Logotips Mercadona i la UPF Barcelona School of Management

Mercadona i la UPF Barcelona School of Management creen una càtedra per potenciar l’economia circular

26 de setembre de 2020

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, i la UPF Barcelona School of Management segellen un acord de col·laboració per crear la “Càtedra Mercadona d’economia circular”, que tindrà com a objectiu trobar fórmules per aprofitar l’estalvi de recursos derivat de l’aplicació dels principis de l’economia circular.

La càtedra, que tindrà una durada de tres anys (2020-2023), se centrarà en la indústria agroalimentària i el sector de la distribució. Amb la finalitat d’ajudar en la recerca de solucions per maximitzar l’eficiència i minimitzar l’impacte mediambiental, durant el primer any es perseguirà la identificació dels principals reptes per millorar la incorporació de material reciclat a determinades famílies d’envasos, així com la  reciclabilitat al final de la seva vida útil.

Les anàlisis han de permetre aportar arguments sòlids per afavorir el debat responsable i extreure aprenentatges per a la presa de decisions estratègiques en un àmbit, el de l’economia circular, que persegueix un ús racional dels recursos i evitar la generació de residus en els processos productius, de manera que les matèries primeres i els recursos naturals es puguin reincorporar a un cicle material o biològic tantes vegades com sigui possible.

“Les càtedres són una eina idònia per enfortir la col·laboració entre la UPF Barcelona School of Management i el teixit empresarial amb l’objectiu d’impulsar la investigació en àmbits específics, desenvolupar idees que el mercat reclama o innovar en productes i metodologies competitives”, afirma el degà de la UPF BSM, Oriol Amat.

Per la seva banda, el director de Relacions Institucionals de Mercadona a Catalunya, Bernat Morales, assenyala que amb aquesta càtedra “Mercadona fa un pas més en el seu compromís per ser socialment responsables amb el medi ambient”. En aquest sentit, Morales apunta que l’impuls de la càtedra es “complementa amb la resta d’iniciatives que la companyia ha posat en marxa com, per exemple, la denominada Estratègia 6.25, que pretén reduir un 25% el plàstic a tots els supermercats de la cadena, afavorir que tots els envasos de plàstic siguin reciclables i reciclar tots els residus plàstics que es generin a les nostres botigues d’aquí al 2025”.

L'equip de la cátedra

Per part de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la càtedra recau en professors especialitzats en temàtiques i activitats del sector de l’economia circular procedents de la UPF, la UPF Barcelona School of Management i l’ESCI UPF.

La seva direcció va a càrrec de Carolina Luis Bassa, directora del Departament de Business and Management Strategy de la UPF BSM; Llorenç Bagur, vicedegà de Professorat; José Fernández Cavia, director del Departament de Comunicacions de la UPF i Pere Fullana, director de la Càtedra UNESCO de cicle de vida i canvi climàtic.

Des de Mercadona, els responsables de la càtedra són Margarita Muñoz, directora de Responsabilitat Social; Adela Torres, gerent de Medi Ambient i Alba Cabañas, consultora independent.

Representants UPF Barcelona School of Management i MercadonaRepresentants UPF Barcelona School of Management i Mercadona.

Logo EActiVat