Política de Benestar Animal de Mercadona per a millorar la qualitat de vida de l'animal

Política de Benestar Animal de Mercadona

27 de març de 2019
  • Tots els productes d'origen animal que oferix Mercadona procedixen de proveïdors homologats que són auditats tant per la companyia com per les autoritats sanitàries, que garantixen el compliment de la legislació vigent. 

Mercadona està compromesa amb el benestar dels animals. Prova d'això és la seua Política de Benestar Animal que reflecteix els esforços no només a garantir la seguretat alimentària i qualitat del producte, sinó també a garantir unes condicions dignes durant tota la vida de l'animal.

Amb esta Política Mercadona exigix la protecció i el benestar dels animals en les explotacions ramaderes i en la resta dels processos. Per la qual cosa, a més de complir la legislació vigent en la matèria, vetla perquè els seus proveïdors apliquen normes de benestar animal.

Amb la finalitat de garantir el compliment, Mercadona treballa estretament amb els seus proveïdors i així assegura que els animals que proporcionen carn, ous, llet i altres productes d'origen animal siguen criats en condicions que complisquen les anomenades "5 llibertats".

Política de Benestar Animal de Mercadona

  • El benestar animal és una demanda ètica i social irrenunciable, és un requisit necessari per a garantir la qualitat dels productes carnis que Mercadona oferix als seus "Caps" (clients). 
  • Mercadona està compromesa en la protecció i el benestar dels animals en les explotacions ramaderes i en la resta de processos, a més de complir la legislació vigent en la matèria s'apliquen normes de benestar animal durant tota la vida de l'animal.
  • Per a això, Mercadona treballa estretament amb els seus proveïdors per a: 

1. Assegurar que els animals que proporcionen la carn, els ous, la llet i altres productes carnis siguen criats en condicions que asseguren el compliment de les 5 llibertats (5F):

  • Evitar la set i la fam, amb la proporció d'accés a aigua potable i a una dieta adequada per a mantindre la salut i el vigor.
  • Proporcionar-los un ambient apropiat que incloga refugi i una zona de descans còmoda i adequada.
  • Evitar el dolor, les lesions i les malalties, amb l’aplicació de mesures preventives, un diagnòstic ràpid i el tractament adequat.
  • Que puguen expressar un comportament completament normal, amb la proporció d'espai suficient, instal·lacions adequades, i en companyia d'altres animals de la seua mateixa espècie.
  • Evitar-los situacions de por i angoixa, i garantir un maneig adequat que evite qualsevol patiment innecessari.

2. Que el personal de les explotacions ramaderes i resta de processos tinguen la formació adequada, per a evitar qualsevol tipus de dolor o patiment induït pel maneig en la criança, en el transport i en el sacrifici.

3. La implantació d'estàndards certificables que incloguen el benestar animal en l'horitzó de l'any 2021.

Compromís de Mercadona amb el benestar dels animals

Fruit d'este compromís, Mercadona rebutja rotundament qualsevol mala pràctica en el maneig dels animals i no treballarà amb cap proveïdor que no complisca esta Política de Benestar Animal.  

Algunes mesures de Mercadona en Benestar Animal                 

Mercadona i els seus proveïdors treballen juntament amb IRTA (Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentàries) i NEIKER-Tecnalia (Institut d’Investigació i Desenvolupament Tecnològic) en el desenvolupament d'una regulació completa de protecció dels animals a les granges, en el transport i també en la fase de sacrifici.

2021 serà l'any límit perquè tots els proveïdors de la companyia estiguen certificats en Benestar Animal gràcies a una firma col·lectiva amb què s'han compromés el 100 % dels proveïdors de carn, ous i llet.

Entre altres dels moviments adoptats, Mercadona està treballant amb els seus proveïdors per a abandonar progressivament la venda d'ous procedents de gallines engabiades.

Per a conéixer este i altres compromisos de Mercadona, t'animem a consultar la Memòria mediambiental o l'espai de Responsabilitat Social, en què es recullen altres fets i compromisos en matèria de sostenibilitat i medi ambient.