Juan Roig y los Miembros del Comité de Dirección de Mercadona durante la presentación de resultados de Mercadona 2013.

La facturació de Mercadona creix un 4% i assoleix els 19.812 milions d'euros el 2013

06 de març de 2014

El creixement compartit de la companyia amb el país es reflecteix en el fet que més del 85% de les seves compres són de productes d’arreu d’Espanya i que la seva contribució tributària de 1.465 milions d'euros creix un 12%

  • El benefici net se situa en 515 milions d'euros, un 1% més que el 2012, el que representa un 2,9% de la xifra de vendes.
  • La seva plantilla incrementa la productivitat un 6% i la companyia, en compliment de la premissa de compartir el benefici amb els seus treballadors, reparteix 257 milions d'euros en prima per objectius.
  • La política retributiva de la companyia permet que un caixer o caixera, reposador o reposadora amb més de 4 anys a la companyia tingui un salari net de 1.400 euros al mes.
  • Mercadona afronta el repte de desplegar la seva Cadena Agroalimentària Sostenible durant els propers 6 anys, una veritable innovació del seu model de negoci.

El 2013 Mercadona ha incrementat la seva facturació un 4%, fins a assolir els 19.812 milions d'euros. Al tancament de l'any, el benefici de la companyia ha estat de 515 milions d'euros, xifra que suposa un 2,9% de la xifra de vendes. Les vendes per volum també han augmentat un 2%, fins als 9.845 milions de quilos i litres (quilitres), gràcies a la confiança dipositada pels més de 4,8 milions de llars que fan la compra als seus supermercats.

L'activitat generada per Mercadona ha contribuït a fomentar el desenvolupament econòmic i social del nostre país el 2013, com ho demostra el fet que el 85% de les seves compres siguin de productes i serveis espanyols, més de 14.500 milions d'euros. A banda d'això, la companyia també ha reforçat la seva contribució tributària a l'economia del nostre país per mitjà del pagament dels tributs directes i indirectes que realitza i que el 2013 ha estat de 1.465 milions d'euros, un 12% més que l’exercici tributari anterior. D'aquest total, 632 milions d'euros corresponen a la Seguretat Social; 237 a l'impost de societats, quantitat que suposa una tributació del 33% dels seus beneficis; 524 a la recaptació de l'IVA i de l'IRPF, i 72 a altres impostos i taxes.

Preus estables per contribuir a l'estalvi familiar

Un any més, el conjunt de la plantilla, 74.000 treballadores i treballadors amb contractes estables i de qualitat, ha millorat la seva productivitat un 6%. La implicació i el compromís dels seus empleats ha permès complir amb els diferents objectius marcats per la companyia, motiu pel qual, dins la seva política de retribució variable vinculada a la consecució de resultats, ha decidit repartir entre els seus treballadors més de 257 milions d'euros en concepte de prima per objectius.

Les millores de productivitat i eficiència aconseguides en tots els àmbits han contribuït a confirmar, al tancament de 2013, el diferencial de preus de Mercadona respecte de la resta del mercat. Aquest esforç de la companyia ha contribuït a mantenir una inflació moderada a Espanya, amb uns preus que durant tot l'any s'han situat per sota de la mitjana anual de l'IPC d'Alimentació. De fet, la companyia ha adquirit el compromís de seguir el 2014 contribuint a fer que les llars espanyoles, els nostres "Caps", segueixin disposant d'un cistell de la compra de qualitat i a preus baixos.

Implantació de noves seccions de frescos

El 2013 la companyia ha començat a implantar el seu nou model de venda de productes frescos que inclou quatre seccions: forn, peixateria, fruita i verdura, carnisseria i xarcuteria, en què es fa un tractament individualitzat de cada producte amb una gestió diferent de la dels productes secs. Per a això, s'han format més de 9.400 treballadors en diferents oficis de frescos, amb una inversió que ha superat els 3 milions d'euros. Es preveu que a finals del 2014 més de 21.000 treballadors s'hagin format com a botiguers amb una inversió superior als 15 milions d'euros.

Al tancament de 2013, el nou model de peixateria es va poder implantar en tots els supermercats de la companyia, el de fruita i verdura, en 867 botigues, el de forn, en 293, i els de carn i xarcuteria, en 19. Aquesta aposta pel nou model de venda de productes frescos continua avançant durant el 2014 i actualment tots els supermercats de la cadena han implantat la nova secció de fruita i verdura, mentre que al mes de maig la nova secció de carnisseria i xarcuteria estarà en 290 botigues i al juny tota la cadena disposarà de la nova secció de forn.

