Lliurament d'aliments de Mercadona a Ceuta

Mercadona dona diàriament productes a la casa familiar de Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca a Ceuta

08 de abril de 2019
  • La cadena de supermercats comença a lliurar diàriament productes de primera necessitat a la casa familiar Nuestra Señora de los Ángeles, que gestiona la institució Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca a Ceuta.
  • Dins del seu pla d'acció social, la companyia col·labora amb 170 menjadors socials a diferents localitats d'Espanya.

En el marc de la seva responsabilitat social, Mercadona ha iniciat la seva col·laboració amb la casa familiar Nuestra Señora de los Ángeles de Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca a Ceuta a través del lliurament diari de productes de primera necessitat. Es tracta de productes aptes per al consum, però no per a la venda segons els criteris de la companyia. La donació es fa cada dia gràcies als recursos logístics i humans que també aporta Mercadona, que permeten lliurar els productes en les millors condicions de qualitat i seguretat alimentària.

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca es una institució religiosa molt lligada a Ceuta d’ençà dels seus inicis, que fa 50 anys que acull i acompanya persones en situació de dependència i altres col·lectius en risc d'exclusió social, i en transforma la realitat. Des dels seus 35 centres, "cases familiars", que té distribuïts per tot Espanya, desenvolupa programes i projectes que se centren en la persona i en les seves necessitats específiques, i que compleixen els controls de qualitat més rigorosos. En virtut d'un contracte amb la Ciutat Autònoma, desenvolupa el servei d'ajut a domicili bàsic amb què s’atenen més de 400 usuaris. Compta amb un servei de menjars elaborats, que també està adreçat a persones en risc de pobresa que no tenen els recursos o les habilitats per fer-se el menjar. Ofereix aquest servei de dilluns a diumenge, amb dinars i sopars.

El germà Carlos Domínguez, en nom de Cruz Blanca, ha mostrat l'agraïment d'aquesta institució a Mercadona per la donació diària d'aliments: "la família de Cruz Blanca agraeix a Mercadona aquesta etapa solidària que comença i, especialment, pel tracte proper, la compressió i l'afecte amb què ha estat acollit aquest projecte".

En el marc de la seva responsabilitat social empresarial, Mercadona no només fa aquesta col·laboració, sinó que el mes de març passat va signar un conveni de col·laboració amb el Banc dels Aliments de Ceuta, en virtut del qual la companyia es compromet a donar productes de primera necessitat perquè el Banc els pugui distribuir a través d'entitats benèfiques.

El germà Carlos Domínguez, juntament amb treballadors de Mercadona, durant el lliurament d'aliments donats a la casa familiar de Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca a CeutaEl germà Carlos Domínguez, juntament amb treballadors de Mercadona, durant el lliurament d'aliments donats a la casa familiar de Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca a Ceuta.

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d’RSE de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és contribuir-ne al desenvolupament i el progrés de manera sostenible. Amb aquest objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació que reforcen l’aposta pel creixement compartit. En el marc d'aquesta política, Mercadona treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i en la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients, així com en la construcció de cobertes enjardinades i jardins verticals a les seves botigues.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Mediambiental propi, que està enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus. Part d'aquest sistema està basat en els principis de l'Economia Circular i busca la conversió de residus en nous recursos conjuntament amb els proveïdors Totaler.

A més, Mercadona col·labora amb 170 menjadors socials i 60 bancs dels aliments i altres entitats benèfiques de tot Espanya per a la donació diària d'aliments, i també en campanyes de recollida d'aliments. Igualment, treballa amb més de 33 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.

D’ençà del 2009, Mercadona és membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els seus participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, està adherida des de l'any 2011 al Pacte Mundial de les Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.