Mercadona compartix 600 milions d'euros en primes amb les més de 100.000 persones que formen la companyia

Mercadona compartix amb la seua plantilla 600 milions d'euros en primes, un 50 % més que en 2023

31 de gener de 2024
  • El compromís de les més de 100.000 persones que formen la companyia amb la millora de l'eficiència productiva i la gestió ha sigut la causa que cada dia més clients trien comprar en Mercadona i de l'increment constant de la seua quota de mercat.
  • Des que es va posar en marxa esta iniciativa pionera, impulsada pels accionistes de la companyia en 2001, s'han repartit més de 5.580 milions d'euros.
  • El Comité de Direcció ha decidit repartir, dins de l'estratègia de compartir els beneficis, mitja prima addicional a la d'objectius que s'entrega tots els anys.

El Comité de Direcció de Mercadona ha decidit, dins de l'estratègia de compartir els beneficis, repartir mitja prima addicional entre les més de 100.000 persones que formen la companyia, que se suma a la prima per objectius que tradicionalment repartix cada any. D'esta manera, la companyia distribuïx 600 milions d'euros amb la seua plantilla, un 50 % més que en 2023, any en què la quantitat total repartida va ser de 405 milions d'euros.

Des que els accionistes de Mercadona van posar en marxa en 2001 esta iniciativa, la companyia ha repartit amb les treballadores i els treballadors més de 5.580 milions d'euros. Esta xifra reflectix el seu compromís amb el creixement compartit i el benefici mutu.

Al març, els treballadors, des del primer any i en cas d'arribar a les metes i els objectius pactats al principi de l'any, cobraran una mensualitat extra en la seua nòmina, quantitat que s'incrementarà a dos mensualitats una vegada se superen els cinc anys d'antiguitat, i, excepcionalment enguany, rebran també una prima extra corresponent a la meitat de la seua mensualitat.

Esta mesura fa patent que les treballadores i els treballadors de Mercadona són els principals responsables de l'èxit de la companyia, els quals un any més han confirmat ser el major actiu per als "Caps" (com internament la companyia anomena els clients). El seu compromís amb la millora constant de l'eficiència productiva i de la gestió ha donat com a resultat el Carro Menú amb més qualitat i econòmic del mercat, i això fa que cada dia el trien més persones, la qual cosa està suposant un important increment del nombre de clients que compren en Mercadona, i d'esta manera consolida el seu creixement i l'increment constant de la seua quota de mercat.

Fonts de Mercadona destaquen la decisió per: "L'excepcional compromís de les més de 100.000 persones que formem Mercadona per a millorar cada dia l'experiència dels nostres "Caps", la qualitat dels nostres productes i la implantació constant de millores tecnològiques i innovadores que fan més eficients els nostres processos i faciliten el nostre treball rutinari; per tot això, ens hem fet mereixedors este any de mitja mensualitat més de prima, la qual hem de sumar a la que ens corresponga, una o dos mensualitats, depenent de la nostra antiguitat en l'empresa".

Pionera en conciliació i avançant

La política de Recursos Humans de Mercadona es caracteritza pel foment de la conciliació professional, personal i familiar de la plantilla. En 2020 la companyia va implantar a Espanya, de manera pionera en el sector, la jornada en botigues de cinc dies de treball i dos lliures (5+2) amb almenys 8 caps de setmana a l'any de descans. Esta última mesura s'està estenent de manera progressiva en 2024 i finalitzarà en 2025 amb els treballadors dels ruscos (magatzems exclusius de venda en línia) i als dels blocs logístics.

Treballadors del Bloc Logístic de Riba-roja de Túria (València) que van aconseguir que l'incendi de juliol de 2023 tinguera el menor impacte possibleGràcies al compromís de totes les persones que formen el Bloc Logístic de Riba-roja de Túria (València), es va aconseguir que l'incendi patit en el magatzem de secs el 5 de juliol de 2023 tinguera el menor impacte possible en el servici a "El Cap".