Entrada Mercadona

Mercadona informa que s'adopten les mesures següents, que entraran en vigor a partir de demà, dilluns 16 de març del 2020

15 de març de 2020

En compliment de l'article 10.2 del RD 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

 

 • Amb l'objectiu de protegir la salut i la seguretat dels clients i dels treballadors, a més de garantir el proveïment de les botigues, Mercadona informa que s'adopten les mesures següents, que entraran en vigor a partir de demà, dilluns 16 de març del 2020.

NOVES MESURES EN VIGOR DES DEL 01/06 EN AQUEST ENLLAÇ.

1.- RECOMANACIONS GENERALS PER ALS CLIENTS

 • S'informarà els clients de les recomanacions generals per a acudir a realitzar l'acte de compra, tant a través dels membres de la plantilla com per mitjà de cartelleria, megafonia i xarxes socials. Es recomanarà el següent:
  • Anar a comprar una sola persona (no en família, o amb nens o grups).
  • No anar a comprar persones que formin part dels grups de risc: gent gran, persones amb malalties cròniques...
  • Espaiar la compra al llarg del dia i no a l'hora d'obertura de l'establiment. Amb això, es garanteix poder atendre tots els clients cada dia.
  • Per solidaritat, comprar amb agilitat i rapidesa.
  • No emmagatzemar productes innecessàriament. El subministrament de productes de primera necessitat està més que garantit.
  • Pagar preferentment amb targeta i evitar l'ús de diners en efectiu.
  • La responsabilitat última de complir les recomanacions de distància, capacitat màxima, etc., implantades recau en les persones mateixes que han de respectar-les. També se’ls recomana utilitzar els guants que el centre posa a la seva disposició per a manipular els productes peribles.

2.- MESURES ALS SUPERMERCATS

 • CAPACITAT: es controlarà la capacitat dels supermercats i se senyalitzarà la distància mínima exigida entre persones.
  • La responsabilitat d'ordenar la capacitat interior de la botiga serà del responsable de l'establiment i, si escau, de la persona o de l'agent de seguretat privada que designi.
  • Cada establiment tindrà concretada la capacitat màxima que garanteixi la distància preventiva d'un metre entre qualsevol persona. Així mateix, comptarà amb la capacitat màxima permesa, d’acord amb la normativa, de manera que no es permetrà l'accés un cop completa aquesta capacitat, mentre no abandonin l'establiment altres clients.
  • A la via pública d'accés a cada supermercat, hi haurà marcada una distància mínima d'un metre per a les persones que esperin el torn d'entrada a les portes de l’establiment. Aquesta distància s'haurà de respectar per poder-hi accedir.
 • INTERIOR DEL LOCAL: es garantirà la separació mínima d'un metre entre clients amb recomanacions del personal de l'establiment i amb el suport de cartells que reforçaran aquestes mesures. També es marcaran els límits d'un metre al terra de la secció de Peixateria i a les línies de caixes.
 • HORARI: l'horari d'obertura serà de 9 a 20 hores. Tanmateix, atesa l'excepcionalitat de la situació, s'anirà adaptant a les circumstàncies canviants, unes modificacions que, si es duen a terme, es comunicaran en cada moment.

3.- PROVEÏMENT i ASSORTIMENT

 • Les botigues estaran proveïdes i es reforçarà i garantirà el subministrament de productes bàsics i de primera necessitat, perquè els nostres clients puguin anar a comprar cada dia.
 • Amb l'objectiu de protegir la seguretat alimentària, no s'admetran devolucions de producte, en cap cas i per cap concepte.

4.- RECOMANACIONS i MESURES INTERNES

Així mateix, Mercadona ha adoptat mesures internes per reforçar la salut i la seguretat dels seus treballadors, com ara el lliurament per part de l'empresa dels estris d'higiene i prevenció necessaris, i l'adopció dels criteris específics respecte a la salut.

Igualment, s'han reforçat els processos de desinfecció i neteja diaris de les instal·lacions amb serveis externs.

En aquests moments, d'acord amb la situació excepcional en què està immers el país, a Mercadona estem adoptant aquestes mesures excepcionals per col·laborar i fer front a aquesta crisi. Preguem als nostres clients la màxima col·laboració en el compliment d'aquestes mesures.

AIXÒ PASSARÀ. RACIONALITZEM LA POR #Covid_19

Aixo passarà. Racionalitzem la por

Mesures siguem responsables

Protegim la salut dels nostres treballadors

Protegim la salut dels Caps

Cartell en castellà:

Nuestra prioridad Mercadona