Reducció d'emissions de CO2 a Mercadona

Mercadona, més sostenible amb la seva primera estrella Lean & Green

16 de juliol de 2021
  • Mercadona certifica una reducció del 27 % d'emissions de CO2 equivalent en els seus processos logístics entre el 2016 i el 2020, i supera així l'objectiu inicial del 20 %.
  • L’any 2020, Mercadona es va adherir a la iniciativa internacional Lean & Green, impulsada a Espanya per AECOC. El Pla de Reducció d'Emissions dissenyat per Mercadona, que ha estat premiat, certifica la disminució d'almenys un 20 % de les seves emissions logístiques en els darrers cinc anys.
  • Després de tornar a avaluar els seus processos, posar en marxa noves estratègies de sostenibilitat i introduir millores importants.

L'associació de fabricants i distribuïdors AECOC ha concedit a Mercadona la seva primera estrella Lean & Green per haver acreditat una reducció igual o superior al 20 % de les emissions de CO2 equivalent produïdes en els seus processos logístics el 2020, una reducció que ha arribat al 27 %. Aquesta fita important és fruit de l'ambiciós Pla de Reducció d'Emissions que ha elaborat i posat en marxa Mercadona, i que ha estat premiat per Lean & Green el 2021.

Lean & Green és la plataforma de col·laboració més gran d’Europa enfocada en la reducció de les emissions associades a la cadena de subministrament. La iniciativa està alineada amb els objectius marcats per l'Acord de París (COP21) per assolir la neutralitat climàtica l’any 2050.

Amb l'objectiu de ser un referent en sostenibilitat, des del 2020 Mercadona forma part d'aquesta iniciativa internacional i interprofessional, en què ja hi ha adherides més de 200 empreses europees. Per a això, han de disposar d’un sistema de seguiment de les emissions traçable i transparent, a més de compartir bones pràctiques amb altres empreses tant nacionals com internacionals.

El programa Lean & Green està estructurat en cinc nivells, cadascun d'ells amb objectius de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle quantificables. Un cop assolit l’objectiu de cada nivell, es premia l’empresa amb una estrella, fins a un total de cinc. Un cop obtinguda la primera estrella, Mercadona seguirà treballant en el seu Pla de Reducció fins a assolir els objectius exigents que s'ha proposat.

"Els valors de Lean & Green estan alineats amb els objectius del model de transport sostenible i optimització logística de Mercadona" assenyala el director de Transport Sostenible de la companyia, Paco Roselló, i afegeix que "el compromís de Mercadona per cuidar el planeta és visible en múltiples processos de l'empresa, entre ells la logística, fonamental per a la nostra activitat. Adherir-nos a Lean & Green ha significat millorar en traçabilitat i transparència, però sobretot ens ajuda a ser més exigents amb nosaltres mateixos i avançar en els objectius que marca el Pacte Verd Europeu." A més, afirma que "gràcies a les accions que des de fa diversos anys està duent a terme Mercadona, hem aconseguit bons resultats, com ho demostra el 27 % de reducció assolit, que ha suposat deixar d'emetre més de 80.000 tones de CO2 equivalent a l'atmosfera". Roselló afirma que "anem pel bon camí; fins i tot en moments crítics com els viscuts amb la crisi sanitària actual, a Mercadona seguim dient sí a cuidar el planeta".

Logística sostenible: compromesos amb l'entorn

La companyia ha seguit revisant els seus processos logístics i introduint millores que, en conjunt, han permès optimitzar la cadena de subministrament per fer-la cada vegada més sostenible. Per a això, ha incorporat solucions com, per exemple, l'ús de combustibles menys contaminants, com el gas natural liquat (GNL) o el gas natural comprimit (GNC), millores en els gasos que s’utilitzen en els equips de refrigeració dels vehicles, la renovació de la flota cap a estàndards de motor més avançats i eficients, o els repartiments d'última milla en nuclis urbans fets per camions amb les normes de control d'emissions més restrictives del mercat. A més, ha seguit impulsant la seva Estratègia del Vuit amb diverses iniciatives combinades que permeten millorar el comportament ambiental de la flota, com ara l'aposta per les "compres sobre moll", que redueixen la petjada de carboni; l’aprofitament de la "logística inversa" per optimitzar els trajectes de retorn; la utilització d’un pool d’envasos reutilitzables, fàcilment reparables i reciclables, o el foment de l'ecodisseny d’envasos i embalatges per aprofitar al màxim l'espai de càrrega i evitar, així, "transportar aire".

Gràcies a tots aquests moviments i a l'esforç constant i conjunt del Departament de Logística i dels proveïdors Totaler amb què col·labora, al tancament del 2020 la companyia ha certificat avenços importants, tal com ho reflecteixen aquestes dades: el 99 % de la flota respon a l'estàndard Euro VId, disposa de 103 camions propulsats amb GNL i GNC, ha implantat la logística silenciosa en hores vall en més de 700 botigues i ha assolit una taxa d'ompliment de camions del 85 %, malgrat la complexitat dels canvis logístics que ha calgut fer el 2020 i el 2021 a causa de la pandèmia.

Pel que fa a les flotes del Servei a Domicili i de Mercadona Online, s'estan introduint furgonetes bicombustibles i, en paral·lel, s'estan fent proves amb furgonetes elèctriques.

A més, als blocs logístics de Mercadona s'estan fent millores importants d'estalvi i eficiència energètica, com ara la introducció de la il·luminació LED i la instal·lació de panells solars fotovoltaics en alguns d'ells, com als de Villadangos i Vitòria.