Mercadona comparteix 600 milions d'euros en primes amb les més de 100.000 persones que formen la companyia

Mercadona comparteix amb la plantilla 600 milions d'euros en primes, un 50 % més que l’any 2023

31 de gener de 2024
  • El compromís de les més de 100.000 persones que formen la companyia amb la millora de l'eficiència productiva i la gestió ha estat la causa que cada dia més clients triïn comprar a Mercadona i que la seva quota de mercat experimenti un increment constant.
  • Des que es va engegar aquesta iniciativa pionera, impulsada pels accionistes de la companyia l'any 2001, s'han repartit més de 5.580 milions d'euros.
  • En el marc de l'estratègia de compartir els beneficis, el Comitè de Direcció ha decidit repartir mitja prima addicional a la d'objectius que es lliura cada any.

En el marc de l'estratègia de compartir els beneficis, el Comitè de Direcció de Mercadona ha decidit repartir a les més de 100.000 persones que formen la companyia mitja prima addicional, que s'uneix a la prima per objectius que tradicionalment reparteix cada any. D'aquesta manera, la companyia distribueix 600 milions d'euros entre la plantilla, un 50 % més que el 2023, any en què la quantitat total repartida va ser de 405 milions d'euros.

Des que els accionistes de Mercadona van engegar aquesta iniciativa el 2001, la companyia ha repartit més de 5.580 milions d'euros a les treballadores i els treballadors. Aquesta xifra reflecteix el seu compromís amb el creixement compartit i el benefici mutu.

Al març la plantilla, des del primer any i en el cas d’assolir les metes i els objectius pactats a principi d'any, cobrarà una mensualitat extra en la nòmina, quantitat que ascendirà a dues mensualitats un cop superats els cinc anys d'antiguitat, i excepcionalment aquest any també rebrà una prima extra corresponent a la meitat de la seva mensualitat.

Aquesta mesura fa palès que les treballadores i els treballadors de Mercadona són els principals responsables de l'èxit de la companyia i que un any més han confirmat ser l’actiu més gran per als "Caps" (com internament la companyia anomena els clients). El seu compromís amb la millora constant de l'eficiència productiva i de la gestió ha donat com a resultat el Carretó Menú amb més qualitat i econòmic del mercat, que cada dia trien més persones, fet que suposa un increment important del nombre de clients que compren a Mercadona i en consolida el creixement i l'increment constant de la quota de mercat.

Fonts de Mercadona destaquen la decisió per "l’excepcional compromís de les més de 100.000 persones que formem Mercadona de millorar cada dia l'experiència dels nostres "Caps", la qualitat dels nostres productes i la implantació constant de millores tecnològiques i innovadores que fan més eficients els nostres processos i faciliten el nostre treball rutinari. És per tot això que enguany ens hem fet mereixedors de mitja mensualitat més de prima, que hem de sumar a la que ens correspongui, d’una o dues mensualitats, depenent de la nostra antiguitat a l'empresa".

Pionera en conciliació i avançant

La política de Recursos Humans de Mercadona es caracteritza pel foment de la conciliació professional, personal i familiar de la plantilla. L’any 2020 la companyia va implantar a Espanya, de manera pionera en el sector, la jornada en botigues de cinc dies de treball i dos lliures (5+2) amb almenys vuit caps de setmana a l'any de descans. Aquesta darrera mesura s'està estenent de manera progressiva el 2024 i acabarà l'any 2025 amb els treballadors dels ruscs (magatzems exclusius de venda online) i els dels blocs logístics.

Treballadors del bloc logístic de Riba-roja (València) que van aconseguir que l'incendi del juliol del 2023 tingués el menor impacte possibleGràcies al compromís de totes les persones que formen el bloc logístic de Riba-roja (València), es va aconseguir que l'incendi que es va produir al magatzem de secs el 5 de juliol del 2023 tingués el menor impacte possible en el servei a "El Cap".