Peix de Mercadona.

Així és la política responsable que hi ha darrere del peix de Mercadona

30 de agost de 2017
 • La Política de Compra de Productes de la Pesca de Mercadona aposta per garantir la sostenibilitat dels productes pesquers a la venda.
 • Tots els proveïdors i interproveïdors de peix de Mercadona estan subscrits a aquesta política, que segueixen aplicant i millorant any rere any.

Tots els interproveïdors i proveïdors de pesca estan compromesos a complir la Política de Compra de Productes de la Pesca de Mercadona.

Aquest fet està arreplegat des de fa anys en la Memòria de Medi Ambient de Mercadona

Política de pesca sostenible de Mercadona

 • No tindre productes procedents de la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada.
 • Garantir la tratzabilitat des del punt de captura fins a la seua venda.
 • Etiquetar els productes complint la legislació vigent, aportant una informació clara, veraç i assequible per al consumidor.
 • Garantir el compliment legal i les mesures d'ordenament en vigor respecte a talles mínimes, aturs biològics i vedes, entre altres.
 • Recolzar la millora contínua i les millors tècniques disponibles quant a mètodes i arts de pesca.
 • Recolzar la incorporació de nous productes que complisquen els criteris de sostenibilitat.
 • Eliminar de l'assortiment espècies amenaçades, en perill d'extinció o provinents d'ecosistemes seriosament amenaçats.
 • Fomentar productes d'aqüicultura sostenible a través d'estàndards de bones pràctiques reconeguts internacionalment.
 • Recolzar la pesca local.
 • Respectar condicions de treball dignes.

Totes les decisions en l'àmbit seran preses basant-se en la informació científica disponible procedent d'organismes i institucions de reconeguda solvència.

Altres iniciatives

El 100% de la tonyina en llanda Hacendado procedeix de caladors gestionats de manera responsable, gràcies al treball constant i a la col·laboració del interproveïdor Escurís (Jealsa-Rianxeira) amb ISSF (International Seafood Sustainability Foundation), entitat sense ànim de lucre dedicada a promoure la sostenibilitat de les pesqueres de tonyina.

Escurís (Jealsa-Rianxeira) és auditada anualment per a verificar el seu compromís amb totes les pràctiques de conservació que promou ISSF, incloent tratzabilitat total del producte i formació dels capitans dels vaixells en bones pràctiques de sostenibilitat.

També, com a part d'aquesta col·laboració, Mercadona s'ha adherit, al costat d'altres 83 organitzacions de tot el món (incloent ONGs, flotes pesqueres i distribuïdors), a la carta que ISSF ha enviat a les autoritats competents sol·licitant accions per a millorar la sostenibilitat de la pesca de la tonyina.

Tota aquesta informació, i altres fets i compromisos en matèria de sostenibilitat i medi ambient, estan disponibles en la Memòria de Medi Ambient de Mercadona.