Nou parament de la casa sostenible disponible Mercadona

Mercadona elimina els productes de plàstic d'un sol ús i els substituïx per parament de la casa sostenible

26 de març de 2021
  • Amb este moviment, la companyia deixarà d'usar 3.000 tones de plàstic a l'any, amb la qual cosa fomenta l'economia circular i disminuïx l'impacte ambiental.
  • En 2025, Mercadona haurà reduït un 25 % el plàstic en els seus lineals, usarà envasos reciclables i reciclarà tots els residus plàstics.
  • La cadena du a terme l'Estratègia 6.25 per a la reducció de plàstic i la gestió del seu residu i en 2021 transformarà tots els seus centres al model Botiga 6.25.

Mercadona, fidel al compromís "Sí a continuar cuidant el planeta", desenvolupa des de fa més de dos anys l'Estratègia 6.25 per a la reducció del plàstic i l'adequada gestió dels residus, que es concreta en 6 accions que s'han de dur a terme fins al 2025.

Mercadona ha culminat la segona acció de l'estratègia en eliminar els productes de plàstic d'un sol ús en totes les botigues de la cadena, que ha substituït per altres fets de materials sostenibles. El nou parament de la casa està fabricat amb materials respectuosos amb el medi ambient com el cartó, la fusta, la canya de sucre i el plàstic reutilitzable, que, a més, es pot llavar en el llavaplats després de cada ús.

Els nous productes de parament de la casa de Mercadona són, a més, reciclables, que és un altre dels compromisos adquirits en l'Estratègia 6.25: que tots els residus puguen reciclar-se i tindre una segona vida. Per a facilitar als "Caps" (clients) el reciclatge, els envasos que envolten el nou parament incorporan un pictograma que indica el contenidor en el qual s'han de depositar.  D'esta manera, la companyia impulsa l'economia circular oferint als seus "Caps" una categoria de productes d'ús eficient i sostenible.

Amb la culminació d'esta segona acció, Mercadona deixa d'usar 3.000 t de plàstic a l'any, la qual cosa equivaldria a 120 camions.

Mural nou parament de la casa sostenible MercadonaDetall del mural d'una botiga amb els nous productes de parament de la casa.

La companyia invertirà més de 140 milions d'euros en l'Estratègia 6.25, un pas endavant en el compromís de continuar cuidant el planeta

L'Estratègia 6.25, que té el triple objectiu per a 2025 de reduir un 25 % el plàstic, fer tots els envasos reciclables i reciclar tots els residus plàstics generats a les seues instal·lacions, es du a terme per mitjà d'un total de 6 accions que comporten modificacions en diferents processos de la companyia, des del redisseny dels envasos del futur en coordinació amb els proveïdors, l'adaptació de les botigues i la logística, la gestió de residus, etc. En total, la companyia té previst invertir 140 milions d'euros en els pròxims quatre anys per a dur a terme totes les fites que formen esta estratègia.

El mes de gener passat es va aconseguir la primera fita de l'estratègia: eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús de totes les seccions de les botigues físiques i en el servici a domicili i online. Ara, la cadena oferix als clients bosses compostables –fabricades a partir de fècula de creïlla– que s'han de depositar al contenidor de matèria orgànica, com indica el pictograma que s'ha inclòs en les bosses amb la intenció de facilitar als clients la separació i el reciclatge dels residus. Este símbol també s'ha incorporat a la resta de bosses de la línia de caixes on Mercadona disposa des de fa temps de tres opcions reutilitzables i sostenibles. El compliment d'esta primera acció de l'Estratègia 6.25 suposa una reducció de 3.200 t de plàstic a l'any.

Per a dur a terme la reducció de plàstic en els envasos, l'acció 3 de l'estratègia, l'empresa desenvolupa diferents estratègies com l'eliminació del plàstic i la substitució per altres materials, la reducció, la reutilització o la incorporació de material reciclat per a disminuir l'ús de materials verges i fomentar la economía circular.

La cadena va començar a treballar en esta estratègia en 2019 implicant tots els treballadors de l'empresa en el repte de Continuar Cuidant el Planeta i fent més sostenibles diferents processos de la cadena de muntatge.

L'empresa disposa d'un equip de treball que coordina totes les àrees d'actuació de l'Estratègia 6.25 i està format per treballadors i treballadores dels diferents processos de la companyia: Botigues, Prescripció, Informàtica, Compres, Logística, Financer, Relacions Externes i Obres.

Mercadona ja ha adaptat 72 botigues d'Espanya i Portugal al model Botiga 6.25, que s'anirà estenent a tota la cadena durant 2021

Estos centres, en els quals ja es poden observar avanços de l'estratègia, tenen com a objectiu escoltar l'opinió de clients i treballadors respecte a totes les accions que l'empresa està desenvolupant. Durant este temps s'han rebut més de 5.000 opinions i suggeriments, tant de clients com de treballadores i treballadors, que estan contribuint a millorar l'aplicació de les diferents accions definides per a reduir el plàstic i impulsar l'economia circular.

Mercadona anirà facilitant informació sobre l'Estratègia 6.25 en la secció ‘Cuidem el planeta’ de la seua web corporativa, en què, a més, "El Cap" trobarà contingut sobre reciclatge, sostenibilitat i el compromís mediambiental de Mercadona.

Texto 2 Imagen Tienda 6.25

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d'RSE de Mercadona

Mercadona, dins del compromís de compartir amb la societat part del que rep d'esta, desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seua aposta pel creixement compartit. Com a part d'esta política, Mercadona col·labora amb més de 290 menjadors socials, 60 bancs d'aliments i altres entitats socials de tota Espanya i Portugal, als quals dona diàriament i participa en les campanyes de recollida d'aliments que estes entitats organitzen. De fet, l'any 2020, la companyia ha donat a totes estes entitats i organitzacions un total de 17.000 tones d'aliments, 15.800 a Espanya i 1.200 a Portugal, quantitats que s'han anat incrementat des que la companyia va prendre la decisió de reforçar els processos de donació de productes de primera necessitat als menjadors socials i bancs d'aliments amb els quals la companyia col·labora habitualment. Igualment, Mercadona col·labora de manera estreta amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seues botigues amb murals de trencadís, elaborats per més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Amb esta finalitat, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi, basat en els principis de l'economia circular i enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica, la gestió de residus, la producció sostenible i la reducció de plàstic. A més, treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats utilitzant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

Pensant en la mobilitat sostenible de "El Cap", l'empresa disposa ja de 1.350 places d'aparcament amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics situades als pàrquings de més de 500 botigues. Mercadona va començar a instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics l'any 2017, amb la implantació del Nou Model de Botiga Eficient, i preveu continuar augmentant esta xifra al llarg de 2021.

Mercadona és sòcia des de l'any 2011 del Pacte Mundial de Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Logo EActiVat