Descobrix les característiques de l'aliment humit per a la teua mascota i com pots combinar-lo amb el sec.

L'aliment humit en la dieta de la teua mascota

12 de novembre de 2020

El teu gos o gat preferix l'aliment humit al sec? Saps com has d'afegir-lo a la seua dieta i quines coses importants has de tindre en compte abans de donar-li'l? T'ho expliquem tot en este article!

Què s'entén per aliment humit?

Es considera aliment humit el que té un contingut en humitat igual o superior al 60 %.

Es pot alimentar el meu gos o gat només amb aliment humit?

Texto 1 Imagen alimento húmedo

La resposta és sí, però només si l'aliment humit que utilitzarem és un aliment complet. És a dir, únicament si es dona esta condició, podrem alimentar la nostra mascota de manera exclusiva amb este tipus de pinso humit, ja que un aliment complet cobrix totes les seues necessitats nutricionals.

Podem saber que un aliment humit és un aliment complet revisant l'etiqueta del producte. Si en l'envàs s'indica que és un aliment complementari, no es pot usar exclusivament per a la ració diària, llevat que s'utilitze en combinació amb un altre aliment complet, siga humit o sec.

Per la qual cosa, si volem que la nostra mascota utilitze només aliments humits, hem d'usar els que siguen considerats aliments complets.

Diferències en l'aportació nutricional enfront de l'aliment sec

En general, si els aliments humits i els secs són aliments complets, l'aportació serà, en els dos casos, l'adequada per a l'alimentació correcta de les nostres mascotes.

No obstant això, els aliments humits són menys calòrics a causa del seu alt contingut en aigua i, per tant, haurem de donar més quantitat per a aportar les mateixes calories que amb un aliment sec. Per la qual cosa, la ració d'un aliment humit ha de ser superior a la d'un aliment sec.

També ens pot cridar l'atenció el menor contingut en proteïna, greix o fibra d'este tipus de productes si els comparem amb el pinso sec. Això es deu a l'elevat contingut en humitat, ja que trobem estos nutrients més diluïts en l'aliment. Per això, és necessari ingerir més quantitat d'aliment humit que d'un sec per a aportar la mateixa quantitat de nutrients.

Es pot combinar l'aliment humit amb el sec?

Texto 2 Imagen alimento húmedo

Alternar aliments secs i humits en l'alimentació pot aportar més varietat i gaudi a les nostres mascotes i, en determinades situacions, pot resultar positiu per a la seua salut.

Si volem usar una alimentació mixta, podem anar alternant aliments secs durant una temporada i després usar aliments humits durant un altre període de temps. El recomanable és fer estos canvis de manera progressiva per a evitar problemes digestius en el cas d'animals sensibles o que no estiguen acostumats als canvis d'alimentació freqüents.

És recomanable mesclar en la mateixa menjadora aliment humit i sec?

Texto 3 Imagen alimento húmedo

No és recomanable, sobretot si són dos aliments complets, ja que, si no controlem adequadament les dosis dels dos productes, el que fem és sobrealimentar l'animal.

A més, mesclar-los en un mateix bol fa que s'alteren les característiques de l'aliment sec. S'humiteja la croqueta i es fa més blaneta, per la qual cosa perdrà l'efecte beneficiós que pot tindre en la masticació, a més que es poden produir problemes de creixement microbià en les croquetes si no es neteja adequadament la menjadora de la nostra mascota.

La conclusió és que podem fer una alimentació mixta, alternant les dos classes d'aliment, humit i sec, però no mesclant-los, ja que d'esta manera podrem beneficiar-nos dels avantatges dels dos tipus d'alimentació.

Avantatges i inconvenients de l'aliment humit enfront del sec

Texto 4 Imagen alimento húmedo

Avantatges

  • Solen ser aliments molt apetibles, per la qual cosa poden resultar molt útils per a estimular a menjar els animals convalescents i també mascotes amb problemes d'apetit o capritxoses amb el menjar.
  • Són més blanets que un aliment sec, així que solen ser aliments d'elecció per als gossos o gats que han perdut peces dentals o tenen algun problema a la boca que els impedix mastegar correctament.
  • En tractar-se d'envasos xicotets i monodosis, solen ser més còmodes de transportar i ideals per a viatjar.
  • Este tipus d'aliments són una font extra d'hidratació. En el cas dels gats, que solen ser animals poc inclinats a beure aigua, podem aconseguir que al mateix temps que mengen ingerisquen aigua, atés l'alt contingut en humitat d'este aliment.

Inconvenients

  • Atés el seu alt contingut d'aigua, la dosi diària necessària per a cobrir els requeriments nutricionals sol ser bastant més elevada que la d'un aliment sec.
  • Una vegada oberts, cal prestar especial atenció a la seua conservació i s'han de conservar en fred, ja que el seu alt contingut en aigua pot facilitar el creixement de microorganismes.
  • Com que són aliments blanets i fàcils de mastegar, no exercixen un efecte de neteja sobre la superfície de les dents tal com s'aconseguix amb un aliment sec.

Altres recomanacions

Informa't bé sobre el paper dels aliments complets i complementaris en la dieta de la teua mascota.