, com Botigues, Compres, Prescripció, Informàtica, Logística, Jurídic, Financer, Relacions Externes i Obres.

Mercadona facilita informació sobre l'Estratègia 6.25 en la secció "Cuidem el planeta" de la seua web; a més, els clients trobaran continguts sobre reciclatge, sostenibilitat i el compromís mediambiental de Mercadona; que també està visible en la Memòria de Medi Ambient de la companyia.

Texto 2 Imagen Tienda 6.25