Impacte directe i indirecte de Mercadona

Este és l'impacte de Mercadona a Espanya

08 de abril de 2019
  • Mercadona compra 18.640 milions d'euros a l'any a Espanya, més del 85 % del total.
  • L'impacte directe, indirecte i induït de l'activitat econòmica de Mercadona suposa l'1,9 % del PIB i 630.000 llocs de treball a Espanya.
  • La contribució tributària suportada i recaptada per Mercadona va ascendir a 1.575 milions d'euros.
  • L'esforç inversor dels pròxims 5 anys ascendix als 10.000 milions d'euros per a la transformació de Mercadona.

Vídeo en espanyol

El Model de Qualitat Total de Mercadona preveu diverses estratègies i objectius per a satisfer i crear valor compartit per als cinc components de l'empresa: "El Cap" (client), el Treballador, el Proveïdor, la Societat i el Capital.

Entre estos objectius es troba generar treball, prosperitat i riquesa, així com contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones, innovant per a transformar la societat per a ser una empresa que la gent vulga que existisca i se'n senta orgullosa.

L'impacte directe i indirecte que suposa Mercadona genera un impuls que repercutix en l'activitat de les zones on es troba i es traduïx en la creació d'indústria, servicis i treball; en la generació de riquesa i en la consolidació de les economies locals.

Mercadona, i la seua cadena de muntatge, formada per 1.400 Proveïdors Totaler i més de 20.000 pimes i productors de matèries primeres, han continuat amb la promoció i amb la consolidació d’un projecte de creixement compartit. De fet, en 2018 Mercadona va fer compres a Espanya per valor de 18.640 milions d'euros, xifra que suposa més del 85 % del total de les compres fetes.

D'acord amb els càlculs fets per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) en el seu estudi "L'impacte econòmic de Mercadona 2018", la companyia suposa 630.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts, el 3,4 % de l'ocupació total a Espanya. A més, Mercadona i la seua cadena de muntatge representen l'1,9 % del PIB, això és, 22.900 milions d'euros en termes d'aportació conjunta. D'igual manera, fruit de l'activitat directa de Mercadona com de la generada indirectament i de la induïda, s'ha generat un impacte fiscal a Espanya de 8.852 milions d'euros, el 2,1 % de la recaptació total estimada de les administracions públiques espanyoles, incloent les cotitzacions a la Seguretat Social.

Addicionalment, en 2018, la contribució tributària de Mercadona a les administracions públiques va ser de 1.575 milions d'euros en concepte de tributs tant suportats com recaptats.

Així mateix, Mercadona continua impulsant el seu procés de transformació, amb un esforç inversor de 1.504 milions d'euros en 2018 i la previsió d'una inversió històrica de 10.000 milions d'euros en el període 2019-2023 per a la transformació de tota la seua cadena de valor, per mitjà de la renovació de les seues botigues, la posada en marxa de nous servicis com A punt per a menjar o Mercadona Online, l'aposta per Frescos Global, l'automatització dels blocs logístics, la transformació digital de la companyia, o l'expansió a Portugal.

A tot això se suma la generació, el passat exercici, de 1.800 nous llocs de treball estables i de qualitat amb una política de recursos humans pionera en el sector.

Tots estos fets reflectixen el compromís vertebrador que Mercadona manté amb la Societat.

Aposta per l'origen nacional dels productes en Mercadona

Des de fa anys Mercadona treballa en la modernització de la seua cadena agroalimentària, en considerar-la una palanca de creixement no només per a la companyia sinó per al país. Mercadona col·labora amb 9.000 agricultors, 5.500 ramaders i 12.000 pescadors com a sectors estratègics de la indústria agroalimentària espanyola, i amb tots ells es reforça la seua aposta per l'estabilitat, la planificació, la projecció de futur, la seguretat en la compra i l'especialització.