Logo Mercadona entrada botiga

Santa Cruz de Tenerife – Mercadona inaugura una nova botiga eficient a Cuesta Piedra

16 de desembre de 2019
  • La nova botiga comporta la creació de 6 nous llocs de treball estables i de qualitat.
  • Esta nova botiga eficient presenta novetats en totes les seccions i millores tant en l'àmbit mediambiental com en el tecnològic i de servici, amb l'objectiu d'optimitzar l'experiència total de compra dels seus clients.
  • El nou supermercat ha suposat una inversió de 4 milions i en la construcció han participat 38 proveïdors, que han donat faena a més de 220 persones durant la fase d'obra.

Mercadona inaugura hui dilluns, 16 de desembre, un nou supermercat eficient a Cuesta Piedra (Santa Cruz de Tenerife), concretament als carrers García Álvarez i Subida Cuesta Piedra. Este supermercat, que obri amb el Nou Model de Botiga Eficient de Mercadona que reforça l'excel·lència en el servici i optimitza l'acte de compra dels seus clients, presenta millores de les quals es beneficien tant els "Caps" (clients), com els treballadors, els proveïdors i la societat.

Per a dur-ho terme, este nou supermercat presenta novetats en totes les seccions. Per exemple, disposa d'un nou punt d'acabat per a la carn, una góndola central en la perfumeria per a la cosmètica especialitzada, un servici de suc de taronja acabat d'esprémer, especialitats de sushi, una nova secció de forn amb màquina per a tallar el pa i pastisseria refrigerada o una nova exposició en la pescateria per als productes de petxina, entre altres novetats.

A més, el supermercat de Cuesta Piedra disposa, entre altres millores, d'una nova entrada amb doble envidrat que evita corrents d'aire, uns corredors més amplis, i un nou model de carro de la compra i un nou model de carro tipus cistella molt més ergonòmics i lleugers.

Esta nova generació de supermercat eficient té una superfície de sala de vendes de 1.670 metres quadrats i té un disseny totalment renovat respecte a l'anterior model de botiga amb nous colors i materials, tant en la façana exterior d'accés al supermercat com en la distribució de les diferents seccions. Així mateix, aposten per espais diàfans amplis que faciliten l'entrada de llum natural i colors càlids en la delimitació dels diferents ambients.

En la construcció d'esta nova botiga eficient de Mercadona han participat 38 proveïdors que han donat faena a 220 persones durant la fase d'obra. S'han creat 6 nous llocs de treball estables i de qualitat, i la botiga té una plantilla total de 38 treballadors.

Tecnologia i ergonomia per als treballadors i treballadores de Mercadona

Addicionalment, amb l'objectiu de facilitar les tasques diàries dels treballadors, este nou supermercat inclou múltiples mesures per a millorar l'ergonomia i eliminar sobreesforços. Per exemple, el nou moble de caixa de Mercadona s'ha desenvolupat en col·laboració amb l'Institut de Biomecànica de València. La botiga també disposa de zones comunes perquè els empleats disfruten de més comoditat en els moments de descans, així com un menjador més equipat i unes taquilles personals més àmplies i còmodes.

A més, esta Nova Botiga Eficient de Mercadona està completament connectada tecnològicament, per mitjà de la integració d'una sèrie de dispositius electrònics i eines col·laboratives per als treballadors, amb els quals poder compartir informació des de qualsevol secció de la botiga; la qual cosa facilita l'autogestió de cada supermercat i agilita els processos de tota la cadena. Entre els nous dispositius, es troben, entre altres, la línia de caixes, les balances o l'ús de tauletes electròniques que substituïxen el paper per a fer gestions administratives. Tot això permet optimitzar els processos i conéixer la gestió de la botiga en temps real, cosa que facilita la presa de decisions i contribuïx a una major agilitat, especialment, en la gestió dels productes frescos. 

