Mariola, treballadora de Mercadona acabada de promoure a coordinadora de magatzem

Mariola, coordinadora de Mercadona acabada de promoure, explica la seva història

17 de maig de 2018
  • Mariola Pérez explica en aquest vídeo la seva experiència com a coordinadora a Mercadona després de la seva promoció i del procés de formació de sis mesos a la companyia.

Video en castellà

Mariola, treballadora de Mercadona, ha estat promoguda recentment a coordinadora de magatzem en el Bloc Logístic de Ciempozuelos a Madrid després de dotze anys a la companyia com a operària de logística al mateix centre.

Mariola explica com és la seva feina de coordinadora de Mercadona i com ha estat l'experiència de formació de sis mesos a l'empresa.

Mariola diu que, com a coordinadora de Mercadona, el que més valora de la política de recursos humans de la companyia és el tracte al treballador, la fixesa i que l'horari per als treballadors de Mercadona sigui conegut, cosa que permet conciliar la vida laboral i personal.

Promoció interna per a treballadors i treballadores de Mercadona

Com Mariola, més de 700 treballadors i treballadores de Mercadona són promoguts a l'any a noves i majors responsabilitats a la companyia. A més, Mercadona no admet cap tipus de discriminació per raó de sexe o altres condicions. El 2017 un 47 % de les persones promogudes van ser dones i un 53 %, homes.

El 2017 s’ha promogut un total de 741 treballadores i treballadors de Mercadona

Aquesta projecció professional s'eleva fins al màxim exponent, ja que tots els directors generals que componen el Comitè de Direcció de Mercadona són fruit de la promoció interna.

Formació per a treballadors i treballadores de Mercadona

Un altre exemple de l'aposta de Mercadona per les persones és la formació. El 2017 la companyia va invertir 65 milions d'euros a formar més de 40.500 persones amb plans de formació específics. Aquesta aposta permet disposar d'un equip cohesionat i enfocat cap a la màxima excel·lència en el servei. És per això que Mercadona disposa d'una plantilla d'alt rendiment, uns dels millors recursos humans del sector que han permès assolir els objectius marcats i consolidar el creixement futur.

El 2017 s'ha format en plans específics un total de 40.564 treballadors de Mercadona

La companyia ha volgut reconèixer la trajectòria de Mariola, coordinadora de Mercadona al Bloc Logístic de Ciempozuelos a Madrid, com a exemple de l'esforç i la il·lusió de tots els qui formen part del Projecte Mercadona i de l'aposta per la formació i la promoció de les persones.

Condicions laborals a Mercadona

Mercadona té una política de recursos humans pròpia, que es basa en l'ocupació estable i de qualitat, i a oferir a les persones valors com l'equitat, la igualtat o la diversitat, entre d'altres.

Aquestes condicions laborals de Mercadona permeten disposar d'un equip de persones altament motivades i alineades amb el projecte comú. Un altre exemple és el de Rosario, treballadora de Mercadona acabada de jubilar, que va compartir la seva vida laboral amb nosaltres.

El model de recursos humans de Mercadona ha estat reconegut per l’Organització Internacional del Treball (OIT) de les Nacions Unides. A més, Mercadona és la primera empresa del sector en el rànquing Merco Talento.