Entrada botiga

Actualització 4: Mercadona informa que s'adopta la mesura següent, que entraran en vigor a partir de demà, divendres 3 d’abril del 2020

02 de abril de 2020

En compliment de l'article 10.2 del RD 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

 

 • Amb l'objectiu de protegir la salut i la seguretat dels clients i dels treballadors, a més de garantir el proveïment de les botigues, Mercadona informa que actualitza les mesures adoptades els dies 16, 19, 23 i 26 de març, completant-les amb una altra mesura addicional que entrarà en vigor a partir del divendres 3 d’abril del 2020 i que, per a una millor identificació, se subratlla tot seguit.

NOVES MESURES EN VIGOR DES DEL 01/06 EN AQUEST ENLLAÇ.

1.- RECOMANACIONS GENERALS PER ALS CLIENTS

 • S'informarà els clients de les recomanacions generals per a acudir a realitzar l'acte de compra, tant a través dels membres de la plantilla com per mitjà de cartelleria, megafonia i xarxes socials. Es recomanarà el següent:
  • Anar a comprar una sola persona (no en família, o amb nens o grups).
  • No anar a comprar persones que formin part dels grups de risc: gent gran, persones amb malalties cròniques...
  • Persones que tindran preferència per accedir a comprar a les nostres botigues: gent gran, persones amb discapacitat, persones amb mobilitat reduïda, embarassades i els acompanyants necessaris. A més dels col·lectius anteriors, també tindran preferència el personal sanitari, les forces de seguretat, els bombers i el personal d'atenció social, degudament acreditats.
  • Espaiar la compra al llarg del dia i no a l'hora d'obertura de l'establiment. Amb això, es garanteix poder atendre tots els clients cada dia.
  • Per solidaritat, comprar amb agilitat i rapidesa.
  • No emmagatzemar productes innecessàriament. El subministrament de productes de primera necessitat està més que garantit.
  • Pagar preferentment amb targeta i evitar l'ús de diners en efectiu.
  • La responsabilitat última de complir les recomanacions de distància, capacitat màxima, etc., implantades recau en les persones mateixes que han de respectar-les. També se’ls recomana utilitzar els guants que el centre posa a la seva disposició per a manipular els productes peribles.
 • Així mateix, amb l'objectiu de continuar atenent els col·lectius més desfavorits, es reactiven els processos de donació de productes de primera necessitat als menjadors socials i bancs d'aliments amb què la companyia col·labora habitualment.

2.- MESURES ALS SUPERMERCATS

 • CAPACITAT: es controlarà la capacitat dels supermercats i se senyalitzarà la distància mínima exigida entre persones.
  • La responsabilitat d'ordenar la capacitat interior de la botiga serà del responsable de l'establiment i, si escau, de la persona o de l'agent de seguretat privada que designi.
  • Cada establiment tindrà concretada la capacitat màxima que garanteixi la distància preventiva d'un metre entre qualsevol persona. Així mateix, comptarà amb la capacitat màxima permesa, d’acord amb la normativa, de manera que no es permetrà l'accés un cop completa aquesta capacitat, mentre no abandonin l'establiment altres clients.
  • A la via pública d'accés a cada supermercat, hi haurà marcada una distància mínima d'un metre per a les persones que esperin el torn d'entrada a les portes de l’establiment. Aquesta distància s'haurà de respectar per poder-hi accedir.
 • INTERIOR DEL LOCAL: es garantirà la separació mínima d'un metre entre clients amb recomanacions del personal de l'establiment i amb el suport de cartells que reforçaran aquestes mesures. També es marcaran els límits d'un metre al terra de la secció de Peixateria i a les línies de caixes.
 • HORARI: l'horari d'obertura serà de 9:00 a 19:00 hores. Tanmateix, atesa l'excepcionalitat de la situació, s'anirà adaptant a les circumstàncies canviants, unes modificacions que, si es duen a terme, es comunicaran en cada moment.

3.- PROVEÏMENT i ASSORTIMENT

 • Les botigues estaran proveïdes i es reforçarà i garantirà el subministrament de productes bàsics i de primera necessitat, perquè els nostres clients puguin anar a comprar cada dia.
 • Amb l'objectiu de protegir la seguretat alimentària, no s'admetran devolucions de producte, en cap cas i per cap concepte.

4.- RECOMANACIONS i MESURES INTERNES

Amb l'objectiu de reforçar les mesures de seguretat i salut per als nostres "Caps" i treballadors, des del dilluns 23 de març del 2020 i durant la setmana, es va procedir a la instal·lació progressiva de mampares de metacrilat de protecció/separació a la secció de caixes de tots els supermercats.

Així mateix, Mercadona ha adoptat mesures internes per reforçar la salut i la seguretat dels seus treballadors, com ara el lliurament per part de l'empresa d’ulleres de protecció ocular i dels estris d'higiene i prevenció necessaris tant a les botigues com als blocs logístics i als magatzems, i l'adopció dels criteris específics respecte a la salut, que garanteixen distàncies i capacitats en totes les seves dependències.

Igualment, s'han reforçat els processos de desinfecció i neteja diaris de les instal·lacions (botigues, blocs logístics i magatzems) amb serveis externs.

També s'ha instal·lat a cada supermercat gel desinfectant i paper perquè els clients puguin netejar el mànec del carretó i reforçar, així, la higiene. Així mateix, s'adopta la mesura d'ús obligatori de guants per part dels clients, de la mateixa manera que s'utilitzen a la secció de Fruita i Verdura. La companyia els posarà també a la disposició dels clients als accessos als supermercats.

En aquests moments, d'acord amb la situació excepcional en què està immers el país, a Mercadona estem adoptant aquestes mesures excepcionals per col·laborar i fer front a aquesta crisi. Preguem als nostres clients la màxima col·laboració en el compliment d'aquestes mesures.

 

AIXÒ NO HA DE PARAR. RACIONALITZEM LA POR. AIXÒ PASSARÀ.

Això NO ha de PARAR. Racionalitzem la por

 

Cartell en castellà:

Cartel informativo medidas trabajadores Mercadona Covid-19

Protegim la nostra salut

Mesures desinfecció carretons Mercadona Desinfecció carretons Mercadona durant Covid-19

Protegim la salut dels nostres treballadors

Protegim la salut dels Caps

Mesures siguem responsables