Logotip de Mercadona realitzat amb plantes

Mercadona promou els objectius de desenvolupament sostenible del Pacte Mundial de Nacions Unides

11 de abril de 2018
  • Mercadona, com a sòcia de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de Nacions Unides, forma part d'un grup de treball juntament amb una vintena d'organitzacions per promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en la indústria d'alimentació i begudes amb la publicació d'una Guia de Bones Pràctiques per al sector.
  • Addicionalment, el model d'empresa de Mercadona contribueix al compliment d'altres objectius de desenvolupament sostenible com el d'Igualtat de Gènere o Reducció de Desigualtats. 

L'any 2015 els líders mundials van adoptar un conjunt de metes globals a aconseguir el 2030: eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat de tots com a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible. Per aconseguir aquestes metes es van definir 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que permeten als governs, al sector privat i a la societat civil construir una visió de futur i escometre mesures sostenibles per al planeta.

La Xarxa Espanyola de Pacte Mundial, organització pertanyent a Nacions Unides que treballa per la defensa dels valors fonamentals en matèria de Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció, i de la qual Mercadona és sòcia des de 2011, junt amb una vintena de companyies, pimes i associacions sectorials, ha creat un grup de treball per promoure aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en la indústria d'alimentació i begudes. L'objectiu del grup ha estat la creació d'una Guia de Bones Pràctiques per donar a conèixer les diferents accions que es poden incorporar al Pla Estratègic de les empreses que vulguin contribuir al desenvolupament dels mateixos.

Document en castellà:

Guía Sectorial en ODS. Sector agroalimentario

Descargar

 

 

 

 

En l'àmbit de la Responsabilitat Social de Mercadona cal destacar la contribució a l’ODS 5 (Igualtat de Gènere) ja que amb el seu model empresarial la companyia es regeix pel Principi d'Equitat de "a igual responsabilitat, mateix sou" sense discriminació de cap tipus. A més, gràcies al fet que Mercadona ha col·laborat amb diverses fundacions i centres ocupacionals, s'ha comptat amb el treball de més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual per a l'elaboració de murals decoratius per a les botigues amb la tècnica de trencadís, contribuint d'aquesta manera al desenvolupament de l’ODS 10 (Reducció de les Desigualtats).

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia de RSE de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és contribuir al seu desenvolupament i progrés de forma sostenible. Amb dit objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació que reforcen la seva aposta pel creixement compartit. Com a part d'aquesta política, Mercadona treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients, així com amb la construcció de cobertes enjardinades i jardins verticals en les seves botigues.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, Mercadona compta amb un Sistema de Gestió Mediambiental propi, enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus; part d'aquest sistema està basat en els principis de l'Economia Circular i cerca conjuntament amb els interproveïdors la conversió de residus en nous recursos.

A més, Mercadona col·labora amb més de 140 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats benèfiques de tota Espanya per a la donació diària d'aliments, així com en diverses campanyes de recollida d'aliments.

Mercadona és des de 2009 membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en el qual tots els seus participants són auditats periòdica i externament en matèria de sostenibilitat.