Mariola, treballadora de Mercadona recentment promocionada a coordinadora de magatzem

Mariola, coordinadora de Mercadona recentment promocionada, conta la seua història

17 de maig de 2018
  • Mariola Pérez conta en este vídeo l'experiència com a coordinadora en Mercadona després de la seua promoció i del procés de formació de sis mesos en la companyia.

Vídeo en espanyol

Mariola, treballadora de Mercadona, ha sigut recentment promocionada a coordinadora de magatzem en el bloc logístic de Ciempozuelos a Madrid després de 12 anys en la companyia com a operària de logística en el mateix centre.

Mariola conta com és el seu treball com a coordinadora de Mercadona i com ha sigut l'experiència de formació de sis mesos en l'empresa.

Mariola diu que, com a coordinadora de Mercadona, el que més valora de la política de recursos humans de la companyia és el tracte al treballador, la fixesa i que l'horari per als treballadors de Mercadona siga conegut, cosa que permet conciliar la vida laboral i la personal.

Promoció interna per a treballadors i treballadores de Mercadona

Com Mariola, cada any, més de 700 treballadors i treballadores de Mercadona promocionen en la companyia a responsabilitats noves i més importants. A més, Mercadona no admet cap tipus de discriminació per raó de sexe o cap altra condició. Un fet real és que, d'estes persones promocionades el 2017, el 47 % van ser dones i el 53 % hòmens.

El 2017 han promocionat un total de 741 treballadores i treballadors de Mercadona

Esta projecció professional s'eleva fins al màxim exponent, ja que tots els directors generals que componen el Comité de Direcció de Mercadona són fruit de la promoció interna.

Formació interna per a treballadors i treballadores de Mercadona

Un altre exemple de l'aposta de Mercadona per les persones és la formació. El 2017 la companyia va invertir 65 milions d'euros i va formar més de 40.500 persones en plans de formació específics. Esta aposta permet disposar d'un equip cohesionat i enfocat cap a la màxima excel·lència en el servei. Per això, Mercadona té una plantilla d'alt rendiment i un dels millors recursos humans del sector que han permés aconseguir els objectius marcats i consolidar el creixement futur.

El 2017 s'han format en plans específics un total de 40.564 treballadors de Mercadona

La companyia ha volgut reconéixer la trajectòria de Mariola, coordinadora de Mercadona, en el bloc logístic de Ciempozuelos a Madrid, com a exemple que il·lustra l'esforç i la il·lusió de totes les persones que formen part del Projecte Mercadona i de l'aposta per la formació i promoció de les persones.

Condicions laborals en Mercadona

Mercadona té una política de Recursos Humans pròpia basada en l'ocupació estable i de qualitat i també a oferir a les persones valors com l'equitat, la igualtat o la diversitat, entre altres.

Estes condicions laborals de Mercadona permeten disposar d'un equip de persones altament motivades i alineades amb el projecte comú. Un altre exemple és el de Rosario, treballadora de Mercadona recentment jubilada, que va compartir la seua vida laboral amb nosaltres.

El model de recursos humans de Mercadona ha sigut reconegut per l'Organització Internacional del Treball (OIT) de Nacions Unides. A més, Mercadona és la primera empresa del sector en el Rànquing Merco Talento.