Aposta pel Sector Primari i la Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona

El 2013, Mercadona ha continuat treballant estretament amb totes les baules de la cadena per avançar en el seu compromís amb el desenvolupament d'una Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadonaque generi creixement en els sectors hortofructícola, pesquer i ramader del nostre país que formen aquest projecte. Per a això, i dins del seu objectiu d’utilitzar matèria primera amb origen espanyol sempre que sigui viable, ha assolit nous acords de col•laboració amb el sector primari que han permès que, al tancament de 2013, la companyia mantingui vincles estrets amb 5.600 agricultors, 3.600 ramaders i 8.000 pescadors de més de 80 llotges a les que pertanyen diverses organitzacions i confraries de pescadors de diferents punts d'Espanya.

Per a Juan Roig, "el 2013 ha estat un any d'inflexió a Mercadona, en què hem posat les bases del que volem ser com a companyia els propers sis anys. Ara toca reinventar-nos de nou per posar en marxa a Mercadona una Cadena Agroalimentària Sostenible. Aquesta sostenibilitat implica la satisfacció dels cinc components de tota la cadena: els clients, els treballadors, els proveïdors, el capital i la societat, per fer valer la feina dels nostres agricultors, pescadors i ramaders i poder oferir un gran assortiment de productes frescos de gran qualitat al millor preu possible. I aquest gran canvi té un origen: ens ho demanen els nostres 'Caps' i és una obligació per a Mercadona".

Nou Conveni Col•lectiu: increment del salari base del 17% respecte de l'anterior

Una altra de les principals fites assolides per la companyia el 2013 ha estat la signatura del nou Conveni d'Empresa i del Pla d'Igualtat amb els representants de la Unió General de Treballadors (UGT) i de Comissions Obreres (CCOO). El nou conveni té una durada de cinc anys i en ell Mercadona s'ha compromès a crear 1.000 nous llocs de treball estables i de qualitat fins el 2018, a més de mantenir el poder adquisitiu de la plantilla.

Segons Juan Roig, "si hi ha una cosa en la qual crec fermament és que el creixement d'una empresa passa per reconèixer la implicació dels seus treballadors i compartir amb ells el benefici generat. Jo sempre he manifestat que la solució és augmentar la productivitat i no abaixar salaris. En aquesta creença es basa la nostra política retributiva, que permet que qualsevol caixera, caixer, reposadora o reposador de la companyia amb més de quatre anys d'antiguitat, el 80% de la plantilla actual, disposi d'un salari net de 1.400 euros al mes, al qual cal sumar dues mensualitats més de primes per objectius, fet que suposa per a mi un clar orgull i que, a més, ens permet consolidar-nos any rere any com una empresa d'alt rendiment".

Inversions 2013 i compromisos 2014

El 2013, la inversió ha estat de 650 milions d'euros, quantitat que s'ha destinat principalment a l'obertura de 61 botigues noves, fins a acabar l'any amb un total de 1.467 supermercats i la reforma de 53 per adaptar-los als estàndards actuals de l'empresa. Així com a la construcció del bloc logístic ja inaugurat de Guadix (Granada) i al d’Abrera (Barcelona), actualment en construcció. El 2014, Mercadona té previst mantenir una inversió aproximada de 700 milions d'euros, que es destinaran, fonamentalment, a l'obertura de 60 botigues noves, la reforma de supermercats i a continuar amb la construcció del bloc logístic d'Abrera (Barcelona).

MERCADONA: ALGUNS FETS RELLEVANTS EL 2013

  2012 2013 Observaciones
Tiendas 1.411 1.467 56 tiendas netas (61 aperturas // 5 cierres)
Ventas c/iva* 19.077 19.812 +4%
Unidades de venta “kilitros”** 9.647 9845 +2%
Compartir beneficio total generado*:      
Trabajador (prima por objetivos)* 240 257 +7%
Beneficio neto* 508 515 +1% (2,9% s/ventas)
Contribución tributaria* 1.306 1.465 +12%
Inversión* 650 650 =
R. propios* 3.019 3.438 +14%
Plantilla total de la compañía 74.000 74.000 =

* En millones de euros

** En millones de kilos/litros

Juan Roig durante la presentación de resultados de Mercadona de 2013.Juan Roig durant la presentació de resultats de Mercadona del 2013.

 

Juan Roig y los Miembros del Comité de Dirección de Mercadona durante la presentación de resultados de Mercadona de 2013.Juan Roig i els Membres del Comitè de Direcció de Mercadona durant la presentació de resultats de Mercadona del 2013.