Nova bossa compostable de secció disponible en totes les botigues de Mercadona

Mercadona complix el seu compromís i elimina les bosses de plàstic d'un sol ús en totes les botigues

26 de gener de 2021
  • En 2025, Mercadona haurà reduït un 25 % el plàstic en els seus lineals i usarà únicament envasos reciclables i reciclarà tots els residus plàstics.
  • La companyia invertirà més de 140 milions d'euros en l'Estratègia 6.25, que hui completa, en tota la cadena, el compliment de la primera de les seues 6 accions, la qual cosa suposa la reducció de 3.200 tones de plàstic a l'any.
  • En 2021 la cadena transformarà tots els seus centres al model Botiga 6.25, en què es faran visibles els canvis que l'empresa du a terme per a la reducció de plàstic.

Mercadona, fidel al seu compromís ''Sí a continuar cuidant el planeta'', complix la primera fita de l'Estratègia 6.25, que ha dut a terme al llarg de 2020, i elimina les bosses de plàstic d'un sol ús de totes les seccions de les seues botigues físiques, en el servici a domicili i online.

Ara la cadena oferix als ''Caps'' (clients) bosses compostables, fabricades a partir de fècula de creïlla, que s'han de depositar al contenidor de matèria orgànica, tal com indica el pictograma que s'ha inclòs en les bosses amb la intenció de facilitar als clients la separació i el reciclatge dels residus. Este símbol també s'ha incorporat a la resta de bosses de la línia de caixes on Mercadona disposa des de fa temps de tres opcions reutilitzables i sostenibles.

A més, la companyia ha disposat papereres diferenciades en totes les seccions perquè els clients puguen depositar de manera separada els seus residus i contribuir així a l'economia circular. El compliment d'esta primera acció de l'Estratègia 6.25 suposa una reducció de 3.200 t de plàstic a l'any.

L'Estratègia 6.25 de Mercadona, que té el triple objectiu per a 2025 de reduir un 25 % el plàstic, fer tots els envasos reciclables i reciclar tots els residus plàstics generats a les seues instal·lacions, es du a terme per mitjà d'un total de 6 accions que comporten modificacions en diferents processos de la companyia, des del redisseny dels envasos del futur en coordinació amb els proveïdors, l'adaptació de les botigues i la logística, la gestió de residus, etc. Íntegrament, la companyia té previst invertir més de 140 milions d'euros en els pròxims quatre anys per a dur a terme totes les fites que formen esta estratègia.

Mercadona va crear un equip de treball transversal per a identificar i definir els canvis que s'han d'implementar en els diferents processos de la cadena de muntatge

La cadena va començar a treballar en esta estratègia en 2019 implicant tots els treballadors de l'empresa en el repte de Continuar Cuidant el Planeta i fent més sostenibles diferents processos de la cadena de muntatge.

L'empresa disposa d'un equip de treball que coordina totes les àrees d'actuació de l'Estratègia 6.25 i està format per treballadors i treballadores dels diferents processos de la companyia: Botigues, Prescripció, Informàtica, Compres, Logística, Financer, Recursos Humans, Relacions Externes i Obres.

En els últims quatre mesos, Mercadona ha adaptat 72 botigues de la cadena a Espanya i Portugal al model Botiga 6.25, que s'anirà estenent a tota la cadena durant 2021.

Estos centres, en els quals ja es poden observar avanços de l'estratègia, tenen com a objectiu escoltar l'opinió de clients i treballadors respecte a totes les accions que l'empresa està desenvolupant. Durant este temps s'han rebut més de 5.000 opinions i suggeriments, tant de clients com de treballadores i treballadors, els quals estan contribuint a millorar l'aplicació de les diferents accions definides per a reduir el plàstic i impulsar l'economia circular.

Treballadors de Mercadona amb les noves bosses compostablesTreballadors de Mercadona amb les noves bosses compostables.

Mercadona anirà facilitant informació sobre l'Estratègia 6.25 en la secció 'Cuidem el planeta' de la seua web corporativa, on, a més, ''El Cap'' trobarà contingut sobre reciclatge, sostenibilitat i el compromís mediambiental de Mercadona. Texto 2 Imagen Tienda 6.25

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d'RSE de Mercadona

Mercadona, dins del compromís de compartir amb la societat part del que rep d'esta, desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seua aposta pel creixement compartit. Com a part d'esta política, Mercadona col·labora amb més de 290 menjadors socials, 60 bancs d'aliments i altres entitats socials de tota Espanya i Portugal, als quals dona diàriament i participa en les campanyes de recollida d'aliments que estes entitats organitzen. De fet, l'any 2020, la companyia ha donat a totes estes entitats i organitzacions un total de 17.000 tones d'aliments, 15.800 a Espanya i 1.200 a Portugal, quantitats que s'han anat incrementat des que la companyia va prendre la decisió de reforçar els processos de donació de productes de primera necessitat als menjadors socials i bancs d'aliments amb els quals la companyia col·labora habitualment. Igualment, Mercadona col·labora de manera estreta amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seues botigues amb murals de trencadís, elaborats per més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Amb esta finalitat, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi, basat en els principis de l'economia circular i enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica, la gestió de residus, la producció sostenible i la reducció de plàstic. En este sentit, destaca que Mercadona, juntament amb els seus Proveïdors Totaler, treballa en l'Estratègia 6.25 per a aconseguir l'any 2025 un triple objectiu: reduir un 25 % de plàstic, que tots els envasos siguen reciclables i reciclar tot el residu plàstic. A més, treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats utilitzant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

Pensant en la mobilitat sostenible de ''El Cap'' (client), l'empresa disposa ja de 1.350 places d'aparcament amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics situades als pàrquings de 501 botigues. Mercadona va començar a instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics l'any 2017, amb la implantació del Nou Model de Botiga Eficient, i preveu continuar augmentant esta xifra al llarg de 2020.

Mercadona és sòcia des de l'any 2011 del Pacte Mundial de Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Estratègia 6.25

Logo EActiVat