Aprén a distingir els aliments complets i els complementaris i utilitza'ls en l'alimentació de la mascota.

Aliments complets i complementaris. Seguix la guia d'alimentació amb la mascota

10 de setembre de 2020

En el mercat de l'alimentació per a mascotes hi ha una àmplia varietat d'aliments per a gossos i gats, dissenyats per a cobrir diferents necessitats o estats fisiològics de cada un dels nostres animals de companyia. Estos aliments es poden classificar en aliments complets i aliments complementaris, però què significa cada un?

Diferències entre aliments complets o complementaris per a la mascota

  • Aliment complet: és un pinso compost que, per la seua composició, és suficient per a una ració diària. Això vol dir que es pot administrar com una dieta única sense necessitat d'aportar un altre tipus d'aliments, ja que amb el seu ús es cobrixen totes les necessitats nutricionals de la mascota. Solen ser els aliments secs, semihumits o humits, els quals s'usen habitualment com a menjar diari dels nostres peluts.
  • Aliment complementari: pinso compost amb un contingut elevat de determinades substàncies però que, per la seua composició, no és suficient per a una ració diària, llevat que es combine amb un altre pinso. És a dir, estos tipus d'aliments no poden ser administrats com una dieta única. Solen ser els "premis", "llepolies" o "snacks" que donem a les nostres mascotes de manera esporàdica per a premiar el seu comportament o demostrar-los com els estimem.

Per què és important seguir la taula de la guia d'alimentació dels envasos?

En els envasos d'aliments per a mascotes podem trobar una taula en la qual s'indiquen les quantitats diàries que es recomana utilitzar en les nostres mascotes. Esta informació és molt important per a utilitzar adequadament l'aliment.

Infografía alimentos completos valenciano

Les necessitats nutricionals de les mascotes varien en funció de l'aliment que s'utilitze i de les característiques individuals de l'animal, com són: el pes, la raça, l'edat, l'activitat, l'estat fisiològic, etc. Per tant, no es pot aportar la mateixa quantitat del mateix aliment a dos animals diferents, ni tampoc utilitzar la mateixa quantitat de ració de dos productes diferents.

Per això, sempre es recomana seguir la guia d'alimentació que apareix en cada envàs, per a poder ajustar així la quantitat necessària a cada mascota i no donar més o menys quantitat d'aliment que la que necessita per a tindre una nutrició correcta.

Per què es fa una recomanació quant al nombre de menjades diàries?

Texto 1 Imagen Alimento completo vs complementario

En general, es recomana dividir la ració diària en diverses preses, amb la finalitat que l'animal repartisca la quantitat d'aliment al llarg del dia i, d'esta manera, no sobrecarregue el seu aparell digestiu menjant molta quantitat de colp.

En el cas dels gossos, es recomana repartir la quantitat diària en, almenys, 2 preses a intervals regulars cada dia, amb la qual cosa s’establix una rutina de menjades a la mateixa hora. Com que els gossos adults tenen molt bon apetit i són capaços de menjar d'una sola vegada la quantitat diària recomanada, no és aconsellable subministrar l'aliment a lliure elecció, ja que podrien patir un augment de pes no desitjat.

En el cas dels gats es pot deixar l'aliment a lliure disposició, sempre que l'animal sàpia racionar-lo. En cas contrari, es recomana repartir l'aliment en 2 o 3 preses i establir un horari en les menjades.

Els problemes que causa l'excés d'alimentació

La majoria dels animals no tenen capacitat d'autoregular la quantitat d'aliment que mengen, per la qual cosa poden arribar a menjar tot el que se'ls oferix independentment de si amb eixa quantitat superen les seues necessitats nutricionals diàries. Per tant, quan no se seguixen adequadament les recomanacions nutricionals que s'indiquen en la guia d'alimentació, l'animal pot consumir molta més quantitat de l'aliment necessari, i tindre un problema de sobrepés.

Les mascotes amb sobrepés tenen una esperança de vida inferior, a causa, en part, dels problemes associats que solen aparéixer en un animal obés, com són la diabetis mellitus, problemes articulars, problemes respiratoris, problemes cardíacs, etc.

Per això, sempre es recomana seguir la guia d'alimentació i no utilitzar un altre tipus d'aliments juntament amb els aliments complets, per a no aportar més quantitat d'aliment del que l'animal necessita.

Menjar casolà?

Texto 2 Imagen Alimento completo vs complementario

És important destacar que és molt complicat elaborar una dieta completa amb menjar casolà amb la qual es cobrisquen totes les necessitats nutricionals de la mascota, ja que són necessaris uns coneixements en nutrició animal. No servix donar les sobres del dinar o el sopar a l'animal, ni fer una dieta de manera intuïtiva sense consultar amb un especialista en nutrició animal. Sense estes recomanacions, usar una dieta casolana pot ocasionar carències nutricionals que provoquen algun problema de salut en l'animal.

A més, usar dietes casolanes requerix un esforç de temps i treball que molts propietaris no poden assumir.

També cal tindre en compte que la ingesta d'alguns aliments molt comuns per a les persones, com són el xocolate (teobromina) i la cafeïna són tòxics per als gossos i gats, ja que causen vòmits, diarrea, hiperactivitat, taquicàrdia i fins i tot convulsions. La ceba també pot representar un risc, ja que pot provocar anèmia. El raïm i les panses poden causar problemes renals.

Un altre tipus d'aliments casolans com la carn crua sense cuinar pot ser una font d'infecció per contaminacions microbiològiques i un risc tant per a les mascotes com per a l'amo o els seus familiars per la seua manipulació. Tampoc és recomanable l'ús d'ossos o espines de peix en gossos ni gats, ja que poden danyar-los les dents i provocar-los obstruccions intestinals.

Tampoc es recomana donar-li aliments casolans juntament amb el pinso, ja que es pot estar sobrealimentant l'animal i, d'esta manera, ocasionar sobrepés, amb els problemes que porta associats. Fins i tot pot provocar una sobrecàrrega alimentària en la mascota que ocasione problemes digestius, com vòmits i diarrees.

Altres recomanacions

Utilitza els Snacks de Compy per a premiar el teu gos.