Trabajador de Mercadona

Condicions treballadores i treballadors de Mercadona

Condicions treballadores i treballadors de Mercadona

"Per poder rebre, primer cal donar”.

Les condicions laborals de Mercadona destaquen per oferir ocupació estable i de qualitat mitjançant un Model de Recursos Humans que fomenta la formació, la promoció interna i l'equitat, entre altres valors.

La política de Recursos Humans de Mercadona ha sigut reconeguda per l’Organizació Internacional del Treball (OIT) i és la primera empresa del sector Distribució en el Ranquing Merco Talento.

¿Què ofereix Mercadona?

  • Ocupació estable i de qualitat

La plantilla de Mercadona té contractes fixos i salaris que superen la mitjana del sector.

Plantilla total i sou brut/mes de Mercadona en 2022

  • Una política retributiva diferencial

Mercadona repartix una part del seu benefici anual amb la plantilla. A més, les treballadores i treballadors es beneficien d'una política retributiva amb increments salarials en cada pas de tram (any d'antiguitat), fins a cinc trams en cada lloc.

Taula salarial personal base de Mercadona en 12 mensualitats en 2022

Benefici compartit entre la plantilla de Mercadona en 2022

  • Oportunitats de Formació i Promoció interna

Si formes a les persones i els dones oportunitats, generes un viver de talent.

Hores de formació i persones promocionades dins de Mercadona durant 2022

  • Mesures per a la Conciliació

Mercadona intenta que la seua plantilla concilie els seus rols professionals i personals. Entre altres mesures, ofereix la possibilitat d'ampliar un mes més la baixa maternal i disposa de Centres Infantils en alguns dels seus blocs logístics. A més, ha implantat una jornada laboral de cinc dies a la setmana (5+2) per al personal de supermercats que suposa una mesura pionera, ja que permet 140 dies lliures a l'any.

Permís de naixement, jornades reduïdes i excedències en Mercadona durant 2022

  • Transparència i Participació

Mercadona compartix la informació i els objectius de l'empresa amb la seua plantilla. A més, per a desenvolupar el talent de les persones, fomenta el diàleg i la seua participació, ja que per a obtindre les millors idees cal aprofitar la creativitat de totes les persones que formen la companyia.

Una altra informació

Trabajadora en sección de charcuteria

Veure ofertes d'ocupació

Coneix les ofertes d’ocupació de Mercadona

Ofertas