Mateixa responsabilitat, mateix sou

Igualtat salarial i transparència retributiva a Mercadona

22 de febrer de 2022
  • La companyia aposta per unes condicions laborals amb la plantilla basades en l'equitat i la transparència en la política retributiva.
  • Des de fa anys, Mercadona aplica la igualtat salarial entre treballadors i treballadores amb la mateixa tasca o responsabilitat.

La Política de Recursos Humans de Mercadona aposta per l'equitat retributiva com un valor irrenunciable, fidel a la seva màxima de "mateixa responsabilitat, mateix sou", sense distinció de sexe, edat o altres condicions.

A més, les condicions laborals de Mercadona són reconegudes per oferir ocupació estable i de qualitat, i per fomentar el talent a través de la formació contínua i la promoció interna.

El principi d'igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes s'aplica de manera transversal a tota la companyia. Mercadona posa la plantilla al centre de les seves polítiques com un dels seus actius més valuosos. N’és un exemple el fet que, des de la companyia, es premiï la meritocràcia. Com a resultat, al tancament del 2020 el 45 % dels llocs directius a Mercadona els van ocupar dones i un total de 348 treballadores van ser promocionades l’any 2020.

Mateixa responsabilitat, mateix sou

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a Mercadona

Mercadona, sòcia de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides des del 2011, promou, juntament amb altres empreses, pimes i associacions sectorials, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en la indústria de l'alimentació i begudes.

La política d'equitat retributiva de la companyia contribueix al canvi amb el compliment de tres d'aquests objectius:

  • Igualtat de gènere: es respecta el principi d'equitat de manera transversal.
  • Treball decent i creixement econòmic: ofereix ocupació estable i de qualitat, amb contractes fixos i salaris per sobre de la mitjana del sector.
  • Reducció de les desigualtats: ofereix igualtat de condicions i oportunitats a tota la plantilla, sense cap mena de discriminació.