Entrada botiga

Actualització 6: Mercadona informa que s'adopta la mesura següent, que entrarà en vigor el dilluns 1 de juny

28 de maig de 2020

En compliment de l'article 10.2 del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 • Mercadona, amb l'objectiu de protegir la salut i seguretat dels nostres clients i treballadors, a més d'assegurar el proveïment de les nostres botigues, informa que procedix a actualitzar les mesures adoptades els dies 16, 19, 23 i 26 de març, 3 d'abril, 11 i 14 de maig, i les completa amb una altra addicional que entrarà en vigor el dilluns 1 de juny, i, perquè s'identifique millor, està subratllada a continuació.

1.- RECOMANACIONS GENERALS PER ALS CLIENTS

 • S'informarà els clients de les recomanacions generals per a acudir a comprar, tant a través dels membres de la plantilla com per mitjà de cartelleria, megafonia i xarxes socials. Entre estes recomanacions, hi ha:
  • Acudir a fer la compra solament una persona (no es pot anar en família, o amb xiquets o grups).
  • No anar a comprar persones que formen part dels grups de risc: ancians, persones amb malalties cròniques…
  • Persones que tenen preferència per a accedir a les compres en les nostres botigues: majors, persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda, embarassades i els acompanyants necessaris. A més dels col·lectius anteriors, també tenen preferència el personal sanitari, les forces de seguretat, bombers i personal d'atenció social, degudament acreditats.
  • Espaiar la compra al llarg del dia i no anar a l'hora en què s'obri l'establiment. Amb això, hi ha garantia de poder atendre tots els clients cada dia. 
  • Per solidaritat, cal fer la compra amb agilitat i rapidesa.
  • No emmagatzemar productes innecessàriament: el subministrament de productes de primera necessitat està més que garantit.
  • Pagar preferentment amb targeta i evitar l'ús de diners en efectiu.
  • La responsabilitat última de complir les recomanacions de distància, aforament màxim, etc., implantades recau en les mateixes persones que han de respectar-les. També el fet d'utilitzar guants per a manipular els productes peribles, que estan a la seua disposició al centre.
 • Per a continuar atenent els col·lectius més desfavorits, es reactiven els processos de donació de productes de primera necessitat als menjadors socials i bancs d'aliments amb els quals la companyia col·labora habitualment.
 • Igualment, i per tal de donar resposta a una necessitat actual dels nostres ''Caps'', Mercadona, a partir del pròxim dijous 14 de maig, començarà a incorporar al seu assortiment, dins de la marca Deliplus, màscares higièniques no reutilitzables en pack de 10 unitats a un preu de venda de 6 euros el pack.

2.- MESURES EN ELS SUPERMERCATS

 • AFORAMENT: es controlarà l'aforament dels supermercats i se senyalitzarà la distància mínima exigida entre persones.
  • La responsabilitat d'ordenar l'aforament interior de la botiga és del responsable de l'establiment i, si és el cas, de la persona o de l'agent de seguretat privada designat per ell.
  • Cada establiment té concretat l'aforament màxim que garantisca la distància preventiva d'un metre entre qualsevol persona. Així mateix, comptarà amb l'aforament màxim permés, i així complirà amb la normativa, de manera que no es permetrà l'accés una vegada complet este aforament, mentre no abandonen l'establiment altres clients. 
  • En la via pública d'accés a cada supermercat, ha d'estar marcada una distància mínima d'un metre per a les persones que esperen el torn d'entrada a les portes dels supermercats, que s'ha de respectar per a poder accedir a l'establiment.
 • INTERIOR DEL LOCAL: es garantirà la separació mínima d'un metre entre clients amb recomanacions del personal de l'establiment, amb el suport de cartells que reforcen estes mesures, i també estaran marcats els límits d'1 metre en el sòl de la secció de Pescateria i les línies de caixes.
 • HORARI: l'horari d'obertura a partir del dia 1 de juny serà de 09:00 a 21:00 hores. Si bé, i atesa l'excepcionalitat de la situació, s'anirà adaptant a les circumstàncies canviants, modificacions que, en cas que es duguen a terme, es comunicaran en cada moment.

3.- PROVEÏMENT i ASSORTIMENT

 • Les botigues es mantindran proveïdes, i es reforçarà i garantirà el subministrament de productes bàsics i de primera necessitat, perquè els nostres clients puguen fer la compra diària.
 • Amb l'objectiu de protegir la seguretat alimentària, no s'admetran, en cap cas i en cap concepte, devolucions de producte.

4.- RECOMANACIONS i MESURES INTERNES

Amb l'objectiu de reforçar les mesures de seguretat i salut per als nostres ''Caps'' i treballadors, des del dilluns 23 de març de 2020 i durant la setmana, es va procedir a la instal·lació progressiva de mampares de metacrilat de protecció/separació en la secció de caixes de tots els supermercats.

Així mateix, Mercadona ha adoptat mesures internes per a reforçar la salut i la seguretat dels seus treballadors, entre les quals es troba l'entrega, per part de l'empresa, d'ulleres de protecció ocular i els utensilis d'higiene i prevenció necessaris tant en botigues com en blocs logístics i magatzems, i l'adopció dels criteris específics respecte a la salut, amb la qual cosa es garantixen les distàncies i els aforaments en totes les seues dependències.

Igualment, s'han reforçat els processos de desinfecció i neteja diaris de les nostres instal·lacions (botigues, blocs logístics i magatzems), amb servicis externs.

També s'ha procedit a la instal·lació en cada supermercat de gel desinfectant i paper perquè els clients puguen netejar el mànec del carro, per tal de reforçar la seua higiene. Així mateix, s'adopta la mesura d'ús obligatori de guants per als clients, del mateix tipus dels que s'utilitzen en la secció de Fruita i Verdura, que la companyia posarà també a la seua disposició en els accessos als supermercats.

En estos moments, i d'acord amb la situació excepcional en la qual està immers el país, en Mercadona adoptem estes mesures excepcionals per a col·laborar i fer front a esta crisi. Demanem als nostres clients la màxima col·laboració en el compliment d'estes mesures.

NO ES TRACTA NOMÉS DE NO PARAR, SINÓ D 'ACCELERAR.

NO ÉS EL MOMENT DE POSAR-NOS LÍMITS. https://eactivate.com/

Logo EActiVat

Cartell en espanyol:

Nuevo horario tienda Mercadona

Cartell en espanyol:

Personas con preferencia MercadonaCartell en espanyol:

Carro limpio y seguro MercadonaCartell en espanyol:

Distancia social entre trabajadores de MercadonaCartell en espanyol:

Distancia seguridad entre jefes MercadonaCartell en espanyol:

Seamos responsables

Cartell en espanyol:

Nuestra prioridad