Juan Roig durante la presentación de resultados de Mercadona de 2014.

Les vendes de Mercadona creixen un 2%, fins als 20.161 milions d'euros

05 de març de 2015

Un any més, Mercadona ha procedit a compartir el seu benefici total entre els components de la companyia: un 25% entre els seus treballadors en concepte de prima per objectius, un altre 25% amb la societat via impostos, un 40% s’ha reinvertit per a incrementar els recursos propis, i la resta s’ha repartit entre els accionistes via dividends.

  • El benefici net se situa en 543 milions d’euros, un 5% més que el 2013, la qual cosa representa un 2,9% de la xifra de vendes.
  • Mercadona aconseguix el seu rècord inversor en 2014: la inversió generada per l’activitat de Mercadona ha sigut de 1.155 milions d’euros, dels quals 655 milions són inversions directes i 500 milions corresponen a la realitzada pels fabricants interproveïdors.
  • L’aposta per la transformació digital, simbolitzada en el nou Centre de Processament de Dades, suposa una inversió de més de 120 milions d’euros.
  • La contribució tributària de Mercadona s’eleva a 1.484 milions d’euros en 2014.

Mercadona ha incrementat en 2014 la seua facturació un 2%, fins a arribar als 20.161 milions d’euros. Al tancament de l’any, el benefici net de la companyia, que representa el 2,9% de la xifra de vendes, ha sigut de 543 milions d’euros, un 5% més que l’any 2013. També les vendes per volum han augmentat un 3%, fins als 10.103 milions de quilos i litres (quilitres), gràcies a la confiança depositada pels més de 4,9 milions de llars que fan la compra en els seus supermercats.

La companyia ha registrat una inversió rècord de més de 655 milions d’euros, destinats a l’obertura de 60 nous supermercats, la qual cosa va fer créixer la seua xarxa fins als 1.521, i a la reforma d’altres 30. Altres inversions significatives han sigut: la construcció del bloc logístic d’Abrera (Barcelona), ja en funcionament en una primera fase, i el desenrotllament i posada en marxa del nou Centre de Processament de Dades, projecte pioner que permetrà abordar la transformació digital de la companyia, amb una inversió pròxima als 120 milions d’euros.

Igualment, tal com ja va fer l’any passat, la companyia ha desglossat la quantitat corresponent a la seua contribució tributària amb el país, que en 2014 s’ha elevat fins als 1.484 milions d’euros. D’este total, 639 milions d’euros corresponen a la Seguretat Social, 236 a l’Impost de Societats, 533 a la recaptació de l’IVA i de l’IRPF, i 76 a altres impostos i taxes.

Estalvi familiar: Preus al mateix nivell que el 2012

A través de diverses iniciatives, Mercadona ha aconseguit abaixar un 2% els preus del seu Carro Menúen 2014. Segons ha manifestat Juan Roig, “el nostre compromís com a empresa per als nostres Caps passa per oferir el ‘Carro Menú’ amb productes de gran qualitat al millor preu. Això ha fet que hui tinguem un preu mitjà de venda al mateix nivell que en 2012”, objectiu que ha emmarcat en “el compromís que els seus clients poden fer en Mercadona la seua compra total al mínim cost mensual”.

“Per a aconseguir-ho, tots els qui formem Mercadona”, ha continuat Juan Roig, “hem de ser conscients que per a aconseguir els nostres objectius de vendes, beneficis i obertures, hem de satisfer primer les necessitats dels nostres Caps, garantir el nostre treball diari i disposar d’un assortiment eficaç que li afija valor i pel qual estiga disposat a pagar”..

Mercadona: compartir el benefici generat

Un dels principis de Mercadona és que l’èxit, si és compartit, sap millor. Per això, en 2014, un any més, la companyia ha tornat a compartir amb els seus components el benefici total obtingut. D’esta manera, el 25% s’ha repartit entre els seus treballadors (263 milions d’euros en concepte de prima per objectius), un altre 25% amb la societat (236 milions d’euros en concepte d’Impost de Societats), un 40% s’ha reinvertit (446 milions d’euros per a incrementar els recursos propis de la companyia), i el 10% restant s’ha repartit entre els accionistes via dividends.

