Pas a pas per netejar i mantenir la piscina amb els productes i els consells necessaris.

Com netejar i mantenir una piscina

30 de maig de 2019

A continuació, t'oferim una guia pas a pas per netejar i mantenir la teva piscina, així com els productes necessaris per a gaudir-ne en condicions òptimes. Si tens piscina, amb l'arribada del bon temps ja deus estar pensant a posar-la a punt i fer-li el manteniment, així que aquests consells útils t’aniran molt bé.

Tingues en compte que aquest assortiment de productes per a piscines només està disponible en algunes de les nostres botigues. Consulta la teva botiga més propera al 900 500 103.

Consells per a la neteja i el manteniment de la piscina

Segueix el vídeo pas a pas per netejar i mantenir la teva piscina.

En primer lloc, cal calcular el volum de l'aigua en m3 per saber quina quantitat de producte has de fer servir.

Calcular el volumen del agua en m3 para saber la cantidad de producto para piscinas de Mercadona que necesitas.

Paso a paso para limpiar y mantener la piscina con los productos y consejos necesarios.

Hi ha tres escenaris possibles:

Tres escenarios posibles a la hora de llevar a cabo el mantenimiento de tu piscina con productos Mercadona.

1. Piscina acabada d’omplir

Productos y paso a paso para mantenimiento de una piscina recién llena.

1.1. Cal mesurar els nivells de l'aigua amb el Kit Analitzador de pH i clor.

Medir los niveles del agua con el Kit Analizador de Ph y Cloro de Mercadona.

1.2. S’han d’ajustar els nivells de pH i clor.

1.2.1. Si el pH està per sota del nivell òptim, cal ajustar-lo amb l’Incrementador de pH (nivell òptim entre 7,2 i 7,6). S’ha d’adaptar la quantitat a les dècimes que cal augmentar pels m3 de la piscina.

Ajustar los niveles de Ph y Cloro con productos de Mercadona.

1.2.2. Si el pH està per sobre del nivell òptim, cal regular-lo amb el Reductor de pH (nivell òptim entre 7,2 i 7,6). S’ha d’adaptar la quantitat a les dècimes que cal reduir pels m3 de la piscina.

Regular el ph con el Reductor de Ph de Mercadona

1.2.3. Els nivells de clor s’han de mantenir en 1. Es regulen amb el Clor Ràpid Granulat. La quantitat s’ha d’ajustar als m3 de la piscina.

Regular los niveles de cloro con el Cloro Rápido Granulado de Mercadona.

Si el nivell de clor està per sobre d'1, s’ha de deixar filtrar l'aigua entre 2 i 4 hores, fins que el clor s'evapori.

1.3. Mantenir la piscina després de la posada a punt

1.3.1. Cal triar entre les dues pastilles de clor.

Para mantener la piscina tras la puesta a punto, escoger entre las dos tablas de cloro de Mercadona.

1.3.2. La pastilla s’ha de posar al dosificador, que s’ha de deixar flotant a l'aigua.

Colocar la tableta en el dosificador de Mercadona.

Dejar flotando en el agua el dosificador de Mercadona.

1.3.3. S’ha de fer servir Antialgues Líquid.

Usar el Antialgas Líquido de Mercadona.

2. Piscina amb aigua usada

2.1. Aigua verda opaca

Cal aspirar els sediments amb un raspall netejafons.

Aspirar los sedimentos con un barrefondo

2.2. Aigua verda translúcida

Cal tractar les algues amb una Cloració de Xoc. La quantitat s’ha d’ajustar als m3 de la piscina.

Tratar las algas con una Cloración de Choque de Mercadona.

2.3. Aigua transparent però no cristal·lina

Cal utilitzar l'eliminador de Terbolesa per portar al fons les partícules que enterboleixen l'aigua. La quantitat s’ha d’ajustar als m3 de la piscina. Seguidament cal recollir les partícules amb el raspall netejafons.

Usar el eliminador de Turbidez de Mercadona para llevar al fondo las partículas que enturbian el agua.

2.4. Aigua cristal·lina

S’ha de fer una posada a punt: anàlisi de pH i clor i manteniment.

Realizar una puesta a punto: Análisis de Ph y Cloro y Mantenimiento de Mercadona.

3. Fi del període de piscina

3.1. Cada dos mesos, cal fer el Manteniment d'Hivern per garantir la recuperació de l'aigua de cara a la propera temporada.

Cada dos meses debes realizar el Mantenimiento de Invierno para garantizar la recuperación del agua de cara a la próxima campaña.

Recomanacions

1. Per a piscines petites cal fer servir el Kit Minipiscines.

Para piscinas pequeñas usar el Kit Minipiscinas de Mercadona.

2. Per al manteniment d'aigua cristal·lina en piscines amb skimmer, s’ha de posar l’Eliminador de Terbolesa en saquets.

En piscinas con skimmer, para el mantenimiento de agua cristalina, poner el Eliminador de Turbidez en saquitos. de Mercadona.

Usar los productos sin bañistas y con el filtro en marcha para un mejor reparto de los productos.

Usar los productos sin bañistas y con el filtro en marcha para un mejor reparto de los productos.

3. Els productes s’han d’aplicar sense banyistes a la piscina i amb el filtre en marxa perquè es reparteixin millor.

Altres recomanacions

Aquest estiu no t’oblidis de protegir-te dels mosquits. Descobreix el nostre assortiment de productes antimosquits.