Treballadora de Mercadona en la secció de carnisseria d'un supermercat

Estes són les condicions laborals en Mercadona

22 de agost de 2018
  • La companyia centra la política de recursos humans a satisfer els empleats de Mercadona.
  • Les condicions laborals de Mercadona destaquen per oferir una ocupació estable i de qualitat i amb un salari per damunt de la mitjana del sector.

Els treballadors són un actiu molt important per a Mercadona. Les 84.000 persones que formen la plantilla de Mercadona dirigixen el seu talent cap al propòsit comú d'oferir un servei excel·lent als "Caps" (clients).

Per a aconseguir este objectiu, és necessari que les treballadores i els treballadors de Mercadona també estiguen satisfets, per la qual cosa la companyia aplica una política de recursos humans basada en valors com ara l'ocupació estable, de qualitat i amb un salari per damunt de la mitjana del sector, entre altres.

Descobrix quines són les principals condicions laborals de Mercadona per als treballadors.

Condicions laborals en Mercadona

  • Treball estable i de qualitat: La plantilla de Mercadona disposa de contractes fixos des del primer dia amb un salari que es troba per damunt de la mitjana del sector.

Dades del total de la plantilla de Mercadona i del salari d'inici del personal base el 2017

  • Una política retributiva diferencial per damunt de la mitjana del sector: Les treballadores i treballadors de Mercadona incrementen el salari un 11 % a mesura que tenen més antiguitat en l'empresa, fins a un màxim de cinc trams.
  • Benefici compartit: Els empleats de Mercadona són reconeguts per l'esforç, i la companyia compartix amb ells els beneficis obtinguts al llarg de l'any.

Dades sobre la prima repartida entre el 98 % dels treballadors de Mercadona el 2017

  • Igualtat i equitat: El Model de Recursos Humans de Mercadona fomenta valors d'igualtat, diversitat i tolerància, per la qual cosa no es distingix per sexe, edat o una altra condició. L'equitat és un altre valor irrenunciable i es materialitza a través del principi que "per la mateixa responsabilitat, el mateix sou".

Distribució del personal base i directiu en funció del sexe el 2017

  • Conciliació: Entre l'objectiu de satisfer els seus treballadors, Mercadona els oferix facilitats per a conciliar la vida laboral amb la familiar. Amb esta finalitat, brinda la possibilitat de treballar amb jornada reduïda o ampliar un mes la baixa per maternitat.

Dades sobre la conciliació de la vida laboral i personal dels treballadors de Mercadona l'any 2017

  • Formació i promoció interna: Mercadona aposta per la formació constant de la seua plantilla i destina recursos importants tant personals com econòmics. També es fomenta l'oportunitat de promocionar internament.

Dades sobre la inversió en la formació dels treballadors de Mercadona el 2017

  • Transparència i participació: Els treballadors de Mercadona són coneixedors dels objectius i la informació rellevant de la companyia. A més, la seua participació i diàleg es fan essencials per a l'avanç i el desenvolupament de l'empresa.

Estes condicions laborals de Mercadona han sigut reconegudes per l'Organització Internacional del Treball (OIT), de les Nacions Unides, en l'estudi "L'ocupació atípica en el món".

Així mateix, Mercadona és la primera empresa del sector de la distribució generalista a Espanya i la segona amb millor reputació en el rànquing general d'empreses 2018 en el Monitor Español de Reputación Corporativa (MERCO).

Si vols saber més sobre les condicions laborals en Mercadona, visita en la nostra web l'espai Ocupació o descarrega la nostra Memòria anual.

Foto de capçalera: Eva, treballadora de Mercadona a Miralbueno, Saragossa.