CSIC i peix de Mercadona

CSIC i Mercadona establixen una col·laboració per a millorar la seguretat i qualitat dels productes de la pesca

26 de setembre de 2018
  • Personal científic i tècnic de l'Institut d'Investigacions Marines a Vigo (IIM) investigarà els paràsits del peix, especialment l'Anisakis, perquè Mercadona puga consolidar una cadena confiable en els seus productes de pesca i millorar la qualitat i el servici que oferix als seus clients.
  • El projecte “ANICHAIN”, d'un any de duració i en el qual participaran 6 proveïdors especialistes de peix de Mercadona, se centrarà en les espècies que procedixen de sistemes productius de pesca FAO 27, és a dir, de l'Atlàntic nord-est.
  • La finalitat última és liderar, entre les dos entitats, un canvi de paradigma en la gestió dels riscos associats a paràsits mitjançant un enfocament preventiu i innovador basat en la cadena de valor i l'anàlisi de riscos.

El Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i Mercadona han iniciat una col·laboració per a millorar la seguretat i la qualitat dels productes de la pesca per mitjà de la investigació dels seus paràsits. Per a dur-ho a terme, l'Institut d'Investigacions Marines a Vigo (IIM), a través del grup d'investigació ECOBIOMAR i de la seua Unitat Tècnica de Biobanc, s'encarregarà d'analitzar en profunditat el comportament dels paràsits, especialment de l'Anisakis. Este estudi innovador permetrà a Mercadona traslladar les conclusions obtingudes a la gestió dels seus productes de pesca amb l'objectiu de consolidar una cadena confiable i millorar la qualitat i el servici que oferix als seus clients.

El projecte se centrarà en l'anàlisi de les espècies que procedixen de sistemes productius de pesca FAO 27, és a dir, de l'Atlàntic nord-est, i comptarà amb la implicació de 6 proveïdors especialistes de peix de Mercadona. En concret, col·laboraran Riveira Peixe Fresco, POSA, Mascato, Mastter, Abroma i Castletownbere.

"Amb esta iniciativa, l'organisme públic d'investigació i l'empresa de distribució alimentària unixen esforços, interessos i coneixements amb la finalitat de traslladar tota l'evidència científica al producte per a millorar l'excel·lència de servici al client, per a reduir la presència del paràsit en els lots comercials i capitalitzar l'organització per mitjà de l'educació sanitària dels seus empleats i dels seus clients", expliquen Ángel F. González i Santiago Pascual, científics de l'IIM-CSIC.

La col·laboració entre les dos entitats s'articula a través d'un contracte de suport tecnològic amb una duració inicial d'un any, que s'inicia el mes de setembre d'enguany amb possibilitat de pròrroga. La investigació es durà a terme en el marc del projecte "Estudi, disseny i implementació d'una estratègia d'anàlisi de riscos per a enfortir les garanties de seguretat, qualitat i calidesa del peix que comercialitza Mercadona contra paràsits emergents i reemergents (ANICHAIN)", l’objectiu del qual és millorar els seus aspectes de seguretat alimentària i qualitat.

Fases del projecte

La finalitat del projecte és generar coneixement, analitzar-lo i distribuir-lo a través d'un sistema eficient que permeta a Mercadona implantar una plataforma de gestió de dades sobre riscos associats a paràsits en el peix. Per a aconseguir este objectiu, es preveuen quatre grans fases.

La primera, l'auditoria del producte a través de l'aplicació de noves metodologies de detecció en la fracció d'estoc explotat. La inspecció de paràsits en origen la duran a terme els proveïdors de peix de Mercadona, els tècnics de la qual han sigut prèviament formats per l'IIM-CSIC.

La segona fase s'iniciarà quan haja finalitzat el pla de vigilància epidemiològica. Personal de l'IIM analitzarà estos resultats amb eines bioinformàtiques i modelització bioestadística per a conéixer la identitat del risc i els paràmetres que incidixen en la presència de paràsits en els seus lots.

Posteriorment, des de l'IIM es dissenyarà un arbre de decisió per a categoritzar el risc en els lots comercials i els punts crítics de control.

Finalment, des de l'Institut d'Investigació també es desenvoluparà una nova eina d'autoaprenentatge dirigit a diversos actors de la cadena de subministraments de Mercadona.

Més informació: Quines mesures aplicar per a previndre l'Anisakis.

L'Institut d'Investigacions Marines

Des de 2006 l'IIM-CSIC ha liderat i ha participat en diversos consorcis nacionals i internacionals per a la gestió de parasitosi en productes de la pesca.

L’any 2013 es va implementar en l'Institut un servici de biobancarització com a infraestructura singular que conferix traçabilitat, ordre i destinació a les mostres analitzades i a les dades associades en els programes d'investigació consorciats.

L’any 2015 esta plataforma va aconseguir la norma de qualitat ISO 9001. A través d'este servici s'articula la gestió de paràsits en espècies d'interés comercial, per primera vegada a nivell sectorial, per a donar garanties d'una cadena confiable en la gestió del risc.