Imagen de una persona cogiendo varios folios.

Estudis i informes

Información destacada

Imatge del logo de Mercadona a la porta d

Estudis i informes

Estudis i informes d'interès sobre Mercadona. 

Últim informe

Llistat d'Informació

Resum executiu sobre l'Impacte Econòmic de Mercadona 2019 (Ivie)

Resum executiu sobre l'Impacte Econòmic de Mercadona 2019 (Ivie)

Estat d'Informació no Financera Mercadona 2019

Estat d'Informació no Financera Mercadona 2019

Estat d'Informació no Financera Inmo-Alameda 2019

Estat d'Informació no Financera Inmo-Alameda 2019

Resum Executiu sobre l'Impacte Econòmic de Mercadona 2018 (Ivie)

Resum Executiu sobre l'Impacte Econòmic de Mercadona 2018 (Ivie)

Estat d'Informació no Financera Mercadona 2018

Estat d'Informació no Financera Mercadona 2018

Estat d'Informació no Financera Inmo-Alameda 2018

Estat d'Informació no Financera Inmo-Alameda 2018

Resumen Ejecutivo sobre Impacto Económico de Mercadona 2017 (IVIE)

Resum Executiu sobre Impacte Econòmic de Mercadona 2017 (IVIE)

Estudi de Traçabilitat en origen de la Llet Hacendado (NEORIS)

Estudi de Traçabilitat en origen de la Llet Hacendado (NEORIS)

Portada del informe El valor de la innovación conjunta, en la que se ve varios productos

Estudi sobre el valor de la innovació conjunta de Mercadona i els seus interproveedors (Institut Cerdà)

Estudi de Trazabilidad en origen de l'Oli d'Oliva Hisendat (NEORIS)

Estudi de Trazabilidad en origen de l'Oli d'Oliva Hisendat (NEORIS)

Resum Executiu sobre l'Impacte Econòmic de Mercadona 2016 (IVIE)

Resum Executiu sobre l'Impacte Econòmic de Mercadona 2016 (IVIE)

Estudi sobre Impacte Econòmic de Mercadona 2015 (IVIE)

Estudi sobre Impacte Econòmic de Mercadona 2015 (IVIE)