Entrada botiga Mercadona d'A Estrada (Pontevedra)

Pontevedra – Mercadona inaugura una nova botiga eficient al municipi d'A Estrada

24 de novembre de 2022
  • La nova botiga comporta la creació de 35 nous llocs de treball estables i de qualitat.
  • Esta nova botiga eficient presenta novetats en totes les seccions i millores tant en l'àmbit mediambiental com en el tecnològic i de servici, amb l'objectiu d'optimitzar l'experiència total de compra dels seus clients.
  • El nou supermercat ha comportat una inversió de 3 milions i en la construcció han participat 79 proveïdors, que han donat faena a més de 405 persones durant la fase d'obra.

Mercadona inaugura un nou supermercat eficient al municipi d'A Estrada (Pontevedra), concretament a l'avinguda Pontevedra. Este supermercat, que obri amb el Nou Model de Botiga Eficient de Mercadona, que reforça l'excel·lència en el servici i optimitza l'acte de compra dels seus clients, presenta millores de les quals es beneficien tant els "Caps" (clients) com els treballadors, els proveïdors i la societat.

Per a dur-ho terme, este nou supermercat presenta novetats en totes les seccions. Per exemple, disposa d'una nova xarcuteria amb pernil al tall i envasat, una góndola central en la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, un servici de suc de taronja acabat d'esprémer, especialitats de sushi, una nova secció de forn amb llescadora de pa i pastisseria refrigerada.

Així mateix, en esta botiga s'incorpora la nova secció "A Punt per a Menjar", que oferix plats preparats per a consumir. Totes estes opcions se servixen en envasos fabricats amb materials naturals, com la canya de sucre (material compostable), el cartó o el paper.

A més, el supermercat d'A Estrada disposa, entre altres millores, d'una nova entrada amb doble envidrat que evita corrents d'aire, uns corredors més amplis, una àrea de descans a la mateixa botiga amb cadires i taules on els "Caps" poden consumir el plat acabat de preparar, i un nou model de carro de la compra i també de carro tipus cistella molt més ergonòmics i lleugers.

Esta nova generació de supermercat eficient té una superfície de sala de vendes de 1.775 metres quadrats, amb un disseny totalment renovat respecte a l'anterior model de botiga, amb nous colors i materials, tant a la façana exterior d'accés al supermercat com en la distribució de les diferents seccions. Així mateix, aposten per espais diàfans amplis que faciliten l'entrada de llum natural i colors càlids en la delimitació dels diferents ambients.

En la construcció d'esta nova botiga eficient de Mercadona han participat 79 proveïdors, que han donat faena a 405 persones durant la fase d'obra.

Tecnologia i ergonomia per a les treballadores i els treballadors de Mercadona

Addicionalment, amb l'objectiu de facilitar les tasques diàries dels treballadors, este nou supermercat inclou múltiples mesures per a millorar l'ergonomia i eliminar sobreesforços. Per exemple, el nou moble de caixa de Mercadona s'ha desenvolupat en col·laboració amb l'Institut de Biomecànica de València. La botiga també disposa de zones comunes perquè els empleats tinguen més comoditats en els moments de descans, i també té un menjador més equipat i unes taquilles personals més àmplies i còmodes.

A més, esta Nova Botiga Eficient de Mercadona està completament connectada tecnològicament, per mitjà de la integració d'una sèrie de dispositius electrònics i eines col·laboratives per als treballadors, amb els quals poden compartir informació des de qualsevol secció de la botiga, aspecte que facilita l'autogestió de cada supermercat i agilitza els processos de tota la cadena. Entre els nous dispositius es troben, entre altres, la línia de caixes, les balances o l'ús de tauletes electròniques, que substituïxen el paper per a fer gestions administratives. Tot això permet optimitzar els processos i conéixer la gestió de la botiga en temps real, la qual cosa facilita la presa de decisions i contribuïx a una major agilitat, especialment, en la gestió dels productes frescos.

Estalvi energètic: botiga ecoeficient

En l'àmbit mediambiental, s'han pres mesures que permeten reduir fins a un 40 % el consum energètic respecte al model de botiga convencional, gràcies a la millora de l'aïllament tèrmic i acústic, i s'han optimitzat els materials i la grossor de les parets i els sostres, i amb nous congeladors més eficients energèticament i respectuosos amb el medi ambient. A més, disposa d'un sistema d'il·luminació LED automatitzat que es regula segons les zones i els moments del dia, per a aconseguir una gestió energètica molt més eficient.

L'horari d'obertura d'este supermercat és de dilluns a dissabte, de 9:00 a 21:30 hores, i disposa d'un aparcament de 180 places, 5 per a vehicle elèctric, per a facilitar l'acte de compra a tots els clients que es desplacen en vehicle privat. A més, Mercadona ha habilitat el seu servici a domicili i la compra online a través de la pàgina web www.mercadona.es.

Amb esta nova obertura, els clients de Mercadona es beneficiaran de la coneguda política comercial SPB (sempre preus baixos), que la companyia utilitza de manera exclusiva i que consistix en el fet de garantir el menor preu unitari dels productes, amb la millor qualitat, de manera permanent. Així, Mercadona pot oferir als seus clients, amb independència de qui fabrique el producte, un assortiment eficaç amb la màxima qualitat i al mínim preu possible.

Al tancament de 2021, Mercadona havia invertit 438 milions d'euros, tant per a la reforma com l'obertura de nous supermercats amb este nou model de botiga, amb la qual cosa ha aconseguit arribar a les 1.183 botigues eficients.

Mercadona a Galícia

Mercadona disposa de 59 botigues a Galícia i una plantilla de 2.474 persones, totes amb treball estable i de qualitat. Durant 2021 va fer compres a proveïdors gallecs per valor de 1.504 milions d'euros i va invertir a les botigues de la comunitat 22,9 milions d'euros.

Dins del seu pla d'acció social, Mercadona du a terme una important labor de suport a les diferents entitats socials de la comunitat que ajuden els col·lectius més desfavorits; durant 2021, la companyia ha donat 2.054 tones de productes de primera necessitat a menjadors socials, asils i altres institucions gallegues, com els bancs d'aliments o Càritas.

Secció A Punt per a Menjar de Mercadona a la botiga d'A Estrada (Pontevedra)Secció A Punt per a Menjar de Mercadona a la botiga d'A Estrada (Pontevedra).

Imatge capçalera: Entrada botiga Mercadona d'A Estrada (Pontevedra).