L'Estratègia 6.25 per a la reducció de plàstic compleix dos anys

Mercadona accelera la reducció de plàstic des de fa dos anys a través de l’Estratègia 6.25

23 de setembre de 2022
  • Amb una inversió de 140 milions d'euros, Mercadona es va proposar fa dos anys un pla ambiciós per reduir el plàstic i millorar la gestió dels residus d'aquest material a les seves botigues, que en l'últim any també s’han transformat a un model més sostenible.
  • L'Estratègia 6.25 consta de sis accions concretes per aconseguir, fins a l'any 2025, un triple objectiu: reduir un 25 % de plàstic als envasos, que tots els envasos de plàstic siguin reciclables i reciclar-ne tot el residu plàstic.
  • La companyia ja ha eliminat el parament i les bosses de plàstic d'un sol ús i continua reduint plàstic als envasos, fomentant-ne la reciclabilitat i aportant informació als 'Caps' (clients) per ajudar-los a reciclar.
  • La cadena està duent a terme l’Estratègia 6.25 per a la reducció del plàstic i la gestió del seu residu, i en menys d’un any ha transformat tots els seus centres al model Botiga 6.25.

Mercadona, fidel al seu compromís "Sí a seguir cuidant el planeta", a més de reforçar els seus sistemes ja consolidats de reutilització i reciclatge d'envasos comercials, desenvolupa l'Estratègia 6.25 per a la reducció del plàstic i la gestió adequada dels seus residus.

L'estratègia consta de sis accions concretes per aconseguir l'any 2025 un triple objectiu: reduir un 25 % de plàstic als seus envasos, que tots els envasos de plàstic siguin reciclables i reciclar-ne tot el residu plàstic generat en els seus processos.

Amb aquest objectiu, la companyia ja ha eliminat les bosses de plàstic d'un sol ús a totes les seccions i les ha substituïdes per bosses compostables d’origen vegetal (3.200 t/any), i ha eliminat el parament de plàstic d'un sol ús, que ha substituït per parament sostenible fabricat amb materials més respectuosos amb el medi ambient (-3.000 t/any). Juntament amb els seus proveïdors, també està millorant la reciclabilitat dels envasos, com en el cas de la família de les farinetes de fruita variada, ara amb envàs monomaterial reciclable, o de les patates braves, on s'ha substituït la base negra de l'envàs per una altra transparent que facilita la detecció òptica a la planta de selecció, una vegada dipositada al contenidor groc, pas previ al reciclatge.

Mercadona està immersa en la reducció de plàstic als envasos de marca pròpia a través de diferents estratègies, com ara l'eliminació del plàstic que no aporta valor, la substitució per altres materials (sempre que no afecti la qualitat i la seguretat alimentària), la reducció, la reutilització o la incorporació de material reciclat en la seva composició per disminuir l'ús de materials verges i fomentar l’economia circular.

A més, continua millorant progressivament la informació sobre reciclatge (pictogrames) que proporciona als envasos, amb l'objectiu d'ajudar els clients a separar els residus correctament per al reciclatge posterior, tant a les botigues com a les llars.

L'empresa està impulsant canvis a la recerca d'opcions més sostenibles i innovadores en la seva aposta per fomentar l'economia circular i la reutilització dels materials i recursos. Alguns dels exemples més recents són l'oli verge extra en esprai, en què s'ha eliminat l’sleever de plàstic (-65 t/any), i la família completa de pizzes en format doble, als envasos de la qual s'ha aplicat una reducció d'un 23 % de plàstic (-170 t/any). En altres casos, s'ha substituït el plàstic per altres materials, com en la salsa Thai Chili, que canvia d'envàs de plàstic a vidre (-33 t/any), igual que en la crema d'avellana i cacau (-97 t/any) i en les maioneses (-774 t/any), o com en els ambientadors de cotxe, que canvien de plàstic a cartó (-27 t/any).

Una altra estratègia per reduir l'ús de plàstic verge és la incorporació de material reciclat als envasos, de manera que es dona una segona vida a les matèries primeres. En són exemples el paper de cuina o el paper higiènic, en els quals s'ha incorporat un 33 % de plàstic reciclat (-174 t/any i -421 t/any, respectivament).

A més, la companyia aposta per la reutilització d'envasos a través de refillers, com en el sabó de mans i les cremes facials Regen i Prevent, fet que evita l'ús de 90 t de plàstic verge.

Diferents exemples de canvi d'envasos de MercadonaExemples de la reducció de plàstic que Mercadona està duent a terme als seus envasos.

La companyia invertirà més de 140 milions d'euros en l'Estratègia 6.25, un reforç del seu compromís de seguir cuidant el planeta

En els darrers dos anys, la companyia ha treballat intensament per assolir les dues primeres accions de l'estratègia i complir amb el compromís de convertir tots els seus centres en Botigues 6.25 en menys d'un any, fet que ha suposat una inversió de 30 milions d'euros.

El desenvolupament de l'Estratègia 6.25 comporta modificacions en diferents processos, del redisseny dels envasos del futur en coordinació amb els proveïdors a l'adaptació de les botigues i la logística, el procés de gestió de residus, etc. Es tracta d'un pla ambiciós, transversal a totes les àrees de la companyia, per la qual cosa Mercadona preveu invertir més de 140 milions d'euros fins al 2025 per dur a terme tots els moviments.

L’any passat, va transformar totes les botigues al nou model Botiga 6.25, que ofereix als Caps informació sobre reciclatge, noves bosses de secció, pictogrames indicatius als envasos per facilitar la separació correcta i noves papereres per reciclar a les seccions, a les entrades i a la secció A punt per Menjar. A més, per a aquest nou model s'ha millorat el sistema de gestió de residus i s'ha ampliat amb la recollida de càpsules de cafè.

Cal destacar l'esforç de la companyia per desenvolupar una gestió correcta dels residus que es generen a les botigues. Gràcies a la logística inversa i al seu model de gestió d'envasos comercials, recicla el film plàstic i el reutilitza, en part, per elaborar les bosses reutilitzables de compra, evitant l'ús de més de 180.000 tones a l'any de materials d'un sol ús.

Els sistemes de reutilització i reciclatge ja consolidats a l'empresa, les seves estratègies de prevenció del malbaratament alimentari i de redistribució d'excedents, i l'Estratègia 6.25 fan que Mercadona recuperi anualment més de 267.000 tones de materials reciclables que tornen a ser matèries primeres en cicles productius i permeten avançar de manera eficient, i en col·laboració amb els Caps, cap a l'economia circular.

La cadena va començar a treballar en l’Estratègia 6.25 l’any 2019, implicant tota la plantilla en el repte de ‘Seguir cuidant el planeta’ i fent més sostenibles diferents processos de la cadena de muntatge. En aquest sentit, l'empresa té un equip de treball que coordina totes les àrees d'actuació de l'estratègia. Aquest equip està format per treballadors i treballadores dels diferents processos de la companyia, com Botigues, Compres, Prescripció, Informàtica, Logística, Jurídic, Financer, Relacions Externes i Obres.

Mercadona facilita informació sobre l’Estratègia 6.25 a la secció ‘Cuidem el Planeta’ del seu web, en què els clients també trobaran continguts sobre reciclatge, sostenibilitat i el compromís mediambiental de la companyia, visible a la seva Memòria de Medi Ambient.

Texto 2 Imagen Tienda 6.25