Entrada Mercadona

Mercadona informa que s'adopten les mesures següents, que entraran en vigor des de demà, dilluns 16 de març de 2020

15 de març de 2020

En compliment de l'art. 10.2 del RD 463/2020 pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

 

 • Mercadona, amb l'objectiu de protegir la salut i la seguretat dels nostres clients i treballadors, a més d'assegurar el proveïment de les nostres botigues, informa que s'adopten les mesures següents, que entraran en vigor des de demà, dilluns 16 de març de 2020.

NOVES MESURES EN VIGOR DES DEL 01/06 EN ESTE ENLLAÇ.

1.- RECOMANACIONS GENERALS PER ALS CLIENTS

 • S'informarà els clients de les recomanacions generals per a acudir a comprar, tant a través dels membres de la plantilla com per mitjà de cartelleria, megafonia i xarxes socials. Entre estes recomanacions hi ha:
  • Acudir solament una persona a fer la compra (no en família, o amb xiquets o grups).
  • No acudir a fer la compra persones que formen part dels grups de risc: ancians, persones amb malalties cròniques…
  • Espaiar la compra al llarg del dia i no a l'hora d'obertura de l'establiment. Amb això, hi ha garantia de poder atendre tots els clients cada dia.
  • Per solidaritat, fer la compra amb agilitat i rapidesa.
  • No emmagatzemar innecessàriament productes: el subministrament de productes de primera necessitat està més que garantit.
  • Pagar preferentment amb targeta i evitar l'ús de diners en efectiu.
  • La responsabilitat última de complir les recomanacions de distància, aforament màxim, etc., implantades recau en les persones mateixes que les han de respectar. També és responsabilitat seua utilitzar guants per a manipular els productes peribles. Els guants estan a la seua disposició en el centre.

2.- MESURES EN ELS SUPERMERCATS

 • AFORAMENT: es controlarà l'aforament dels supermercats i se senyalitzarà la distància mínima exigida entre persones.
  • La responsabilitat d'ordenar l'aforament interior de la botiga és del responsable de l'establiment i, en el seu cas, de la persona o de l'agent de seguretat privada designat per ell.
  • Cada establiment tindrà concretat l'aforament màxim que garantisca la distància preventiva d'un metre entre qualsevol persona. Així mateix, disposarà de l'aforament màxim permés, complint amb la normativa de manera que no es permetrà l'accés una vegada complet este aforament, mentre no abandonen l'establiment altres clients.
  • En la via pública d'accés a cada supermercat estarà marcada una distància mínima d'1 metre per a les persones que esperen el seu torn d'entrada a les portes dels supermercats, que haurà de respectar-se per a poder accedir a este.
 • INTERIOR DEL LOCAL: es garantirà la separació mínima d'un metre entre clients amb recomanacions del personal de l'establiment, amb el suport de cartells que reforcen estes mesures, i també estaran marcats els límits d'un metre a terra davant de la secció de Pescateria i les línies de caixes.
 • HORARI: l'horari d'obertura serà de 09.00 a 20.00 hores. Si bé, i donada l'excepcionalitat de la situació, s'anirà adaptant a les circumstàncies canviants, modificacions que, en cas que es duga a terme, seran comunicades a cada moment.

3.- PROVEÏMENT I ASSORTIMENT

 • Les botigues estaran proveïdes i es reforçarà i es garantix el subministrament de productes bàsics i de primera necessitat, perquè els nostres clients puguen fer la compra diària.
 • Amb l'objectiu de protegir la seguretat alimentària, no s'admetran, en cap cas i en cap concepte, devolucions de producte.

4.- RECOMANACIONS I MESURES INTERNES

Així mateix, Mercadona ha adoptat mesures internes per a reforçar la salut i seguretat dels seus treballadors, entre les quals es troba l'entrega per part de l'empresa dels utensilis d'higiene i prevenció necessaris, i l'adopció dels criteris específics respecte a la salut.

Igualment, s'han reforçat els processos de desinfecció i neteja diaris de les nostres instal·lacions amb servicis externs.

En estos moments, i d'acord amb la situació excepcional en la qual està immersa el país, en Mercadona adoptem estes mesures excepcionals per a col·laborar i fer front a esta crisi. Preguem als nostres clients la màxima col·laboració en el compliment d'estes mesures.

AÇÒ PASSARÀ. RACIONALITZEM LA POR #Covid_19

Açò passarà. Racionalitzem la por

Cartell en espanyol:

Medidas seamos responsables

Cartell en espanyol:

Protejamos la salud de los trabajadores

Cartell en espanyol:

Distancia de seguridad Mercadona

Cartell en espanyol:

Nuestra prioridad Mercadona