Noves tovalletes de paper humit WC Mercadona.

Mercadona i Ubesol aposten per la sostenibilitat mediambiental amb una nova gamma de paper humit

15 de maig de 2017
  • Mercadona i Ubesol renoven la gamma de tovalletes WC amb un innovador teixit biodegradable i disgregable.
  • Ubesol, fabricant interproveïdor de Mercadona, llança el nou Paper Higiènic Humit WC Bosque Verde, compost per fibres 100% d'origen natural i disgregable en l'aigua, amb totes les garanties mediambientals.

En col·laboració amb Ubesol, fabricant interproveïdor de productes d'higiene, Mercadona renova al complet la seua línia de tovalletes humides WC. El nou Paper Higiènic Humit WC Bosque Verde està compost per un teixit innovador amb fibres 100% d'origen natural procedents de la cel·lulosa i biodegradables, que poden llançar-se al WC i es disgreguen i dispersen amb l'aigua en moviment, igual que el paper higiènic normal. 

A més, l'envàs incorpora dos sistemes que garanteixen facilitat d'ús i una conservació òptima del producte: el sistema d'extracció permet la dispensació higiènica d'una sola tovalleta per ús i el sistema de tancament manté les qualitats d’humectació, impregnació i perfum des de l'obertura del producte fins a l'últim ús.

Per al desenvolupament d'aquest nou producte s'han invertit 700.000 euros en recerca, investigació i adequació de la maquinària. El nou Paper Higiènic Humit WC Bosque Verde compta amb el resultat favorable dels assajos establits en les directrius de Flushabilitat de l'Associació Internacional de Teixits No Teixits (EDANA) per a aquest tipus de teixits d'un sol ús.

El nou Paper Higiènic Humit WC Bosque Verde compta amb les màximes garanties de qualitat i seguretat que avalen la seua idoneïtat i ha sigut testat baix control dermatològic, ginecològic i pediàtric en funció del format, adult o infantil. La gamma de Paper Higiènic Humit WC Bosque Verde està composta per 3 referències: Adult de 100 i 15 unitats i Infantil de 100 unitats. També es presenta en envàs estalvi de 2 x 100 unitats que suposa un major estalvi per al client.

Tots els formats d'aquest producte estan ja disponibles a tots els supermercats de Mercadona.

  • Mercadona y Ubesol renuevan la gama de toallitas WC con un innovador tejido biodegradable y disgregable.
  • Ubesol, fabricante interproveedor de Mercadona, lanza el nuevo Papel Higiénico Húmedo WC Bosque Verde, compuesto por fibras 100% de origen natural y disgregable en el agua con todas las garantías medioambientales.

En colaboración con Ubesol, fabricante interproveedor de productos de higiene, Mercadona renueva al completo su línea de toallitas húmedas WC. El nuevo Papel Higiénico Húmedo WC Bosque Verde está compuesto por un tejido innovador con fibras 100% de origen natural procedentes de la celulosa y biodegradables, que pueden desecharse por el WC y se disgregan y dispersan con el agua en movimiento, igual que el papel higiénico normal. 

Además, el envase incorpora dos sistemas que garantizan facilidad de uso y una conservación óptima del producto: el sistema de extracción permite la dispensación higiénica de una sola toallita por uso y el sistema de cierre mantiene las cualidades de humectación, impregnación y perfume, desde la apertura del producto hasta el último uso.

Para el desarrollo de este nuevo producto se han invertido 700.000 euros en investigación y adecuación de la maquinaria. El nuevo Papel Higiénico Húmedo WC Bosque Verde cuenta con el resultado favorable de los ensayos establecidos en las directrices de Flushabilidad de la Asociación Internacional de Tejidos No Tejidos (EDANA) para este tipo de tejidos desechables.

El nuevo Papel Higiénico Húmedo WC Bosque Verde cuenta con las máximas garantías de calidad y seguridad que avalan su idoneidad y ha sido testado bajo control dermatológico, ginecológico y pediátrico en función del formato, adulto o infantil. La gama de Papel Higiénico Húmedo WC Bosque Verde está compuesta por 3 referencias: Adulto de 100 y 15 unidades e Infantil de 100 unidades. También se presenta en envase ahorro de 2 x 100 unidades que supone un mayor ahorro para el cliente.

Todos los formatos de este producto están ya disponibles en todos los supermercados de Mercadona.