Entrega de productes de Mercadona feta a Càritas Toledo

Mercadona dona més de 5 tones d'aliments de primera necessitat a Càritas Toledo

31 de juliol de 2020
  • La companyia continua afermant la col·laboració amb entitats socials de la província de Toledo, com Càritas Toledo, i ha entregat aliments de primera necessitat com, en este cas, llet i productes de xarcuteria al tall.
  • Mercadona reforça les donacions d'aliments durant l'excepcional situació ocasionada per la COVID-19 i dona resposta a les necessitats derivades d'esta situació d'extraordinària complexitat que estem vivint.
  • La companyia, fins hui, ha donat a les diferents entitats i organitzacions socials de Castella-la Manxa més de 186 tones de productes i aliments.
  • En 2019 la companyia va donar un total de 250 tones d'aliments de primera necessitat a la comunitat de Castella-la Manxa.

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, continua reforçant el seu Model Responsable durant la situació excepcional que viu el país ocasionada per la COVID-19. En este sentit, consolida el seu procés de donacions a entitats socials de la comunitat, i implementa noves mesures que garantixen tant la seguretat de les persones com el subministrament d'estes organitzacions.

Natalia Castrillo, directora de Relacions Externes de Mercadona a la província de Toledo, destaca que: ''La companyia, en el seu ferm compromís d'estar al costat dels col·lectius més desfavorits, intensifica el seu Model Responsable i col·labora amb els bancs d'aliments i entitats socials de Castella-la Manxa, als qual va donar 250 tones d'aliments en 2019. La situació d'excepcionalitat que estem vivint és molt canviant i requerix per la nostra part agilitat en les nostres decisions i plantejaments, amb un únic objectiu: fer el que faça falta per a donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables en esta situació d'extraordinària complexitat que estem vivint".

Marisa Martínez, coordinadora del centre de distribució Virgen del Sagrario de Càritas Diocesana de Toledo, ha agraït a Mercadona esta nova donació que "ajudarà moltes famílies de l'Arxidiòcesi de Toledo que patixen la greu crisi econòmica en la qual ens trobem".  Així mateix, ha indicat que "encara que estiguem en període vacacional, la caritat no té vacances, ni tanca, perquè sempre hem d'estar atents als nostres germans més vulnerables: les persones sense llar, els migrants, les víctimes de violència, les dones més vulnerables, o les famílies que no tenen casa ni treball". 

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d'RSE de Mercadona

Mercadona, dins del compromís de compartir amb la societat part del que rep d'esta, desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social comentat anteriorment, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seua aposta pel creixement compartit. Com a part d'esta política, Mercadona col·labora amb més de 270 menjadors socials i més de 60 bancs d'aliments i altres entitats socials d'Espanya i Portugal, als quals dona diàriament aliments i participa en les campanyes de recollida d'aliments que estes entitats organitzen.

De fet, des del principi d'any la companyia ha donat a totes estes entitats i organitzacions un total de 8.918 tones d'aliments, 8.518 a Espanya i 400 a Portugal, quantitats que s'han anat incrementant des que la companyia, el 26 de març, després del parèntesi produït a conseqüència de l'impacte que la COVID-19 va tindre en els processos de la companyia, prenguera la decisió de reactivar els processos de donació de productes de primera necessitat als menjadors socials i bancs d'aliments amb els quals la companyia col·labora habitualment.

Igualment, Mercadona col·labora intensament amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seues botigues amb murals de trencadís, elaborats per més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a dur-ho a terme, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi, enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus; part d'este sistema està basat en els principis de l'economia circular i busca conjuntament amb els Proveïdors Totaler la conversió de residus en nous recursos.  A més, treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients.

Mercadona és des de 2009 membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, és soci des de l'any 2011 del Pacte Mundial de Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Entrega de productes de Mercadona feta a Càritas ToledoEntrega de productes de Mercadona feta a Càritas Toledo.

Logo EActiVat