Aprén com pots fer un canvi d'alimentació per a la mascota. Indicacions per a gossos i gats.

Canvia l'alimentació de la mascota en una setmana

07 de agost de 2020

Amb una certa freqüència pot sorgir la necessitat de fer canvis en l'alimentació de la teua mascota, sobretot en gossos i gats. Estos canvis poden obeir a diferents causes. Saps com fer-los adequadament?

Causes per a fer un canvi d'alimentació en gossos i gats

Les raons per a canviar l'alimentació del nostre animal de companyia i substituir-la per un altre pinso poden ser diverses:

 • Que vulguem variar l'alimentació habitual per a introduir més varietat.
 • Que hi haja hagut un canvi en l'estat fisiològic del nostre gos o gat:
  • Cadell que ha sigut deslletat
  • Cadell que passa a ser adult
  • Adult que entra en una edat avançada: gossos i gats sènior
  • Etc.

Una altra causa probable de canvi d'alimentació per a les nostres mascotes és que necessite alguna especialitat en la seua alimentació. Hi ha pinsos especialitzats per a gossos i gats que cobrixen qualsevol tipus de necessitat:

 • Ús d'aliments light
 • Productes per a animals esterilitzats
 • Aliments per al control de les boles de pèl en el cas dels gats
 • Etc.

Ni els gossos ni els gats estan acostumats a fer canvis freqüents d'alimentació i la majoria necessiten un període de temps per a adaptar-se a un nou aliment.

Per això, quan es canvie d'un pinso a un altre, es recomana fer el canvi de manera progressiva, ja que d'esta manera s'ajuda a minimitzar els problemes digestius, com poden ser diarrees i vòmits, i també els rebutjos del nou aliment.

Guia per a fer el canvi d'alimentació en gossos i gats en una setmana

Tal com s'indica en la taula següent, la recomanació per a un canvi de dieta en els gossos i gats és reduir-li gradualment el pinso actual al llarg d'una setmana i anar afegint el nou producte progressivament, fins que es convertisca en la seua alimentació exclusiva.

Guia per a fer el canvi d'alimentació en gossos i gats en una setmana.

També és important seguir la guia d'alimentació que s'indica en els envasos dels pinsos, ja que s'hi sol indicar la quantitat total diària que s'ha de subministrar tant en gossos com en gats en funció del pes corporal, l'edat i el nivell d'exercici realitzat. Estes recomanacions són molt importants, ja que ens ajudaran a no sobrealimentar l'animal.

Hem de tindre en compte que estes quantitats poden variar segons la raça, l'activitat i les condicions ambientals.

Indicacions per al canvi de pinso en gossos

El canvi d'alimentació en els gossos té les seues pròpies característiques. Els gossos adults tenen un gran apetit i són capaços de menjar d'una sola vegada la quantitat diària recomanada. Per este motiu, no és aconsellable subministrar l'aliment a lliure elecció, ja que podrien patir problemes digestius, a més d'un augment de pes no desitjat. Per tant, una bona manera de controlar la ingesta del gos és donar-li dos menjars a intervals regulars cada dia, establint una rutina de menjars a la mateixa hora.

Indicacions per al canvi de pinso en gats

Pel que fa al canvi d'alimentació en gats, és possible deixar l'aliment a lliure disposició, sempre que vegem que l'animal sap racionar-lo. En cas contrari, es recomana repartir l'aliment en 3 preses i establir un horari en els menjars.

Altres recomanacions

Coneixes els Snacks de Compy per a premiar el gos?