La mateixa responsabilitat, el mateix sou

Igualtat salarial i transparència retributiva en Mercadona

22 de febrer de 2022
  • La companyia aposta per unes condicions laborals amb la plantilla basades en l'equitat i la transparència en la política retributiva.
  • Des de fa anys Mercadona aplica la igualtat salarial entre treballadors i treballadores amb la mateixa tasca o responsabilitat.

La política de Recursos Humans de Mercadona aposta per l'equitat retributiva com un valor irrenunciable, i és fidel a la seua màxima de ''la mateixa responsabilitat, el mateix sou'' sense distingir per sexe, edat o una altra condició.

A més, les condicions laborals de Mercadona són reconegudes per oferir ocupació estable i de qualitat i fomentar el talent a través de la formació contínua i la promoció interna.

El principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes s'aplica de manera transversal a tota la companyia. Mercadona posa la plantilla en el centre de les seues polítiques com un dels seus actius més valuosos. Un exemple d'això és que, des de la companyia, es premia la meritocràcia i el resultat és que, al tancament de 2020, el 45 % dels llocs directius en Mercadona van ser exercits per dones i un total de 348 dones van ser promocionades en 2020.

La mateixa responsabilitat, el mateix sou

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en Mercadona

Mercadona, sòcia de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de Nacions Unides des de 2011, promou juntament amb altres empreses, pimes i associacions sectorials els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en la indústria de l'alimentació i begudes.

La política d'equitat retributiva de la companyia contribuïx al canvi amb el compliment de tres d'estos objectius:

  • Igualtat de gènere: pel respecte al principi d'equitat de manera transversal.
  • Treball decent i creixement econòmic: en oferir ocupació estable i de qualitat, amb contractes fixos i salaris per damunt de la mitjana del sector.
  • Reducció de les desigualtats: en oferir igualtat de condicions i oportunitats a tota la plantilla sense cap tipus de discriminació.