Estalvi energètic: botiga ecoeficient

En l'àmbit mediambiental, s'han pres mesures que permeten reduir fins a un 40 % el consum energètic respecte al model de botiga convencional, gràcies a la millora de l'aïllament tèrmic i acústic, i s'han optimitzat els materials i el grossor de les parets i els sostres, i amb nous congeladors més eficients energèticament i respectuosos amb el medi ambient. A més, disposa d'un sistema d'il·luminació LED automatitzat que es regula segons les zones i els moments del dia, per a una gestió energètica molt més eficient. 

L'horari d'obertura d'este supermercat és de dilluns a dissabte, de 9:00 a 21:30 hores, i disposa d'un aparcament de 146 places per a facilitar l'acte de compra a tots els clients que es desplacen en vehicle privat, quatre de les quals tenen punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. A més, Mercadona ha habilitat el seu servici a domicili i la compra online a través de la pàgina web www.mercadona.es.

Amb esta nova obertura, els clients de Mercadona es beneficiaran de la seua coneguda política comercial SPB (sempre preus baixos), que la companyia utilitza de manera exclusiva i que consistix a garantir el menor preu unitari dels productes, amb la millor qualitat, de manera permanent. Així, Mercadona pot oferir als seus clients, amb independència de qui fabrique el producte, un assortiment eficaç amb la màxima qualitat i al mínim preu possible.

Al tancament de 2018, Mercadona havia invertit més de 732 milions d'euros, tant per a la reforma com l'obertura de nous supermercats amb este nou model de botiga.

Mercadona a Canàries

La companyia va tancar 2018 amb 86 supermercats a Canàries i amb una plantilla de 4.511 persones, amb treball estable i de qualitat. Les compres als proveïdors canaris van ser per valor de 496 milions d'euros.

La inversió de Mercadona a Canàries impulsant el procés de transformació de l'empresa durant l'any 2018 va ser de més de 45 milions d'euros.

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia d'RSE de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és tornar part del que rep d'esta. Amb este objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia, que atén el component social i ètic a través de diverses línies d'actuació sostenibles que reforcen la seua aposta pel creixement compartit. Com a part d'esta política, Mercadona treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i la millora de la qualitat de l'aire a les nostres ciutats per mitjà de camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients, així com en la construcció de cobertes enjardinades i jardins verticals a les seues botigues.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a dur-ho a terme, Mercadona disposa d'un Sistema de Gestió Ambiental propi, enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus; part d'este sistema està basat en els principis de l'economia circular i busca conjuntament amb els proveïdors totaler la conversió de residus en nous recursos.

En esta línia, cal destacar que la companyia continua el desenvolupament del seu pla d'acció social per mitjà del suport a diverses institucions i entitats socials de Canàries, on a més dels acords que s'han aconseguit amb entitats, com ara els bancs d'aliments de Las Palmas i Tenerife (BANCOTEIDE) i Càritas Diocesanes de Gran Canària i Tenerife, també col·labora amb set menjadors socials amb entregues diàries de productes de primera necessitat: el Menjador Social de Càritas Diocesana de les Canàries (Gran Canària), Nuestra Señora del Carmen (Gran Canària); La Milagrosa (Comunidad Sor Lorenza, Gran Canària), El Refugio Majorero (Fuerteventura); Misión Cristiana Moderna (Fuerteventura); Fundació Canària Flora Acoge (Lanzarote), l'Obra Social La Milagrosa Menjador Social de La Noria (Tenerife) i l'Associació Padre Laraña (Tenerife).

Estes diferents iniciatives en què ha participat a les Canàries han suposat la donació i la redistribució de 556 tones d'aliments durant el 2018.

A més, Mercadona col·labora amb més de 170 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats socials de tota Espanya, a les quals dona diàriament aliments, i participa en campanyes de recollida d'aliments. Igualment, treballa amb més de 33 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seues botigues amb murals de trencadís, que elaboren més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.

Mercadona és des de 2009 membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, és soci des de l'any 2011 del Pacte Mundial de Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció. També la companyia està adherida a la Xarxa Canària de Responsabilitat Social des de 2018, que ha impulsat el Govern de Canàries.