Att cliente

Medi ambient i responsabilitat social

Pesca sostenible

Per a Mercadona i els seus proveïdors la sostenibilitat de la pesca és un compromís adquirit a favor de la protecció i el compliment de la legislació vigent i la Política de Compra de Productes de la Pesca (PCPP) de Mercadona. Mercadona té una PCPP l'objectiu de la qual és aconseguir millorar la sostenibilitat dels productes procedents de la pesca extractiva i de l'aqüicultura que oferix als clients.


La política de compra de productes de la pesca compromet Mercadona i els seus proveïdors a treballar conjuntament sobre la base de garantir el compliment legal i les mesures d'ordenament en vigor i la traçabilitat des del punt de captura fins a la seua venda, entre les quals hi ha mesures que respecten talles mínimes, parades biològiques i vedes.


Per exemple, respecte a la tonyina en conserva Hacendado, el 100 % prové de caladors gestionats de manera responsable i pel que fa al salmó fresc (tant a granel com en safata), prové de piscifactories gestionades de manera responsable i sostenible. Complix els requisits de la nostra Política de Compra de Productes de la Pesca i els estàndards més estrictes de sostenibilitat mitjançant estàndards com ASC i Global Good Aquaculture Practice (Global Gap).