L'impacte econòmic de Mercadona l‘any 2021

Aquest és l'impacte econòmic de Mercadona el 2021

13 de maig de 2022
  • El 2021 la companyia va fer compres d'origen Espanya per valor de 21.000 milions d'euros.
  • L'impacte directe, indirecte i induït de Mercadona suposa el 2,09 % del producte interior brut (PIB) i més de 660.000 llocs de treball a tot el país.
  • La contribució tributària de Mercadona va ascendir a 1.955 milions d'euros l’any 2021.

Mercadona i la seva cadena de muntatge, que està formada per més de 3.000 proveïdors, generen un gran impacte en l'economia espanyola. A través de la seva activitat, contribueixen a crear ocupació i generar riquesa, indústria i serveis, de manera que repercuteixen en les zones en què són presents.

Vídeo en castellà

Xifres principals de l'impacte econòmic de Mercadona l’any 2021

Segons l'estudi realitzat per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie), "L'impacte econòmic de Mercadona 2021", la companyia suposa per a Espanya el 3,7 % de l'ocupació total, la qual cosa es tradueix en més de 660.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts. A més, la seva activitat representa el 2,09 % del PIB, és a dir, més de 25.000 milions d'euros d'aportació conjunta.

El 2021 la companyia va fer compres a Espanya per valor de 21.000 milions d'euros. També, fruit de la seva activitat i de la generada de manera indirecta i induïda, s'ha arribat a una aportació fiscal de 9.007 milions d'euros, xifra que suposa el 2 % de la recaptació total estimada de les administracions públiques espanyoles (incloent-hi cotitzacions a la Seguretat Social).

Així mateix, la contribució suportada i recaptada per Mercadona a les administracions públiques és de 1.955 milions d'euros, dels quals 931 milions corresponen a pagaments a la Seguretat Social, 197 milions a l'impost de societats, 685 milions a la recaptació de l'IVA i de l'IRPF, i 142 milions al pagament de diversos impostos i taxes. La contribució generada a conseqüència de l'impacte indirecte i de l’induït es quantifica en 5.353 i 1.699 milions d'euros, respectivament.

Totes aquestes xifres són conseqüència del compromís i la implicació de Mercadona amb la societat. Fidel a això, la companyia promou un comportament ètic i responsable, basat en la transparència i la confiança.

Mercadona: un model d'empresa per al desenvolupament social

Per a Mercadona, contribuir al desenvolupament social dels entorns en què té presència és una obligació i una responsabilitat per crear valor compartit i impulsar una activitat sostenible i vertebradora en tots els seus processos.

En aquest context, des de l’any 2011 és signant del Pacte Mundial, iniciativa a través de la qual l'Organització de les Nacions Unides promou els diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En el marc d'aquest model de negoci, treballa diàriament per oferir respostes a les necessitats que plantegen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en què més influeix l'impacte de la seva activitat. Ho fa per mitjà del lideratge, impulsant accions i iniciatives socialment responsables.