Entrada botiga

Actualització 3: Mercadona informa que s'adopten les mesures següents, que entraran en vigor des de demà, dijous 26 de març de 2020

25 de març de 2020

En compliment de l'article 10.2 del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

 

 • Mercadona, amb l'objectiu de protegir la salut i la seguretat dels nostres clients i treballadors, a més d'assegurar el proveïment de les nostres botigues, informa que procedix a actualitzar les mesures adoptades els dies 16, 19 i 23 de març, i les completa amb altres mesures addicionals que entraran en vigor el dijous 26 de març de 2020 i que, per a una millor identificació, estan subratllades a continuació.

 

NOVES MESURES EN VIGOR DES DEL 01/06 EN ESTE ENLLAÇ.

1. RECOMANACIONS GENERALS PER ALS CLIENTS

 • S'informarà els clients de les recomanacions generals per a acudir a comprar, tant a través dels membres de la plantilla com per mitjà de cartelleria, megafonia i xarxes socials. Entre estes recomanacions estan:
  • Ha d'acudir a fer la compra solament una persona (no es pot anar en família, o amb xiquets o grups).
  • No poden anar a comprar persones que formen part dels grups de risc: ancians, persones amb malalties cròniques…
  • Persones que tindran preferència per a accedir a les compres en les nostres botigues: majors, persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda, embarassades, i els acompanyants necessaris. A més dels col·lectius anteriors, també tindran preferència el personal sanitari, les forces de seguretat, bombers i personal d'atenció social, degudament acreditats
  • S'ha d'espaiar la compra al llarg del dia i no anar a l'hora d'obertura de l'establiment. Amb això, hi ha garantia de poder atendre a tots els clients cada dia. 
  • Per solidaritat, feu la compra amb agilitat i rapidesa.
  • No emmagatzemeu innecessàriament productes: el subministrament de productes de primera necessitat està més que garantit.
  • Pagueu preferentment amb targeta i eviteu l'ús de diners en efectiu.
  • La responsabilitat última de complir les recomanacions de distància, aforament màxim, etc. implantades recau en les mateixes persones que han de respectar-les. També el fet d'utilitzar guants per a manipular els productes peribles, que estan a la seua disposició en el centre.
 • Així mateix, i amb l'objectiu de continuar atenent els col·lectius més desfavorits, es reactiven els processos de donació de productes de primera necessitat als menjadors socials i bancs d'aliments amb els quals la companyia col·labora habitualment.

2. MESURES EN ELS SUPERMERCATS

 • AFORAMENT: Es controlarà l'aforament dels supermercats i se senyalitzarà la distància mínima exigida entre persones.
  • La responsabilitat d'ordenar l'aforament interior de la botiga serà del responsable de l'establiment i, si és el cas, de la persona o de l'agent de seguretat privada designat per ell.
  • Cada establiment tindrà concretat l'aforament màxim que garantisca la distància preventiva d'un metre entre qualsevol persona. Així mateix, es disposarà de l'aforament màxim permés, complint la normativa, de manera que no es permetrà l'accés a la botiga una vegada s'haja completat l'aforament, mentre no abandonen l'establiment altres clients. 
  • En la via pública d'accés a cada supermercat estarà marcada una distància mínima d'un metre per a les persones que esperen el torn d'entrada a les portes dels supermercats, que s'haurà de respectar per a poder accedir a l'establiment.
 • INTERIOR DEL LOCAL: es garantirà la separació mínima d'un metre entre clients amb recomanacions del personal de l'establiment, amb el suport de cartells que reforçaran estes mesures, i també estaran marcats a terra els límits d'un metre en la secció de Pescateria i les línies de caixes.
 • HORARI: l'horari d'obertura serà de 09:00 a 19:00 hores. Si bé, i donada l'excepcionalitat de la situació, s'anirà adaptant a les circumstàncies canviants, modificacions que, en cas que es duguen a terme, seran comunicades a cada moment.

3. PROVEÏMENT i ASSORTIMENT

 • Les botigues es mantindran proveïdes, i es reforçarà i garantirà el subministrament de productes bàsics i de primera necessitat, perquè els nostres clients puguen fer la compra diària.
 • Amb l'objectiu de protegir la seguretat alimentària, no s'admetran, en cap cas i en cap concepte, devolucions de producte.

4. RECOMANACIONS i MESURES INTERNES

Amb l'objectiu de reforçar les mesures de seguretat i salut per als nostres “Caps” i treballadors, des del dilluns 23 de març de 2020 i durant la setmana, es procedirà a la instal·lació progressiva de mampares de metacrilat de protecció/separació en la secció de caixes de tots els supermercats.

Així mateix, Mercadona ha adoptat mesures internes per a reforçar la salut i la seguretat dels seus treballadors, entre les quals es troba l'entrega, per part de l'empresa, dels utensilis d'higiene i prevenció necessaris tant en botigues com en blocs logístics i magatzems, i l'adopció dels criteris específics respecte a la salut, garantint distàncies i aforaments en totes les seues dependències.

Igualment, s'han reforçat els processos de desinfecció i neteja diaris de les nostres instal·lacions (botigues, blocs logístics i magatzems), amb servicis externs.

També s'ha procedit a la instal·lació en cada supermercat de gel desinfectant i paper perquè els clients puguen netejar el mànec del carro, per tal de reforçar la seua higiene. Així mateix, s'adopta la mesura d'ús obligatori de guants per als clients, del mateix tipus dels que s'utilitzen en la secció de Fruita i Verdura, que la companyia posarà també a la seua disposició en els accessos als supermercats.

En estos moments, i d'acord amb la situació excepcional en la qual està immers el país, en Mercadona adoptem estes mesures excepcionals per a col·laborar i fer front a esta crisi. Demanem als nostres clients la màxima col·laboració en el compliment d'estes mesures.

 

AÇÒ NO HA DE PARAR. RACIONALITZEM LA POR. AÇÒ PASSARÀ.

Açò no ha de parar. Racionalitzem la por

Cartell en espanyol:

Protejamos nuestra salud

 

Nuevas medidas cajas Covid-19Pantalla de protecció en la secció de caixes.

 

Cartell en espanyol:

Medidas desinfección carros Mercadona

 

Cartell en espanyol:

Medidas salud Mercadona Mediadas protección salud Mercadona

 

Cartell en espanyol:

Medidas seamos responsables

 

Cartell en espanyol:

Protejamos la salud de los trabajadores

 

Cartell en espanyol:

Distancia de seguridad Mercadona