Creixement del 5% en les noves seccions de frescos

En 2014, la companyia ha continuat avançant en els seus nous models de venda de productes frescos. Al tancament de l’any, tots els seus supermercats havien implantat les noves seccions de forn i de fruita i verdura de proximitat, després de disposar també, des de setembre de 2013, de la nova secció de peix fresc.

La nova gestió de l’assortiment de frescos ha permés enfortir les economies locals i impulsar productes de proximitat, que han tingut una gran acceptació entre els seus clients. Esta aposta per la qualitat i la proximitat ha contribuït al fet que Mercadona incremente les vendes dels productes frescos un 5%.

En este sentit, la companyia ha manifestat que el creixement constant i sòlid ha de ser una de les conseqüències de l’estreta col•laboració que manté amb els més de 6.000 agricultors, 4.000 ramaders i 12.000 pescadors amb els quals treballa la companyia. Per a això, la relació ha d’estar basada en el coneixement mutu dels processos, la qual cosa permet continuar avançant cap a una Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona d’alta productivitat, amb l’objectiu comú d’oferir als seus clients el producte fresc amb la major qualitat, al mínim pressupost i la màxima seguretat alimentària, sempre.

Un clúster industrial a Espanya de més de 220 fàbriques

Amb l’objectiu d’impulsar la iniciativa empresarial, valor diferencial clau en el desenrotllament d’un país, els interproveïdors que fabriquen, entre altres, els productes de les marques Hacendado, Bosque Verde, Deliplus i Compy han invertit en 2014 prop de 500 milions d’euros, destinats majoritàriament a l’obertura de noves fàbriques i línies de producció. Així mateix, han tancat l’exercici amb una plantilla conjunta de 43.000 treballadors.

Este pla d’inversions sostingut en el temps, i l’acceleració del qual es produïx en 2008, ha propiciat que actualment Mercadona i els seus 120 interproveïdors disposen de més de 220 fàbriques a Espanya, que configura un dels clústers agroalimentaris més dinàmics i innovadors d’Europa.

Compromisos 2015

Per a 2015, Mercadona té previst realitzar una inversió aproximada de 650 milions d’euros, que es destinaran, fonamentalment, a l’obertura de 60 noves botigues, la reforma de 30 supermercats, continuar la construcció del bloc logístic d’Abrera (Barcelona) i l’inici de les obres del nou bloc logístic a Vitòria-Gasteiz.

Juan Roig ha subratllat que "com a president de Mercadona, és per a mi un orgull poder comptar amb el compromís de 74.000 treballadors, 120 interproveïdors, proveïdors i del sector primari que forma part de la Cadena Agroalimentària Sostenible de Mercadona. El seu esforç, sens dubte, és la causa dels extraordinaris resultats que la companyia ha presentat en el dia de hui i el que ens ha de permetre continuar avançant de manera sostinguda en el desenrotllament del projecte empresarial conjunt".

MERCADONA: ALGUNS FETS RELLEVANTS EL 2014

  2013 2014 Observacions
Botigues 1.467 1.521 56 netes (60 obertures // 6 tancaments)
Vendes amb IVA* 19.812 20.161 +2%
Unitats de venda "quilitres" ** 9.845 10.103 +3%
Compartir riquesa generada:
Treballador (prima per objectius)* 257 263 +2%
Contribució tributària* 1.465 1.484 +2%
Benefici net 515 543 + 5% (2,9% s/vendes)
Inversió* 650 655 1%
R. propis* 3.438 3.884 +14%
Plantilla total de la companyia 74.000 74.000 =

* En milions d'euros

** En milions de quilos/litres

 

Juan Roig durante la presentación de resultados de Mercadona de 2014.Juan Roig durant la presentació de resultats de Mercadona de 2014.

 

Juan Roig y los Miembros del Comité de Dirección de Mercadona durante la presentación de resultados de Mercadona de 2014.Juan Roig i els membres del Comité de Direcció de Mercadona durant la presentació de resultats de Mercadona 2014.