Aprende a utilizar os nosos diferentes tipos de baeta.

Aprende a utilizar os nosos diferentes tipos de baeta

25 de outubro de 2023

As baetas son unha ferramenta esencial na limpeza do fogar. Non obstante, non todas son iguais nin serven para as mesmas tarefas.

Para lograr a limpeza adecuada de cada espazo da túa casa, é fundamental que coñezas os nosos diferentes tipos de baetas e o seu modo correcto de utilización.

A continuación, mostrámosche os diferentes tipos de baeta dispoñibles, as súas principais características e uns consellos prácticos para obter un rendemento de limpeza óptimo.

Tipos de baetas dispoñibles en Mercadona

Baetas de microfibra grande e pequena

Tipos de bayetas disponibles en Mercadona.

 • Son moi resistentes e pódense lavar na lavadora, de feito é moi recomendable para unha limpeza máis profunda e telas como novas para o próximo uso.
 • Adóitanse usar para limpezas en profundidade. Utilízanse moito no baño e na cociña, xa que resultan moi útiles nestes espazos pola súa capacidade de absorción, ademais van moi ben para a limpeza de vehículos. Perfectas para traballar con dilucións de auga e produto, pero tamén para secar superficies.
 • A elección do tamaño da baeta depende do uso e das preferencias (tamaño da man para unha correcta manexabilidade e escorrido, superficie que vaiamos limpar etc.). As grandes teñen maior gramaxe, polo que absorben máis e abarcan máis superficie. As pequenas son un pouco máis manexables e, polo tanto, máis fáciles de escorrer. Inclúen colgadoiros para telas á man ou tendelas mellor.
 • Preséntase en 2 tamaños, grande e pequeno, 3 unidades de distinta cor en cada paquete.
 • Ao seren de cores diferentes poden usarse por estancias diferentes, distinguindo as zonas para limpar e evitando o cruzamento ou a contaminación de xermes entre áreas do fogar.

Observa a súa utilidade para a limpeza da túa neveira e conxelador, o interior do forno, a túa lavadora e lavalouza. No seu tamaño grande, ademais do fogar tamén é moi eficaz para limpar e a túa barbacoa.

Consellos de utilización: xa que adoitan utilizarse cun fin determinado, é conveniente asignar cada baeta para un espazo ou superficie distinguíndoas pola súa cor.

Evita utilizar suavizante ao lavalas, xa que pode reducir a súa capacidade de absorción.

É recomendable secalas ao aire libre e non na secadora, xa que a calor excesiva pode danar as fibras. Por este motivo, tampouco é conveniente o seu uso sobre superficies quentes.

Baeta suave multiúsos

Tipos de bayetas disponibles en Mercadona.

 • É a baeta tradicional, tamén se adoita utilizar para a limpeza diaria; son consideradas máis de “batalla’’.
 • Preséntase tamén en varias cores, para asignar unha cor dependendo do uso/necesidade e podelas repartir por estancias, evitando igualmente a contaminación cruzada.
 • Outro uso frecuente é a limpeza rápida de mesados ou manteis de hule.
 • Preséntase en 3 cores, 9 unidades por paquete.

Consellos de utilización: utiliza este tipo de baetas para superficies do fogar como cociña, baño, salón, poios de ventás e mobles de exterior.

Baeta cristais ou espellos

Tipos de bayetas disponibles en Mercadona.

 • É ideal para superficies de cristal ou espellos, xa que abrillanta e seca sen raiar.
 • Non deixa rastros nin peluxes.
 • Non se acartona, é moi manexable e cómoda de usar.
 • Pódese utilizar coa mopa e o pau extensible para chegar a lugares altos ou limpar ventás grandes.
 • Pódese utilizar en seco ou en húmido.
 • Recomendadas para superficies lisas, non indicadas para superficies rugosas ou aguzadas.

Consellos de utilización: para lograr un acabado sen raias en cristais ou espellos, utiliza a baeta soamente con auga (moi ben escorrida) ou ben cunha solución de limpeza específica para cristais.

Baeta po

Tipos de bayetas disponibles en Mercadona.

 • Atrapa e retén o po.
 • Gran poder de limpeza tanto en seco coma en húmido.
 • Perfecta para usar con produtos específicos para a limpeza do po.
 • Fácil escorrido e aclarado.
 • Acabado extrasuave, ideal para todo tipo de mobles.
 • Elimina todo tipo de pegadas e manchas.

Consellos de utilización: cando utilices esta baeta para po, comeza a limpar dende a parte superior e avanza cara a abaixo. Desta maneira, evitas que o po caia sobre áreas previamente limpas.

Podes utilizar unha baeta para po lixeiramente humedecida con auga ou cun spray de limpeza específico para atrapar mellor o po e mantelo na baeta en lugar de dispersalo no aire.

Baeta pousavaixelas

Tipos de bayetas disponibles en Mercadona.

 • Deseñada especificamente para apoiar a vaixela e os cubertos tras lavalos.
 • Con tratamento antibacterias.
 • Ten un grosor antiimpactos.
 • Gran capacidade de absorción.

Consello de utilización: despois de utilizar esta baeta, lávaa ben e cando estea totalmente seca gárdaa nun lugar sen humidade para previr malos olores e bacterias.

Podes usala tamén para pousar as túas potas e os teus utensilios de cociña nos teus mobles de almacenaxe.

Outras recomendacións

A nosa Fregona de microfibra absorbente é o produto ideal para a limpeza de chans de interior.

O Vinagre de limpeza é un eficaz limpador 100 % natural cunha ampla diversidade de usos.

Se buscas un quitamanchas multiúsos natural, proba o noso Percarbonato branqueador.