Lliurament al Banc d’Aliments d’Astúries

Mercadona reactiva la donació de productes de primera necessitat al Banc d’Aliments d’Astúries

17 de abril de 2020
  • El 2019 la companyia va donar un total de 42 tones d'aliments de primera necessitat a Astúries.
  • La companyia referma la seva col·laboració amb el Banc d'Aliments d'Astúries amb el lliurament de productes de primera necessitat, com ara llet, farina o conserves vegetals.
  • Mercadona reforça les donacions d'aliments durant la situació excepcional ocasionada per la COVID-19 per donar resposta a les demandes de les persones més necessitades en aquesta situació de complexitat extraordinària que estem vivint.

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, reforça el seu Model Responsable durant la situació excepcional que viu el país ocasionada per la COVID-19. En aquest sentit, reactiva el seu procés de donacions amb el Banc d'Aliments d'Astúries, entitat social amb què col·labora habitualment, i implementa noves mesures que garanteixen tant la seguretat de les persones com el subministrament d'aquestes organitzacions.

Mercadona va lliurar 3.500 quilos d'aliments al Banc d'Aliments d'Astúries, fet que reforça les donacions diàries que fa des de l'any 2013 a l’associació Cocina Económica de Oviedo i, des del 2015, a la de Gijón. D'aquesta manera, dona suport a la tasca extraordinària que desenvolupen totes dues entitats, que donen resposta a les demandes de les persones més necessitades de la província en aquesta situació de complexitat extraordinària que estem vivint.

Noelia Iglesias, directora de Relacions Externes de Mercadona a Astúries i Cantàbria, destaca que: “la companyia, en el compromís ferm de fer costat als col·lectius més desfavorits, intensifica el seu Model Responsable col·laborant amb els bancs d'aliments i menjadors socials d'Astúries, on el 2019 va donar 42 tones d'aliments. La situació d'excepcionalitat que estem vivint és molt canviant i requereix per part nostra agilitat en les decisions i els plantejaments, amb un únic objectiu: fer el que calgui per donar resposta a les demandes de les persones més necessitades en aquesta situació de complexitat extraordinària que estem vivint”.

Una política d’acció social sostenible integrada en l’estratègia d’RSE de Mercadona

Dins el compromís de compartir amb la societat part de tot el que en rep, Mercadona desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social esmentat anteriorment, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l’aposta pel creixement compartit. En el marc d'aquesta política, Mercadona col·labora amb més de 240 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats socials d’Espanya i Portugal, als quals dona aliments diàriament, i participa en les campanyes de recollida d'aliments que aquestes entitats organitzen.

De fet, del començament d'any ençà la companyia ha donat a totes aquestes entitats i organitzacions un total de 2.565 tones d'aliments -2.450 a Espanya i 115 a Portugal. Aquestes quantitats s’han anat incrementant des que el 26 de març, després del parèntesi produït a conseqüència de l'impacte que la COVID-19 va tenir en els processos de la companyia, Mercadona prengués la decisió de reactivar els processos de donació de productes de primera necessitat als menjadors socials i bancs d'aliments amb què col·labora habitualment.

Mercadona també col·labora intensament amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Mediambiental propi, que està enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus. Part d'aquest sistema està basat en els principis de l'Economia Circular i busca la conversió de residus en nous recursos conjuntament amb els proveïdors Totaler. A més, la companyia treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

D’ençà del 2009, Mercadona és membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els seus participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, des de l'any 2011 és sòcia del Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

AixòNOhadePARAR perquè Això Passarà