Juan Roig durante la presentación de resultados de Mercadona de 2015.

Mercadona incrementa la seua facturació un 3%, fins als 20.831 milions d'euros

03 de març de 2016

Crea 1.000 noves ocupacions fixes directes, amb un salari mínim d’inici de 1.109 euros nets al mes, que sumen una plantilla de 75.000 persones.

  • Les vendes en volum han crescut un 5%, fins als 10.649 milions de quilos i litres (quilitres).
  • Un any més, s’ha compartit el seu benefici total entre els components de la companyia: 277 milions entre els seus treballadors en concepte de prima per objectius, 326 milions a la Societat en concepte d’impostos. I dels 611 milions d’euros de benefici net (+12%), 495 s’han reinvertit en l’empresa com a recursos propis i la resta s’ha repartit entre els accionistes via dividends.
  • El benefici net millora un 12%, fins als 611 milions d’euros, i la inversió arriba als 651 milions d’euros.
  • La contribució tributària de Mercadona, via impostos i seguretat social, s’eleva a 1.497 milions d’euros en 2015.
  • El clúster industrial dels fabricants interproveïdors de Mercadona a Espanya supera les 240 fàbriques, amb més de 47.100 ocupacions.

Mercadona ha incrementat el 2015 la seua facturació un 3% (670 milions), fins a arribar als 20.831 milions d’euros. El benefici net de la companyia, que representa el 3,2% de la xifra de vendes, ha crescut un 12%, fins als 611 milions d’euros. També les vendes per volum han augmentat, concretament un 5%, fins als 10.649 milions de quilos i litres (quilitres). Un balanç que mostra la confiança depositada pels més de 5 milions de llars que compren en els seus supermercats. A més, la companyia ha complit novament el seu compromís d’abaixar el preu del "Carro Menú" i, en 2015, l’ha reduït un 2%, fet que ha suposat un estalvi de 96 euros a l’any per als "Caps".

Mercadona ha continuat el 2015 el seu creixement i ha invertit més de 651 milions d’euros en l’obertura de 60 nous supermercats, la qual cosa va fer créixer la seua xarxa fins als 1.574, i en la reforma de 30 supermercats més. Altres inversions significatives han sigut la construcció del bloc logístic d’Abrera (Barcelona), ja en funcionament en un 50%, i l’inici del nou bloc logístic de Vitòria-Gasteiz.

La seua contribució tributària amb el país ha augmentat l’any 2015 fins als 1.497 milions d’euros, dels quals, 662 milions corresponen a la Seguretat Social, 243 a l’impost de societats, 509 a la recaptació de l’IVA i de l’IRPF i 83 a altres impostos i taxes.

Avança en la transformació tecnològica i digital

El 2015, Mercadona ha continuat avançant en el seu projecte de transformació tecnològica i digital, per a la qual cosa ha destinat més de 90 milions d’euros de les seues inversions. Tot això amb un doble objectiu: posar la informació al servici de la presa de decisions de la seua plantilla i millorar l’experiència de compra dels clients. Com a part d’esta adaptació tecnològica, ha implantat un sistema d’anàlisi d’informació (big data) més veloç i en temps real, ha instal·lat balances tàctils més intuïtives i ha fet proves amb terminals d’última generació en unes quantes botigues, que permeten conéixer l’estoc en cada supermercat al moment.

El 2016, i dins d’este procés d’innovació digital, Mercadona iniciarà la construcció del seu segon Centre de Processament de Dades a Villadangos del Parámo (Lleó), amb una inversió inicial prevista de 6 milions d’euros. A més, abordarà la reenginyeria de la seua pàgina web per a fer-la més fàcil, àgil i visual. El 2015, les vendes del canal en línia van créixer un 8% i van aportar 169 milions d’euros a la xifra total de facturació.

Compartir el benefici generat

Seguint el principi que l’èxit, si és compartit, sap millor, Mercadona ha repartit, un any més, el 23% del seu benefici total amb la plantilla: 277 milions d’euros en concepte de prima per objectius. A més, un 27% dels guanys, 326 milions, ha revertit en la Societat en concepte d’impostos; un 40%, 495 milions, s’ha reinvertit en l’empresa com a recursos propis, i el 10% restant s’ha repartit entre els accionistes via dividends.

