Trabajador de Mercadona

Diversitat i Inclusió

Diversitat i Inclusió

Una força laboral diversa és un dels nostres millors avantatges competitius. Creiem que els equips de treball han de ser diversos, ja que això augmenta molt la competitivitat dels equips i els desprén de limitacions. Quan entren en contacte punts de vista i experiències diferents es milloren notablement els resultats obtinguts

A través d'una cultura empresarial inclusiva, basada en el nostre Model de Qualitat Total i en valors com el respecte, l'equitat i el reconeixement positiu de les diferències, busquem la integració plena i satisfactòria de cada persona. Estes polítiques ens ajuden a satisfer els nostres treballadors i treballadores, i d'esta manera s'incrementa el seu sentiment de pertinença i fidelització amb l'empresa, però també a atraure nou talent divers.

Una altra informació

Trabajadora en sección de charcuteria

Veure ofertes d'ocupació

Coneix les ofertes d’ocupació de Mercadona

Ofertas