Imagen de una persona cogiendo varios folios.

Estudis i informes

Información destacada

Imatge del logo de Mercadona a la porta d

Estudis i informes

Estudis i informes d'interès sobre Mercadona. 

Últim informe

Llistat d'Informació

Resum executiu de l'estudi sobre l'Impacte Econòmic de Mercadona 2021 (Ivie)

Resum executiu de l'estudi sobre l'Impacte Econòmic de Mercadona 2021 (Ivie)

Estat d’Informació no Financera Inmo-Alameda 2021

Estat d’Informació no Financera Inmo-Alameda 2021

Informe Impacto económico Mercadona Ivie 2020

Resum executiu de l'Estudi sobre l'Impacte Econòmic de Mercadona 2020 (Ivie)

Estat d'Informació no Financera Inmo-Alameda 2020

Estat d'Informació no Financera Inmo-Alameda 2020

Una altra informació