Cadena Agroalimentària Sostenible: de la teoria als fets

L’aposta pel desenvolupament d’una Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona (CASPOPDONA) continua avançant i ha tornat a generar l’any 2015 un impacte molt positiu en el sector primari espanyol. Exemple d’això és l’increment de la productivitat en sectors com l’arrosser, en el qual l’interproveïdor Arrocerías Pons, juntament amb agricultors d’Extremadura i València, ha aconseguit incrementar el rendiment dels cultius un 15% i reduir un 20% els costos, i d’esta manera s’ha augmentat la rendibilitat i minimitzat al mateix temps l’impacte mediambiental. També és conseqüència de CASPOPDONA el projecte COVAP 45 per a modernitzar el sector lacti, amb el qual més de 15 ramaders han reforçat la rendibilitat de les seues granges. Juntament amb estos exemples, cal destacar la multiplicació de les plantilles de les flotes pesqueres d’Unión Martín i Pescanoah Islas, amb més de 80 treballadors; o el “Projecte Gira-sol” que Sovena i ASAJA duen a terme a la província de Conca per a analitzar el procés productiu del gira-sol.

A més de la contribució de tots estos exemples a la modernització i dinamització del sector agroalimentari espanyol, CASPOPDONA permet a la companyia incrementar la satisfacció dels seus clients, a l’oferir-los productes de la màxima qualitat i frescor. De fet, les noves seccions de frescos, fruita i verdura, forn, carnisseria i peix, han experimentat l’any 2015 un creixement mitjà de 330 quilos per botiga i dia.

Un clúster industrial a Espanya de més de 240 fàbriques

L’any 2015 Mercadona ha continuat reforçant el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del nostre país a través de la seua industrialització. Per a això, els interproveïdors que fabriquen, entre altres, els productes de les marques Hacendado, Bosque Verde, Deliplus i Compy han invertit 525 milions d’euros, que han destinat majoritàriament a l’obertura de 67 noves fàbriques i línies de producció. Disposen, a més, d’una plantilla conjunta de 47.100 persones, després d’incorporar l’any 2015 2.600 persones.

Este pla d’inversions sostingut en el temps ha propiciat que actualment Mercadona i els seus 125 interproveïdors sumen més de 240 fàbriques a Espanya, la qual cosa li ha permés configurar un dels clústers agroalimentaris més dinàmics i innovadors d’Europa.

Impacte de l’activitat econòmica de Mercadona i la seua cadena de valor a Espanya

Al llarg de l’any, la companyia ha continuat consolidant l’aportació que la seua activitat genera al conjunt de la societat espanyola. Segons les dades de l’informe Impacte Econòmic de Mercadona 2015 realitzat per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), la companyia i la seua cadena de muntatge CASPOPDONA a Espanya representen l’1,8% del PIB (19.500 milions d’euros), el 3,8% de les ocupacions totals existents al nostre país (640.000 treballadors), al mateix temps que realitza el 85% de les seues compres a Espanya, que en el seu conjunt suposen 15.393 milions d’euros.

Compromisos per a 2016

El 2016, Mercadona té previst fer una inversió aproximada de 650 milions d’euros, que es destinaran, fonamentalment, a l’obertura de 60 noves botigues, la reforma de 35 supermercats, la continuació de les obres de construcció dels blocs logístics d’Abrera (Barcelona) i de Vitòria-Gasteiz, a continuar impulsant la transformació tecnològica, amb l’inici de la construcció del seu segon Centre de Processament de Dades a Villadangos del Parámo (Lleó), i la renovació de la seua pàgina web.

MERCADONA: ALGUNS FETS RELLEVANTS EL 2015

  2014 2015 Observacions
Botigues 1.521 1.574 53 netes (60 obertures // 7 tancaments)
Vendes amb IVA* 20.161 20.831 +3,3%
Unitats de venda "quilitres" ** 10.103 10.649 +5,3%
Compartir benefici total generat*: 1.118 1.214 +8%
Treballador (prima per objectius)* 263 277 +5%
Impostos* 312 326 +4%
Benefici net* 543 611 +12%
Contribució tributària* 1.484 1.497 +1%
Inversió* 655 651 =
R. propis* 3.884 4.392 +13%
Plantilla total de la companyia 74.000 75.000 +1.000

* En milions d'euros

** En milions de quilos/litres

Juan Roig durante la presentación de resultados de Mercadona de 2015.Juan Roig durant la presentació de resultats de Mercadona de 2015.

Juan Roig durante la presentación de resultados de Mercadona de 2015.Juan Roig durant la presentació de resultats de Mercadona de 2015.

Juan Roig y los Miembros del Comité de Dirección de Mercadona durante la presentación de resultados de Mercadona de 2015.Juan Roig i els membres del Comité de Direcció de Mercadona durant la presentació de resultats de Mercadona 2015.