Las condiciones laborales de Mercadona

Les condicions laborals de Mercadona reconegudes per l'Organització Internacional del Treball de Nacions Unides

16 de novembre de 2016
  • En el seu recent informe "L'Ocupació Atípica al Món" l'Organització Internacional del Treball (OIT) reconeix les condicions dels treballadors de Mercadona quant a ocupació estable i de qualitat.

La política de Recursos Humans de Mercadona ha estat destacada per l'Organització Internacional del Treball (OIT) en el seu estudi “L'Ocupació Atípica al Món” per la manera en què gestiona la seva plantilla com a clau per a la competitivitat.

La política de Recursos Humans de Mercadona ha estat destacada per l'Organització Internacional del Treball (OIT) en el seu estudi “L'Ocupació Atípica al Món” per la manera en què gestiona la seva plantilla com a clau per a la competitivitat.

A més, segons l'informe de la OIT, no només destaca el repartiment anual d'un 25% del total de beneficis entre el conjunt de la plantilla, sinó també per les oportunitats de promoció i desenvolupament professional que ofereix als empleats de Mercadona.

Per la OIT, en un país com Espanya, en el qual els contractes estables i indefinits són “endèmics”, resulta paradoxal que pràcticament la totalitat dels 76.000 treballadores i treballadors de Mercadona siguin fixos. També assenyala que la tornada d'aquesta aposta per l'ocupació de qualitat és evident, tal com les xifres avalen: la companyia, afirma aquest estudi, “reconeix que els treballadors de les seves botigues són el principal punt de contacte amb els clients i, per tant, els qui millor poden suggerir millores”.

L'informe assenyala que, gràcies a la formació, estabilitat i desenvolupament professional, entre les condicions laborals en Mercadona, es potencia la motivació de la plantilla i es multiplica el seu rendiment. I tot això es tradueix “en un increment clar de les vendes per empleat i en una productivitat molt més alta que la de la competència”.

La OIT, a més, resumeix en un  reportatge sobre Mercadona l'impacte favorable que l'estabilitat, la conciliació, la formació, la promoció o el repartiment de beneficis ha tingut i té en l'evolució de la companyia i en la seva consolidació com a empresa capdavantera del seu sector. Així mateix, explica un altre factor diferencial de la seva política de condicions amb els treballadors de Mercadona: una política de diàleg i transparència que compta amb la implicació dels sindicats i que, segons la OIT, “és un enfocament que genera diàleg i confiança i que permet col.laborar per aconseguir resultats que beneficiïn a totes les parts”.

Mercadona està orgullosa d'aquest reconeixement i del que rep per part de la societat. La companyia, en el marc del seu Model de Qualitat Total, basa totes les seves decisions en la idea que si satisfàs a “El Cap” (com internament cridem al client), i també al treballador de Mercadona, arriben les vendes; amb elles, els beneficis; i a partir d'aquí, el creixement compartit, contribuint al benestar de la societat.

Sobre l'Organització Internacional del Treball (OIT) i aquest estudi

L'Organització Internacional del Treball (OIT) és l'única agència “tripartida” de l'ONU i reuneix a governs, ocupadors i treballadors de 187 Estats membres amb la finalitat d'establir les normes del treball, formular polítiques i elaborar programes promovent el treball decent de tots, dones i homes.

Els objectius principals de la OIT són promoure els drets laborals, fomentar oportunitats de treball decent, millorar la protecció social i enfortir el diàleg en abordar els temes relacionats amb el treball.

El seu estudi “L'Ocupació Atípica al Món” analitza tres de les quatre modalitats atípiques d'ocupació que s'han convertit en una característica contemporània dels mercats de treball al voltant del món: el treball temporal, el treball a temps parcial i el treball temporal per mitjà de subcontractació.