Paso a paso para limpar e manter a piscina cos produtos e consellos necesarios.

Como limpar e manter unha piscina

30 de maio de 2019

A continuación, ofrecémosche unha guía paso a paso para limpar e manter a túa piscina, así como os produtos necesarios para gozala nunhas condicións óptimas. Se tes unha piscina, coa chegada do bo tempo xa estarás pensando na súa posta a punto e no seu mantemento, así que esta serie de consellos útiles vanche vir moi ben.

Ten en conta que esta selección de produtos para piscinas só está dispoñible nalgunhas das nosas tendas. Consulta a túa tenda máis próxima 800 500 220.

Consellos para a limpeza e o mantemento da túa piscina

Sigue el vídeo paso a paso para limpiar y mantener tu piscina:

En primeiro lugar debes calcular o volume da auga en m3 para saber que cantidade de produto tes que usar.

Calcular el volumen del agua en m3 para saber la cantidad de producto para piscinas de Mercadona que necesitas.

Paso a paso para limpiar y mantener la piscina con los productos y consejos necesarios.

Encontramos tres escenarios posibles:

Tres escenarios posibles a la hora de llevar a cabo el mantenimiento de tu piscina con productos Mercadona.

1. Piscina acabada de encher

Productos y paso a paso para mantenimiento de una piscina recién llena.

1.1. Medir os niveis da auga co Kit Analizador de Ph e Cloro.

Medir los niveles del agua con el Kit Analizador de Ph y Cloro de Mercadona.

1.2. Axustar os niveis de Ph e Cloro

1.2.1. Se o Ph está por debaixo do nivel óptimo: axustar co Incrementador de Ph. (Nivel óptimo entre 7,2 e 7,6). Adaptar a cantidade ás décimas que hai que aumentar polos m3 da túa piscina.

Ajustar los niveles de Ph y Cloro con productos de Mercadona.

1.2.2. Se o Ph está por enriba do nivel óptimo: regular co Redutor de Ph. (Nivel óptimo entre 7,2 e 7,6). Adaptar a cantidade ás décimas que hai que reducir polos m3 da túa piscina.

Regular el ph con el Reductor de Ph de Mercadona

1.2.3. Manter os niveis de cloro en 1. Regular co Cloro Rápido Granulado. Axustar a cantidade aos m3 da túa piscina.

Regular los niveles de cloro con el Cloro Rápido Granulado de Mercadona.

Se o nivel de cloro está por enriba de 1 deixar filtrando a auga entre 2 e 4 horas, ata que se evapore o cloro.

1.3. Para manter a piscina tras a posta a punto.

1.3.1. Escoller entre as dúas tabletas de cloro.

Para mantener la piscina tras la puesta a punto, escoger entre las dos tablas de cloro de Mercadona.

1.3.2. Colocar a tableta no dosificador e deixar flotando na auga.

Colocar la tableta en el dosificador de Mercadona.

Dejar flotando en el agua el dosificador de Mercadona.

1.3.3. Usar o Antialgas Líquido.

Usar el Antialgas Líquido de Mercadona.

2. Piscina con auga usada

2.1. Auga verde opaca

Aspirar os sedimentos cun limpafondos.

Aspirar los sedimentos con un barrefondo

2.2. Auga verde translúcida

Tratar as algas cunha Cloración de Choque. Axustar a cantidade aos m3 da túa piscina.​

Tratar las algas con una Cloración de Choque de Mercadona.

2.3. Auga transparente pero non cristalina

Usar o eliminador de Turbidez para levar ao fondo as partículas que turban a auga. Axustar a cantidade aos m3 da túa piscina. Despois recollelas co limpafondos.

Usar el eliminador de Turbidez de Mercadona para llevar al fondo las partículas que enturbian el agua.

2.4. Auga cristalina

Realizar unha posta a punto: Análise de Ph e Cloro e Mantemento.

Realizar una puesta a punto: Análisis de Ph y Cloro y Mantenimiento de Mercadona.

3. Fin do período de piscina

3.1. Cada dous meses debes realizar o Mantemento de Inverno para garantir a recuperación da auga de cara á próxima campaña.

Cada dos meses debes realizar el Mantenimiento de Invierno para garantizar la recuperación del agua de cara a la próxima campaña.

Recomendaciones

1. Para piscinas pequenas usar o Kit Minipiscinas.

Para piscinas pequeñas usar el Kit Minipiscinas de Mercadona.

2. En piscinas con skimmer, para o mantemento de auga cristalina, poñer o Eliminador de Turbidez en saquiños.

En piscinas con skimmer, para el mantenimiento de agua cristalina, poner el Eliminador de Turbidez en saquitos. de Mercadona.

Usar los productos sin bañistas y con el filtro en marcha para un mejor reparto de los productos.

Usar los productos sin bañistas y con el filtro en marcha para un mejor reparto de los productos.

3. Usar os produtos sen bañistas e co filtro en marcha para unha mellor repartición dos produtos.

Outras recomendacións

Este verán non esquezas protexerte dos mosquitos. Descubre a nosa selección de produtos antimosquitos.