Pipetes per a gats per a protegir la teua mascota de puces i caparres.

Pipetes per a gats Fyperix Combo

05 de abril de 2024

Format del producte: blíster d'1 pipeta x 0,5 ml.

Característiques:

Antiparasitari extern amb una excel·lent protecció contra puces, els seus ous i larves, polls i caparres.

FYPERIX COMBO conté dos ingredients que maten puces i caparres: fipronil i el regulador del creixement d'insectes en l'entorn (S)-metopré.

El fipronil mata les puces i caparres adultes que entren en contacte amb el gat, mentre que el (S)-metopré mata els ous i les larves de puces en l'entorn (el 95 % de les puces viuen en l'entorn i només el 5 % en el cos).

FYPERIX COMBO Mercadona

Avantatges d'usar PIPETES FYPERIX COMBO:

  • Mata puces, ous i larves de puces, polls i caparres ràpidament.
  • Prevé de reinfestacions: elimina puces abans que estes puguen pondre.
  • Protegix durant 30 dies.
  • Es pot utilitzar en gats a partir de 2 setmanes i més d'1 kg de pes.
  • Es pot utilitzar en femelles prenyades i lactants.
  • Pot utilitzar-se contra les infestacions per puces (soles o associades amb caparres i/o polls picadors).
  • Eliminació de puces. L'eficàcia insecticida contra noves infestacions per puces adultes persistix durant 4 setmanes.
  • Prevenció de la multiplicació de puces per inhibició del desenvolupament d'ous (activitat ovicida) i de larves i nimfes (activitat larvicida) que s'originen d'ous postos per puces adultes durant sis setmanes després de l'aplicació.
  • Eliminació de caparres i, a més, té una eficàcia acaricida repel·lent que persistix fins a 2 setmanes contra caparres.
  • Eliminació de polls picadors.

Via d'administració:

Externa, per mitjà d'aplicació tòpica sobre la pell i en un sol punt en la zona del bescoll, entre les 2 orelles.

Dosi: una pipeta de 0,5 ml per gat. Cada 4 setmanes.