És fonamental alimentar el gos o el gat segons la seua etapa vital. T'expliquem com.

Aprén a alimentar la mascota segons la seua etapa vital (júnior, adult i sènior)

17 de setembre de 2020

És important adaptar l'alimentació a l'edat que tinga la mascota. A més, hi ha diferents varietats de pinso per a gossos i gats: pinsos per a animals júnior (cadells), pinsos per a adults i pinsos per a animals sènior (d'edat avançada), ja que les necessitats van variant al llarg de la vida de l'animal i els requisits nutricionals són diferents per a cada etapa.

Períodes de cada etapa de la vida de la mascota

El primer que hem de tindre clar és com es dividixen les etapes vitals en gossos i gats.

Infografía Etapas perros gatos valenciano

En el cas dels gossos:

  • Es considera que són cadells (júnior) fins als 8 mesos en les races xicotetes, fins als 12 mesos per a races mitjanes i fins als 15 mesos per a races grans.
  • Per tant, un gos és Adult a partir dels 8 mesos en races xicotetes, a partir de l'any per a races mitjanes i a partir dels 15 mesos per a races grans;
  • mentre que un gos es considera que és Sènior al voltant dels 8 anys per a les races xicotetes, els 7 anys en races mitjanes i al voltant dels 6 anys en races grans.

Respecte als gats:

  • Es considera que són gatets (júnior) fins a un any.
  • Un gatet, a partir de l'any de vida, passa a l'etapa d'adult.
  • I es considera sènior quan complix els 10 anys, si bé a partir dels 7 anys es tornen més sensibles a l'efecte del pas del temps.

Com alimentar el gos i el gat segons l'edat

Júnior

Si es tracta d'un cadell, és fonamental alimentar-lo amb un pinso específic per a cadells, ja que tenen unes necessitats d'alimentació especials perquè es troben en la primera etapa de la seua vida, amb més requeriments nutricionals.

Per tant, és necessari usar una dieta equilibrada i nutricionalment completa que aporte diàriament tots els nutrients necessaris que necessita un cadell per a un desenvolupament físic i mental correcte.

És fonamental comprovar que la dieta permeta guanyar pes, però sempre cal evitar sobrealimentar-lo per a previndre problemes d'obesitat o esquelètics, sobretot en el cas de les races grans. No és recomanable suplementar la dieta amb altres aliments, ja que podrien produir-se desequilibris nutricionals.

En el cas dels gatets, les necessitats d'energia i de nutrients són molt més elevades que les dels gats adults i necessiten rebre una alimentació apropiada que permeta un desenvolupament normal per a preparar-lo per a una vida llarga, activa i saludable.

Per tant, és necessari usar un aliment específicament dissenyat per als gatets, ja que creixen molt ràpidament i doblen el pes al cap de deu dies d'haver nascut. Una vegada els gatets comencen a ingerir altres aliments a més de la llet materna, s'ha de mantindre la menjadora perfectament neta i renovar l'aliment, com a mínim, dos vegades al dia.

La quantitat d'aliment sòlid ingerida augmenta amb l'edat, de manera que a partir de les sis setmanes els gatets ja poden ser deslletats.

Adult

Si el gos o gat és un animal adult, s'ha d'alimentar amb un pinso dissenyat per a esta etapa, ja que tenen altres necessitats diferents de les dels cadells.

És fonamental alimentar l'animal amb una dieta equilibrada i nutricionalment completa que aporte diàriament tots els nutrients necessaris, que cobrisca les seues necessitats i aporte tot el sabor perquè disfrute del menjar.

Sènior

Quan els animals arriben a una edat més avançada i entren en l'etapa sènior, en general són més sedentaris i no necessiten tanta aportació d'energia, a més de tindre altres necessitats nutricionals.

Per això és molt important portar una dieta específica per a esta etapa de vida, amb un nivell adequat de proteïna que ajude a mantindre la massa muscular, un nivell òptim de fibra i una densitat calòrica menor a través d'una aportació limitada de greixos, però subministrant tots els àcids grassos essencials.

Alimentació en gosses i gates lactants

La lactància és l'etapa fisiològica de major exigència per a les gosses i les gates, durant la qual les seues necessitats energètiques poden augmentar de tres a quatre vegades més del que és normal.

En esta etapa és aconsellable alimentar-les amb un pinso per a cadells en el cas de les gosses o per a gatets en el cas de les gates, que puguen consumir també els cadells/gatets quan comencen el deslletament.

Es tracta de pinsos amb un contingut energètic i nutricional més alt que un altre tipus d'aliments per a adults, perquè la mare puga mantindre un bon estat de salut general, produir suficient llet i alimentar els cadells/gatets per a poder garantir així l'òptim creixement de la ventrada.

En el cas de les gosses lactants, les necessitats varien en funció del nombre de cadells, edat, raça, condicions ambientals i segons la setmana de lactació en la qual es troben; les quantitats indicades en les guies d'alimentació s'haurien de repartir en fins a tres preses.

Sempre que la gossa siga capaç de racionar-se l'aliment, es recomana deixar l'aliment a lliure disposició durant el període de lactació, perquè menge al llarg del dia la quantitat que necessite.

Per a les gates lactants, les necessitats energètiques són més altes que durant la gestació, ja que durant les quatre primeres setmanes de vida els gatets depenen completament de la llet de la mare. És normal que durant este període de lactació la gata perda un poc de pes a mesura que va utilitzant les seues reserves corporals (mai més del 10 %), pes que recupera quan es deslleten els gatets.

Després del deslletament s'ha de disminuir gradualment la quantitat d'aliment fins que la gata ingerisca les quantitats normals per al seu manteniment.

Altres recomanacions

Si necessites canviar l'alimentació a la mascota, t'expliquem com fer-ho de manera progressiva per a tindre èxit.