Mural de trencadís del Punt d'Acabat del Nou Model de Botiga Eficient de Mercadona

Així es fan els murals que decoren les botigues Mercadona

05 de setembre de 2018
  • Els murals que decoren les botigues Mercadona estan fets amb la tècnica del trencadís per més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual.
  • L’any 2017 es van elaborar més de 1.650 murals nous per a ubicar-los a la Pescateria i al Punt d'Acabat dels supermercats de la companyia.

Vídeo en espanyol

En el marc de la política d'innovació social de Mercadona, la companyia col·labora amb més de 27 fundacions i centres ocupacionals en l'elaboració dels murals que decoren les seccions de Pescateria i de Punt d'Acabat de la Carnisseria de les seues botigues. El 2017, més de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual van treballar en més de 1.650 murals nous.

Mercadona i Pamesa Cerámica van posar en marxa este projecte l’any 2011 amb la finalitat d'oferir a estes persones formació i ocupació, a més de desenvolupar altres capacitats, com ara el treball en equip i la concentració. Des que va començar el projecte i fins a 2017, s'han instal·lat més de 5.000 murals decoratius en supermercats de tota Espanya.

El disseny dels murals, fets amb la tècnica del trencadís, ha anat variant d'acord amb l'estètica dels supermercats Mercadona. Amb la posada en marxa del Nou Model de Botiga Eficient a finals de 2016, l'extensió del mural de la pescateria es va ampliar i es va optar per la combinació de colors blau i gris; mentre que el disseny del nou Punt d'Acabat de la Carnisseria és més reduït i amb tonalitats negres i grises.

Com es fan els murals de trencadís

L'elaboració dels murals de trencadís és una tasca totalment artesanal, en què els usuaris de les diferents entitats que col·laboren amb Mercadona han de dur a terme diverses tasques motrius i de concentració que, al seu torn, estan organitzades en diferents passos en què participen tots:

  1. Quan les diferents fundacions i centres ocupacionals amb què col·labora Mercadona reben els trossos trencats de ceràmica de Pamesa Cerámica, els usuaris netegen, classifiquen i marquen les peces que formaran els murals de trencadís.
  2. Sobre una plantilla dibuixada es van encaixant les peces amb molt de compte fins a formar el mosaic.
  3. Amb l’ajuda d'una malla, els usuaris encolen la peça global.
  4. Es deixa secar durant unes quantes hores.
  5. Una vegada sec, numeren i dividixen el mosaic en diferents mòduls, per a facilitar-ne el muntatge posterior a la botiga.
  6. S'empaqueten els diferents mòduls que formaran el mural complet i Pamesa Cerámica els arreplega i els trasllada a la botiga de Mercadona a on decoraran les seccions de Pescateria i de Carnisseria.

Pasos para componer los murales de trencadís que decoran las secciones de Pescadería y Carnicería de Mercadona

Una política d'acció social sostenible integrada en l'estratègia de Responsabilitat Social de Mercadona

Un dels compromisos que Mercadona manté amb la societat és tornar-li part del que rep d'esta. Amb este objectiu, es desenvolupa el Pla de Responsabilitat Social de la companyia que atén el component social i l'ambiental a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen la seua aposta pel creixement compartit. Dins d'este pla s'ubica el projecte trencadís.

A més, Mercadona treballa en el Projecte de Distribució Urbana Sostenible i la millora de la qualitat de l'aire en les nostres ciutats mitjançant camions i furgonetes propulsats per tecnologies més netes i eficients, i també en la construcció de cobertes enjardinades i jardins verticals a les seues botigues.

Una altra línia estratègica del Pla de Responsabilitat Social de Mercadona és la sostenibilitat mediambiental. Per a això, Mercadona té un Sistema de Gestió Mediambiental propi, enfocat a l'optimització logística, l'eficiència energètica i la reducció de residus. Part d'este sistema està basat en els principis de l'Economia Circular i busca, conjuntament amb els interproveïdors, la conversió de residus en recursos nous.

Mercadona també col·labora amb més de 140 menjadors socials i 60 bancs d'aliments i altres entitats benèfiques de tota Espanya per a la donació diària d'aliments.

Des de 2009, la companyia és membre del Fòrum Europeu de la Distribució per a la Sostenibilitat (REAP), un organisme copresidit per la Comissió Europea en què tots els seus participants són auditats periòdicament i externament en matèria de sostenibilitat. A més, està adherida des de 2011 al Pacte Mundial de Nacions Unides per la defensa dels valors fonamentals en matèria de Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció.