Logo Mercadona exterior

Madrid - Mercadona inaugura una nova botiga eficient a Madrid

03 de desembre de 2019
  • La nova botiga comporta la creació de 69 nous llocs de treball estables i de qualitat.
  • Esta nova botiga eficient presenta novetats en totes les seccions i millores tant en l'àmbit mediambiental com en el tecnològic i de servici, amb l'objectiu d'optimitzar l'experiència total de compra dels seus clients.
  • El nou supermercat ha suposat una inversió de 4,3 milions i en la construcció han participat 45 proveïdors, que han donat faena a més de 125 persones durant la fase d'obra.

Mercadona inaugura hui un nou supermercat eficient a Madrid, concretament al carrer Pintor Juan Gris, 3. Este supermercat, que obri amb el Nou Model de Botiga Eficient de Mercadona, que reforça l'excel·lència en el servici i optimitza l'acte de compra dels seus clients, presenta millores de les quals es beneficien tant els "Caps" (clients), com els treballadors, els proveïdors i la societat.

Per això, este nou supermercat té novetats en totes les seccions. Per exemple, disposa d'un nou punt d'acabat per a la carn, una nova xarcuteria amb pernil al tall i envasament, una góndola central en la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, un servici de suc de taronja acabat d'esprémer, especialitats de sushi, una nova secció de forn amb màquina per a tallar el pa i pastisseria refrigerada o una nova exposició en la pescateria per als productes de petxina, entre altres novetats.

Així mateix, en esta botiga s'incorpora la nova secció "A Punt per a Menjar", que disposa d'un total de 35 plats diferents, que, com que poden personalitzar-se en alguns casos, com el de les ensalades, pizzes o pastes, pràcticament es duplica. Totes estes opcions se servixen en envasos fabricats amb materials naturals, com la canya de sucre (material compostable), el cartó o el paper.

A més, el supermercat del carrer Pintor Juan Gris, 3 disposa, entre altres millores, d'una nova entrada amb doble envidrat que evita corrents d'aire, uns corredors més amplis, i un nou model de carro de la compra i un nou model de carro tipus cistella molt més ergonòmics i lleugers.

Esta nova generació de supermercat eficient té una superfície de sala de vendes de 1.357 metres quadrats i un disseny totalment renovat respecte del model anterior de botiga amb nous colors i materials, tant en la façana exterior d'accés al supermercat com en la distribució de les diferents seccions. Així mateix, aposten per espais diàfans amplis que faciliten l'entrada de llum natural i colors càlids en la delimitació dels diferents ambients.

En la construcció d'esta nova botiga eficient de Mercadona han participat 45 proveïdors que han donat faena a 125 persones durant la fase d'obra.

Tecnologia i ergonomia per als treballadors i treballadores de Mercadona

Addicionalment, amb l'objectiu de facilitar les tasques diàries dels treballadors, este nou supermercat inclou múltiples mesures per a millorar l'ergonomia i eliminar sobreesforços. Per exemple, el nou moble de caixa de Mercadona s'ha desenvolupat en col·laboració amb l'Institut de Biomecànica de València. La botiga també disposa de zones comunes perquè els empleats disfruten de més comoditat en els seus moments de descans, així com un menjador més equipat i unes taquilles personals més àmplies i còmodes.

A més, esta Nova Botiga Eficient de Mercadona està completament connectada tecnològicament, per mitjà de la integració d'una sèrie de dispositius electrònics i eines col·laboratives per als treballadors, amb els quals poder compartir informació des de qualsevol secció de la botiga; la qual cosa facilita l'autogestió de cada supermercat i agilita els processos de tota la cadena. Entre els nous dispositius, es troben, entre altres, la línia de caixes, les balances o l'ús de tauletes electròniques que substituïxen el paper per a fer gestions administratives. Tot això permet optimitzar els processos i conéixer la gestió de la botiga en temps real, cosa que facilita la presa de decisions i contribuïx a una major agilitat, especialment, en la gestió dels productes frescos. 

Estalvi energètic: botiga ecoeficient

En l'àmbit mediambiental, s'han pres mesures que permeten reduir fins a un 40 % el consum energètic respecte al model de botiga convencional, gràcies a la millora de l'aïllament tèrmic i acústic, i ha optimitzat els materials i el grossor de les parets i els sostres i amb nous congeladors més eficients energèticament i respectuosos amb el medi ambient. A més, disposa d'un sistema d'il·luminació LED automatitzat que es regula segons les zones i els moments del dia, per a una gestió energètica molt més eficient. 

L'horari d'obertura d'este supermercat és de dilluns a dissabte, de 9.00 a 21.30 hores. A més, Mercadona ha habilitat el seu servici a domicili i la compra online a través de la pàgina web www.mercadona.es.

Amb esta nova obertura, els clients de Mercadona es beneficiaran de la seua coneguda política comercial SPB (sempre preus baixos), que la companyia utilitza de manera exclusiva i que consistix a garantir el menor preu unitari dels productes, amb la millor qualitat, de manera permanent. Així, Mercadona pot oferir als seus clients un assortiment eficaç, amb independència de qui fabrique el producte, amb la màxima qualitat i al mínim preu possible.

Al tancament de 2018, Mercadona havia invertit més de 607 milions d'euros, tant per a la reforma com l'obertura de nous supermercats amb este nou model de botiga.

Mercadona a la Comunitat de Madrid

Amb la posada en marxa d'este supermercat, Mercadona manté la seua aposta decidida per la Comunitat de Madrid, on disposa, al tancament de l'any 2018, de 185 botigues i una plantilla de 10.389 persones, totes amb treball estable i de qualitat. Així mateix, la companyia treballa amb 62 proveïdors totaler d'esta comunitat, als quals fa compres per valor de 2.304 milions d'euros a l'any.