Mercadona culmina la implantació de les bosses de paper i material reciclat a les seues botigues

Mercadona culmina la substitució total de les bosses de plàstic per altres de paper i de material reciclat

15 de abril de 2019
  • A partir de hui 15 d'abril s'eliminen de totes les botigues les bosses de plàstic d'un sol ús. En les més de 1.600 botigues només hi haurà tres opcions per a fer la compra: bosses de paper, bosses amb un 50-70 % de plàstic reciclat procedent de l'embalatge utilitzat a les seues botigues i cistelles de ràfia.
  • Esta iniciativa suposa per a la companyia de supermercats reutilitzar 3.000 tones anuals del plàstic que recupera a les seues botigues, que convertix en bosses per a la compra. El procés desenvolupat per Saica Natur aconseguix reintroduir el residu plàstic de Mercadona en nous recursos reciclats.
  • Mercadona anima els seus clients a reutilitzar les bosses i cistelles que tots tenim a les nostres cases amb l'objectiu de fomentar, entre tots, els principis de l'Economia Circular.

Vídeo en espanyol

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, elimina hui de manera definitiva de totes les seues botigues les bosses de plàstic d'un sol ús. Les més de 1.600 botigues de la cadena ja només oferiran als clients tres tipus de bosses: les de paper, les de ràfia i les bosses amb un 50-70 % de plàstic reciclat procedent de l'embalatge recuperat a les seues botigues.

Esta última alternativa és el fruit del compromís conjunt de clients, empleats i proveïdors, i de la seua implicació en l'aprofitament dels recursos, la reducció, la reutilització i el reciclatge per a allargar la vida dels materials i evitar que acaben a l'abocador. Per a la seua fabricació, la companyia, amb l’aplicació dels principis de l'Economia Circular, reaprofita anualment més de 3.000 tones de plàstic procedent dels embalatges recuperats a les seues botigues, que després envia als seus blocs logístics per logística inversa i des d'allí al gestor autoritzat Saica, que ho convertix en gransa, perquè el fabricant Plasbel li done una segona vida en forma de bosses per a transportar la compra.

Amb esta mesura, que es va iniciar en 2018 a 66 botigues i s'ha implantat a la resta de la cadena de manera progressiva, "El Cap" (com la companyia denomina internament els seus clients) que oblide la seua bossa a casa ja pot triar entre la tradicional cistella de ràfia de 50 cèntims, una bossa de paper a 10 cèntims, i una bossa amb un contingut de plàstic reciclat entre el 50 % i el 70 %, també a 10 cèntims. Totes estes opcions són reutilitzables i reciclables.

A més, la companyia instal·larà progressivament en totes les seues botigues un nou moble per a les bosses de plàstic que utilitzen "Els Caps" en les seccions de frescos, amb un nou sistema dispensador que en reduïx el desaprofitament. El mecanisme de reposició és més fàcil i intuïtiu que l'anterior, i facilita esta tasca al treballador de la secció. Així, també està previst que estes bosses siguen substituïdes per altres de material compostable abans de 2021. Mentrestant, amb el compromís de reduir el consum de plàstic, s'ha suprimit la zona de pretallament per a disminuir la quantitat de plàstic que quedava en el suport, i que era rebutjada. 

Totes estes iniciatives reforcen el compromís de Mercadona amb el desenvolupament d'una activitat sostenible. Una aposta que la va portar en 2011 a ser la primera empresa del seu sector a introduir iniciatives per a reduir la utilització de les bosses de plàstics d'un sol ús, i un any abans, en 2010, a convertir-se en pionera en el reciclatge de plàstic amb projectes com l'iniciat conjuntament amb el proveïdor totaler SPBerner per a incorporar una nova línia de parament (poals, llibrells, pals de granera i pals de fregar), fabricada amb el plàstic recuperat dels hivernacles.

Així mateix, la companyia col·labora des de 2001 amb Saica Natur, part del Grupo Saica que gestiona els residus i oferix servicis mediambientals, a través dels seus productes Saica Zero, que busca reduir la generació de residus, millorar-ne la segregació i minimitzar-ne l'enviament a abocadors, i Saica Circular, que busca retornar al mercat en forma de recursos nous allò que ja va ser utilitzat.

Bossa de paper i bossa de material reciclat de Mercadona, totes reciclables i reutilitzablesBossa de paper i bossa de material reciclat de Mercadona, totes reciclables i reutilitzables

Procés desenvolupat per Saica Natur que transforma el plàstic de Mercadona en recursos nous reciclatsProcés desenvolupat per Saica Natur que transforma el plàstic de Mercadona en recursos nous reciclats

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d'RSE de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és retornar part de tot el que rep d'esta. Amb este objectiu es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seua aposta pel creixement compartit. Com a part d'esta política, Mercadona treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats per mitjà de camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients, i també en la construcció de cobertes enjardinades i jardins verticals a les seues botigues.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per esta raó, Mercadona té un Sistema de Gestió Ambiental propi, enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus; part d'este sistema està basat en els principis de l'Economia Circular i busca conjuntament amb els proveïdors totaler la conversió dels residus en recursos nous amb exemples com el de les bosses.

A més, Mercadona col·labora amb més de 170 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats socials de tota Espanya, a les quals dona diàriament aliments, i participa en campanyes de recollida d'aliments. Igualment, treballa amb més de 28 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seues botigues amb murals de trencadís, elaborats per més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.

Mercadona és des de 2009 membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els seus participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, és soci des de l'any 2011 del Pacte Mundial de Nacions Unides per a la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Informació sobre Saica

Grupo Saica és l'empresa líder a Europa en la fabricació de paper reciclat per a cartó ondulat, amb una producció anual de 3,3 milions de tones de paper. Amb més de 10.000 empleats i presència a Espanya, França, Itàlia, Portugal, el Regne Unit, Irlanda, Turquia, Luxemburg i els Països Baixos. Grupo Saica té quatre línies de negoci: fabricació de paper reciclat per a cartó ondulat (Saica Paper), recuperació de materials reciclables (Saica Natur), envasos de cartó ondulat (Saica Pack) i embalatge flexible (Saica Flex). La xifra de negoci del grup és de 4.161 milions d'euros a tancament de 2018.